Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Telenors brudd med underleverandør i Bangladesh

Bare «Mizan Hatim Engineering» har mistet kontrakten med Grameenphone etter avsløringen av de ulovlige forholdene hos Telenors underleverandører i Bangladesh. Årsaken er ikke at forholdene er mer graverende i denne bedriften enn hos de andre leverandørene. – Selskapets ledelse har ikke vist en nødvendig vilje til å forbedre forholdene, sier informasjonsdirektør Pål  Kvalheim i Telenor til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bare «Mizan Hatim Engineering» har mistet kontrakten med Grameenphone etter avsløringen av de ulovlige forholdene hos Telenors underleverandører i Bangladesh. Årsaken er ikke at forholdene er mer graverende i denne bedriften enn hos de andre leverandørene. – Selskapets ledelse har ikke vist en nødvendig vilje til å forbedre forholdene, sier informasjonsdirektør Pål  Kvalheim i Telenor til Norwatch.

 

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Telenors 62-prosent eide datterselskap Grameenphone bestiller telemaster fra underleverandører hvor arbeidsforholdene er under enhver kritikk. Foto: www.flipthecoin.org/Lotte La CourDokumentaren ”Et tårn av løfter” ble vist på NRK i forrige uke, og har avslørt grovt barnearbeid, miljøkriminalitet og en rekke alvorlige brudd på elementære sikkerhetsforskrifter hos Telenors og Ericssons leverandører av telemaster i Bangladesh. Filmen som er laget av den danske journalisten Tom Heinemann og samprodusert med Erling Borgen, dokumenterer hvordan arbeidere balanserer mellom usikrede glohete galvaniseringskar, jobber med farlige maskiner uten verneutstyr, puster inn giftige gasser og støv, samt bruk av barnearbeidere og direkte utslipp av giftig spillvann.

Underleverandørene produserer telemaster for blant annet Grameenphone hvor Telenor eier 62 prosent av aksjene. Resten eies av Grameen Telecom Corporasjon knyttet til Muhammad Yunus og Grameen Bank. Grameenphone er den største leverandøren av mobile teletjenester i Bangladesh og har en beregnet markedsandel på 46 % i første kvartal 2008. Selskapets behov for telemaster er dermed stort.

– Da denne saken kom opp, så ville den enkleste løsningen ha vært å gå over til å importere antennetårnene. Men det ville få svært negative konsekvenser for de ansatte i bedriftene i Bangladesh. Vi bestemte oss isteden for å rydde opp i bedriftene slik at de får gode produksjonsforhold, sier informasjonsdirektør Pål Kvalheim til Norwatch.

Telenor har dermed valgt å følge det som er blitt en viktig rettesnor i arbeidet med etiske retningslinjer for underleverandører, nemlig å ikke bryte kontakten med fabrikker i den tredje verden i det øyeblikk kritikkverdige forhold avsløres, men heller arbeide for å forbedre forholdene.

Likevel har Telenor og Grameenphone valgt å bryte relasjonen med én av de fem underleverandørene i Bangladesh. Det dreier seg om en av de største leverandørene, nemlig Mazin Hatim Engineering (eller Hatim Industries Ltd som står på selskapets inngangsport i filmen).

Årsaken skal være at ledelsen i Mazin Hatim i perioden fra Telenor ble kjent med filmmaterialet 11. april til skandalen eksploderte, ikke har vist vilje til å bedre forholdene. Men de manglende sikkerhetstiltakene hos Mazin Hatim har altså ikke forhindret Telenors 62-prosenteide datterselskap Grameenphone i å samarbeide med Mizan Hatim i elleve år.

En av de store
For Hatim Industries er en av de store leverandørene av telemaster til Grameenphone. Hatim skal ha samarbeidet med Grameenphone siden 1997, og ifølge fabrikksledelsen har de i alt levert Grameenphone over 1.400 telemaster og 65 til Ericsson. I dag skal selskapet ha rundt 1000 ansatte.

Ifølge Hatim er selskapet en av tre bedrifter som i Bangladesh produserer de store telemastene som sikrer mobilnettverket. De andre leverandørene er Power Trade og Confidence, men Hatim mener at de selv og Power Trade er størst. Hver mast anslås å koste rundt 22-24.000 dollar hver. Da er de fullt monterte – etter at usikrede arbeidere har klatret opp og ned mastenes høyde på 43 meter og montert elementene.

Til tross for at forholdene er mer eller mindre de samme hos de andre leverandørene av teletårn til Grameenphone, har Telenor bare brutt med denne leverandøren. Nå viser det seg altså at det er selskapets holdning den siste måneden som har vært avgjørende:

Mindreårig
Kommunikasjonsdirektør Pål Kvalheim forteller at Telenor satte i gang en egen undersøkelse etter at Tom Heinemann viste dem filmopptakene 11. april. Det ble da sendt ut folk fra hovedkontoret i Oslo – i tillegg til folk fra Grameen Phone - for å se nærmere på fabrikkene.

