Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

IEH: - For raskt brudd

Telenor og Ericsson har gått røft frem i Bangladesh i etterkant av skandalen. Mens Ericsson har brutt kontrakten momentant med tre leverandører, har Telenor kuttet kontakten med en av sine eldste og største leverandører. – For raskt og for liten kontakt i forkant, sier leder for Initiativ for etisk handel, Kristin Holter, til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Telenor og Ericsson har gått røft frem i Bangladesh i etterkant av skandalen. Mens Ericsson har brutt kontrakten momentant med tre leverandører, har Telenor kuttet kontakten med en av sine eldste og største leverandører. – For raskt og for liten kontakt i forkant, sier leder for Initiativ for etisk handel, Kristin Holter, til Norwatch.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch har spurt Initiativ for etisk handel (IEH) om Telenors brudd Mizan Hatim Engineering er en riktig måte å rydde opp i forholdene. Telenor har vært medlem av Initativ for etisk handel (IEH) siden 2005.

– Generelt anbefaler vi i vår prinsipperklæring at våre medlemmer arbeider med sine underleverandører og ikke bryter kontakten før alle muligheter er utprøvd. Når det gjelder den konkrete saken i Bangladesh så har ikke jeg informasjon nok til å svare på hva som ligger bak bruddet, hvilke tiltak Telenor har prøvd ut og så videre. Men som et prinsipp skal forbedringsarbeid prøves, før man bryter forbindelsen, sier IEHs leder, Kristin Holter.

Telenor har tidligere slått fast overfor Norwatch at årsaken til bruddet med Mizan Hatim ikke er at forholdene i denne bedriften er noe verre enn andre steder, men at selskapets ledelse i tiden etter 11. april ikke skal ha vist vilje til å forbedre forholdene på fabrikken. Mizan skal ikke ha vist den rette holdningen hverken i et svarbrev til Grameenphone eller overfor Telenors inspektører som i all hast reiste ned i forkant av visningsdatoen for journalist Tom Heinemanns dokumentar ”Et tårn av løfter”.

– Er det er tilstrekkelig å gi en leverandør en måned før kontakten brytes?


– På generelt grunnlag så vil jeg si at det ikke er nok tid. Som sagt så kjenner jeg selv ikke til saksløpet. Men i utgangspunktet høres dette ut som en for rask beslutning med for lite kontakt i forkant, sier Holter.

– Hva vil dere gjøre overfor Telenor i denne saken?

– Vi kommer jo til å minne dem om hva IEH er, hva vi kan tilby dem av verktøy og hva medlemskapet innebærer, og da er det naturlig at vi peker på den bestemmelsen i prinsipperklæringen om leverandørene, sier Holter.

– Men dette haster. En samtale med Telenor om et halvt år er vel og bra, men da er underleverandøren kanskje konkurs. Har dere rutiner for å ta opp med medlemmene ting som haster?

– Ja, så absolutt. Men vi er en medlemsorganisasjon som jobber mot medlemmene våre og ikke via mediene.

– Men du kjente ikke til detaljene i denne saken, så det er klart at Telenor ikke har reist dette spørsmålet overfor deg og IEH.

– Nei. Det er mye de ikke har tatt opp med oss tidligere. Det har jo kommet frem i denne saken, sier Holter.I IEHs prinsipperklæring står det:

Avslutning av handelsrelasjoner skal bare skje unntaksvis og etter at egnede virkemidler for å oppnå forbedringer er forsøkt uten resultat.

 

Les også fllere artikler om samme sak:

03.05.08 Telenor snur og tar underleverandør inn i varmen
29.05.08 Tom Heinemann: – Uforståelig brudd med underleverandør
29.05.08 Initiativ for etisk handel: – For raskt brudd
23.05.08 Telenor skyver fortsatt etikkansvar til Grameenphone
22.05.08 - Telenor, gi oss en sjanse!
22.05.08 Språkproblemer og misforståelser
22.05.08 Telenor oppretter global HSM-enhet (Kort&nytt)
22.05.08 Ericsson beholder Confidence Steel
21.05.08 Veritas godkjente underleverandør
20.05.08 Telenors brudd med underleverandør i Bangladesh

 

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!