Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ett skritt fram, og ett tilbake i Tanzania

Landkonflikten mellom tre tusen bønder og den tanzanianske datterbedriften til det norske sementselskapet Scancem skulle egentlig behandles i Tanzanias høyeste rettsinstans i februar. Slik gikk det ikke. I dag er saken tilbake i lagmannsretten, der partene møttes for to år siden.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Landkonflikten mellom tre tusen bønder og den tanzanianske datterbedriften til det norske sementselskapet Scancem skulle egentlig behandles i Tanzanias høyeste rettsinstans i februar. Slik gikk det ikke. I dag er saken tilbake i lagmannsretten, der partene møttes for to år siden.
Av Erik Hagen
Norwatch

Konflikten om et landområde utenfor Tanzanias hovedstad Dar Es Salaam har pågått siden begynnelsen 90-tallet, da Tanzania Portland Cement Company (TPCC) utvidet sine landområder ned mot den lille landsbyen Boko. Noen år senere ble TPPC kjøpt opp av norske Scancem, som nå sitter med en problematisk landkonflikt.

Norwatch skrev i februar en rapport om landkonflikten.

Sementselskapets overtakelse av landområdene skal ha skjedd i forhandlinger med lokale landsbyledere, men uten at beboerne på tomta selv var involvert. Flere av bøndene som Norwatch har snakket med, sier de har bodd på eiendommen siden før sementfabrikken ble bygget på 60-tallet, og at de har eiendomsrett over tomtene gjennom tanzaniansk sedvanerett.

Flere rettsinstanser har imidlertid bekreftet selskapets krav på tomta, men saken fortsetter å versere fram og tilbake i rettsvesenet.

Utsatte prosessen
En lagmannsrett i Tanzania fastslo i oktober 2006 at selskapet har rett i sine landkrav, og at bøndene som bor på eiendommen må være ulovlige inntrengere. Retten krevde at bøndene måtte betale selskapet en erstatning tilsvarende en halv million norske kroner for skader påført eiendommen. Flere bønder Norwatch har snakket med, har på sin side fått sine hus og avlinger revet av politiet, uten erstatning eller forvarsel.

I fjor anket bøndene dommen fra lagmannsretten. Tanzanias høyeste rettsinstans, Court of Appeal of Tanzania, aksepterte en siste behandling, og datoen for ankesaken ble satt til 26. februar 2008.

Men da ankesaken kom opp i februar, motsatte selskapet seg bøndenes grunnlagsdokumenter, og krevde at hele ankesaken måtte strykes. Det sto en feil dato på ett av dokumentene fra lagmannsretten.

Court of Appeal aksepterte imidlertid ikke å sette en strek over ankesaken. De poengterte at en datofeil i bøndenes anke ikke skyldtes bøndenes advokater, men at feilen lå hos lagmannsretten fra to år tidligere. Dermed inviterte Court of Appeal bøndene til å anke på nytt.

Men først må lagmannsretten avgjøre om dokumentet med datofeil kan korrigeres. Det er denne prosessen som begynner i dag.

Advokaten syk
Etter at bøndenes advokater leverer sin forklaring i dag, skal TPCC levere et svar innen 3. juni. Og bøndene får levere et motsvar til TPCC innen 6. juni.

Deretter vil dommeren komme med sin endelige avgjørelse ved en senere anledning, det kan gå alt fra dager til uker før et svar foreligger. Dersom lagmannsrettsdommeren tillater å korrigere dokumentet, kan bøndene anke på nytt til høyesterett.

Det er uklart for Norwatch hva som vil skje dersom dommeren i lagmannsretten finner det umulig å korrigere feilen i rettsdokumentene.

Denne ukens behandling skulle egentlig ha funnet sted muntlig, i lagmannsretten 27. mai. Men selskapets advokat var syk, og ba om å kunne få gjennomføre prosessen skriftlig.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!