Under Telenor og Grameen Phones første besøk, så selskapets egne kontrollører en mindreårig hos leverandøren Mizan Hatim.

– Gutten var i produksjonshallen og ikke i rommene med kjemikaliebadene, men det er uansett forbudt for unge under 18 år å arbeide i denne typen bedrifter i Bangladesh, forteller Kvalheim.

- Fant dere barnearbeidere bare i denne bedriften?

– Ja. Størstedelen av barna som var blitt filmet, var borte da vi ankom, sier Kvalheim. Han understreker at leverandørene visste på forhånd at de skulle komme.

Telenor hadde blant annet i forkant sendt bedriftene et formelt juridisk brev som blir mye brukt i Bangladesh, en såkalt “show cause notice” hvor kontraktspartneren blir bedt om å sannsynliggjøre at de etterlever kontraktsvilkårene.

- I dialog og korrespondanse med underleverandørene har vi sagt at vi har funnet brudd på kontrakten på alle områder, og at vi ønsker at det ryddes opp i dette sammen med Det Norske Veritas. Det er i den dialogen at ledelsen for Mizan Hatim ikke har vist den nødvendige viljen til å være med på det forbedringsarbeidet. De har ikke tatt dette i tilstrekkelig grad på alvor og da var det vanskelig å fortsette samarbeidet, sier Kvalheim.

- Hvor lang tid fikk selskapet på seg til å svare Telenors inspektører?

– De svarte på det formelle brevet med show cause-anmodningen. Og det var blant annet innholdet i dette svaret som sammen med holdningene som ledelsen for øvrig viste, som gjorde at vi besluttet å avslutte kontrakten, sier Kalheim.

Han vil ikke gå inn på detaljene i svaret som Telenor fikk fra Mizam Hatim.

– Men har dere ikke dermed brutt forholdet til den underleverandøren som har mest behov for å forbedre forholdene?


– Jo. Det kan du si, men vi er helt avhengig av at bedriftsledelsen er villig til å være med å forbedre forholdene. Nå vet jeg at den danske journalisten som laget dokumentaren, ble overrasket over denne beslutningen fordi forholdene ved Mizam Hatim var ikke noe verre enn de andre stedene.

– Hva skjer nå med de mindreårige som arbeidet i disse bedriftene?


– Heilemann filmet disse guttene i fjor. Og etter at han begynte å stille spørsmål, har man ikke funnet disse guttene igjen. Som del av arbeidet for å rydde opp i forholdene, ønsker vi å se på hvordan vi kan hjelpe disse guttene, det vil si ham vi så hos Mizam Hatim og de som er tilstede i dokumentaren. I filmen blir en av guttene spurt hvor han jobber. Han svarer Confidence og sier at han har cirka 30 kollegaer som er mindreårige. Vi vil se på om vi kan greie å identifisere dem og om vi kan bidra på noe som helst måte i form av skolegang eller et annet ikke helseskadelig arbeid dersom de er 16-17 år og ønsker å arbeide, sier Kvalheim.

– Den grunnleggende årsaken til barnearbeid er at de voksne ikke tjener nok. Tar dere med lønnsforholdene i denne gjennomgangen av forholdene ved underleverandørene?

– Ja. Vi ser på alle sider ved virksomhetene fra arbeidsforhold, fysisk produksjon og forurensning. Lønnsforholdene er også en ting vi må vurdere. Det er en kjent problemstilling at man må se på familieforholdet. Enkelte av familiene er helt avhengig av inntekter fra barna. Det hender også at foreldrene ikke selv jobber. Og en løsning kan for eksempel være å tilby foreldrene en jobb. Dette er ting vi må se på fremover. For øyeblikket sitter det folk fra Grameenphone på gulvet i fabrikkene hver dag, og følger med på at de grunnleggende sikkerhetsforskriftene overholdes, avslutter Kvalheim.Les også fllere artikler om samme sak:

03.05.08 Telenor snur og tar underleverandør inn i varmen
29.05.08 Tom Heinemann: – Uforståelig brudd med underleverandør
29.05.08 Initiativ for etisk handel: – For raskt brudd
23.05.08 Telenor skyver fortsatt etikkansvar til Grameenphone
22.05.08 - Telenor, gi oss en sjanse!
22.05.08 Språkproblemer og misforståelser
22.05.08 Telenor oppretter global HSM-enhet (Kort&nytt)
22.05.08 Ericsson beholder Confidence Steel
21.05.08 Veritas godkjente underleverandør
20.05.08 Telenors brudd med underleverandør i Bangladesh


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!