Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Betinget ja til biodrivstoff-plantasjer

– Det norske selskapet BioFuel er velkommen. Men avtalebetingelsene kan ikke settes av selskapet alene. Avtalen må være nyttig for begge parter, sier Bakari Nyari til Norwatch. Nyari har skrevet den kritiske rapporten om BioFuels ekspansjonsplaner i området rundt landsbyen Alipe i Ghana, og er selv part i saken som høvdingens forhandler i jordspørsmål.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Det norske selskapet BioFuel er velkommen. Men avtalebetingelsene kan ikke settes av selskapet alene. Avtalen må være nyttig for begge parter, sier Bakari Nyari til Norwatch. Nyari har skrevet den kritiske rapporten om BioFuels ekspansjonsplaner i området rundt landsbyen Alipe i Ghana, og er selv part i saken som høvdingens forhandler i jordspørsmål.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Nyari presiserer overfor Norwatch at motstanden ikke retter seg mot at BioFuel etablerer jatropha-plantasjer i området. Problemet er at etableringen må skal skje på betingelser som fellesskapet kan godta.

– Vi har tilbudt BioFuel å leie rundt 2.600 hektar av vårt land i 30 år for 5 ghanesiske cedi per hektar i året. Det tilsvarer rundt 4,8 dollar. Men selskapet tilbyr 2,4 cedi og bruker som argument at det er leien de betaler andre steder i Ghana. Vi mener derimot at vårt landområde er mer strategisk lokalisert og at leien derfor må være høyere, sier Nyari.

Han forteller på telefon til Norwatch at han er høvdingens representant i alle spørsmål som gjelder jordeiendommer. – Jeg har fått myndighet til å ta meg av alle spørsmål som har med fellesskapets jordeiendommer å gjøre, forteller Nyari.

Norwatch fikk tak i Nyari etter å ha kontaktet miljøorganisasjonen Gaia Foundation som publiserte den kritiske rapporten ”Biofuel Land Grabbing – Ghana” på sitt nettsted.

Stor interesse
Etter det Norwatch forstår er det stor interesse for jatropha-investeringene blant flertallet av lokalbefolkningen i det fattige området som ser for seg at BioFuels investeringer vil bringe med seg arbeidsplasser, samt flere goder som rent vann og skolebygninger.

Konflikten ser ut til å handle om betingelsene for å bruke fellesskapets jord, omfanget av jorden som skal leies ut, leiepris, innsyn og om hvor bindende løftene om rent vann og skoler er. Og ikke minst er det stor uenighet om gyldigheten av kontrakten som BioFuel er i besittelse av.

Men mens selskapets daglige leder John Fredrik Dahle sier til Norwatch at forhandlingene er avsluttet og en avtale er undertegnet, sier Nyari at forhandlingene er fortsatt i gang og at han venter på selskapets initiativ. Mens selskapet sier at Nyari bare representerer seg selv etter at det har vært et brudd mellom ham og høvdingen, sier Nyari at det er han som fortsatt har myndighet til å ta seg av landsbyens eiendomsspørsmål.

En ting er sikkert: Fellesskapets øverste leder, høvding Kusawgu Wura Sulemana Jakpa Tuntumba I, kan ikke selv engelsk og kan heller ikke skrive. Han er dermed helt avhengig av å få helt korrekte oversettelser av både forhandlinger og av dokumenter, og han er også avhengig av at noen forteller ham alt innhold og alle konsekvenser av en avtaletekst. Mange direkte misforståelser, manglende informasjon og rom for egne initiativer fra oversettere og rådgivere kan dermed oppstå.

Kontanter og vann
Forfatteren av den kritiske rapporten, Nyari, sier at BioFuel selv har foreslått en løsning som går ut på at de ikke betaler hele leien i kontanter. I stedet spurte de om hva lokalbefolkningen hadde behov for.

– Vi svarte at vann utgjør et stort problem, og foreslo derfor at noe av betalingen skulle skje ved at de sikret lokalbefolkningen en god vannforsyning. BioFuels representant sa at de skulle komme tilbake med et forslag, men at de hadde behov for en uke. Jeg sa at det var helt i orden. Men senere har jeg ikke hørt noe mer. Og nå har det gått rundt fire uker. Nå er det opp til BioFuel å komme med et konkret forslag, sier Nyari.

– Dersom dere er midt oppe i en forhandlingssituasjon med BioFuel, hvorfor gikk du offentlig ut og publiserte den sterkt kritiske rapporten om det norske selskapet?

– Rapporten inneholder bare fakta om det som har skjedd og jeg mener det er viktig at denne informasjonen blir gjort offentlig. Det er viktig at når biofuel-selskaper kommer og sikrer seg bruksretten over vårt land, at det skjer på våre vilkår. Vi er ikke imot investeringen, men betingelsene må være slik at de er til gjensidig nytte – ikke bare nyttig for selskapet, sier Nyari.

