Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nei til mer olje og gass!

Regjeringen foreslår å utlyse 104 nye blokker. De fleste er omstridt blant fagfolk på miljø og forurensning. Framtiden i våre hender mener at utslippsveksten fra olje- og gassektoren må stoppes.
Regjeringen foreslår å utlyse 104 nye blokker. De fleste er omstridt blant fagfolk på miljø og forurensning. Framtiden i våre hender mener at utslippsveksten fra olje- og gassektoren må stoppes.

Utslippene fra olje- og gassektoren har nær doblet seg fra 1990 til 2007 og utgjør nå 26 prosent av alle norske klimagassutslipp. Oljeminister Haga har anbefalt å utlyse 104 blokker eller deler av blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Flertallet av blokkene er omstridte blant fageksperter på miljø og fourensning. Flere av blokkene ligger nær kysten og i områder med sårbar natur. 

- Med denne konsesjonsrunden og gjennom tildelingen av forhåndsdefinerte områder i 2008, legges det opp til maksimal utnyttelse av olje- og gassreservene våre. Norge skal øke utslippene fra denne sektoren frem til 2012. Det er uholdbart. FNs klimapanel slår fast at de globale utslippene må snus innen 2015, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Regjeringen skriver selv at de ser det ”som helt avgjørende at vi får etablert et bredere, mer ambisiøst og forpliktende globalt klimaregime”.

- Dette betyr at Norge må forplikte seg til betydelig større reduksjoner enn dagens Kyotoavtale, der utslippene kan ligge på én prosent over 1990-nivået. Da er det vanskelig å se hvordan en av sektorene som er ansvarlig for store deler av våre utslipp skal få fortsette med sitt høye utslippsnivå. Fremfor utvidelse av letevirksomheten og fortsatt utvinning av olje og gass, må Norge bidra til overgangen til fornybar energi, sier Hermstad.

Olje- og gassvirksomhet skader sjøfugl, korallrev og tareskoger. Den medfører akutte utslipp av olje og kjemikalier, i tillegg til utslipp av forurensende stoffer i produsert vann og borekaks. Virksomheten medfører også utslipp av radioaktive stoffer. I 2007 var de akutte utslippene av olje og kjemikalier rekordhøye.

Les høringsuttalelse om 20. konsesjonsrunde her.