Vekselbruk
Nyari forteller at det i noen forberedende dokumenter skal ha vært streket opp fire ulike områder på til sammen 31.000 hektar som selskapet skulle leie.

– Det var for mye. Da ville det ikke bli nok jordbruksland igjen til vårt eget folk.

Han forklarer at savanne-området ikke brukes til intensivt jordbruk, men at det praktiseres vekselbruk.

– Det er ikke riktig at det ikke drives jordbruk i dette området. Det er riktig at jordbruksaktiviteten ikke er intensiv i tradisjonell forstand, men her driver lokalbefolkningen på med vekseljordbruk. De planter i tre år og går deretter videre for å la jorda hvile i mellomtiden. Det plantes ut ulike produkter som kan høstes etter regntiden. Derfor kan vi ikke tillate at en for stor del av området brukes til andre ting. Men som sagt er vi villig til å leie ut et område på 2.600 hektar.

Mangler kopi
Høvdingen skal, ifølge Nyari, ikke ha fått en egen kopi av dokumentet som han undertegnet med sitt fingeravtrykk. Den eneste originalen skal selskapets representanter ha tatt med seg. Nyari forteller at høvdingen ble anbefalt å underskrive av sine rådgivere og de skal ha forsikret ham om at han dermed ikke bandt seg til noe som helst.

– Kan du be selskapet om å gi oss en kopi av dokumentet slik at vi kan se hva høvdingen egentlig har satt sitt fingeravtrykk under? For i dag vet hverken høvdingen eller eldrerådet hva dokumentet innholder, avslutter Nyari.

BioFuels daglige leder sier på sin side at han ikke kjenner til at høvdingen ikke skal ha en egen kopi av avtalen. De selv har fått avtalen fra sin folk i Ghana. Norwatch får ikke noe klart svar på spørsmålet om BioFuel kan sende en kopi av avtalen til høvdingen for å sikre at han er i besittelse av et eksemplar.

Falskt eller ekte dementi?
Som Norwatch tidligere har skrevet, mottok BioFuel et dementi hvor høvdingen tok sterkt avstand fra innholdet i den kritiske rapporten til Nyari. Brevet som BioFuel har gitt Norwatch innsyn i, er undertegnet med et fingeravtrykk. På linjen under avtrykket står høvdingens fulle navn, Kusawgu Wura Sulemana Jakpa Tuntumba I.

Da Norwatch igjen fikk tak i Nyari og fikk spurt ham om dette dementiet, sa Nyari at han kjente til brevet og at det dreide seg om et falsum som høvdingen ikke selv hadde undertegnet.

Nå har Norwatch fått bekreftet at fingeravtrykket ikke tilhører høvdingen, men en av hans sønner. Norwatch har nemlig snakket med en av høvdingens oversettere, Mr. Alidu, som BioFuel selv oppga telefonnummeret til. Alidu sier at det er korrekt at høvdingen ikke satt sitt fingeravtrykk på brevet og han forteller at fingeravtrykket tilhører sønnen. Men han hevder samtidig at denne fremgangsmåten ble godkjent og gjort i overensstemmelse med høvdingen som var bortreist da den kritiske rapporten ble publisert på internett.

Nyari på sin side sier til Norwatch at høvdingen ikke godkjente det kritiske dementiet, og at Nyari fortsatt har høvdingens fulle tillitt. Oversetteren Alidu forteller Nyari tilhører gruppen rundt høvdingen som forstår engelsk, og som i sin tid anbefalte ham å undertegne kontrakten med BioFuel.

Nyari understreker at dementiet ikke har noen verdi, og at det egentlig ikke finnes noen stor uoverensstemmelse i ledelsen for lokalsamfunnet.

I mellomtiden forteller BioFuel at selskapet har flyttet aktiviteten og anleggsmaskingene til et annet område.

 

FAKTA

Stavangerfirmaet BioFuel AS (tidligere BioDiesel Norge) ble registrert 2. juli 2007, og satser på å utvinne bioenergi fra de oljerike frøene til jatropha-planten. Selskapet har ennå ikke startet produksjonen, men er i ferd med å skaffe seg plantasjer i Ghana.

Styreleder i selskapet er siden oktober i fjor Jan Audun Reinås, tidligere konsernsjef i Norske Skog og avgått styreleder i Norsk Hydro.

De opprinnelige aksjonærene var NorFuel AS (som er finansiert gjennom Såkorn inVest II, Rogaland Vekst, Radiance og Hafslund Venture)- nå Perennial Bioenergy AS, gründerne, og et antall private aksjonærer.

BioFuel AS må ikke forveksles med Jens Ulltveit-Moes "Biofuel Energy" (som skiftet navn i november 2008 til "Umoe Bioenergy ASA". Selskaper eier Christiania Bioenergia Participacoes S.A og Destilaria Paranapanema S.A.) .

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!