Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SN Power sier de ønsker dialog

Beslutningen om utbygging av vannkraftverk i mapuche-områdene i Chile, vil tidligst fattes i 2009. SN Power sier at de fram til da skal ha en lang dialogprosess med urfolket, og at de er positive til at det er skrevet en rapport om deres prosjektplaner i landet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Beslutningen om utbygging av vannkraftverk i mapuche-områdene i Chile, vil tidligst fattes i 2009. SN Power sier at de fram til da skal ha en lang dialogprosess med urfolket, og at de er positive til at det er skrevet en rapport om deres prosjektplaner i landet.

Av Erik Hagen
Norwatch

Norwatch skrev forrige uke om en kritisk rapport som Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) har lansert om den norske vannkraftgigantens planer i Chile. Flere mapuche-samfunn protesterer mot prosjektplanene.

– SN Power ønsker en dialog med mapuchene. Rapporten som nå har blitt lagt fram ser vi på som en del av denne prosessen. Det er positivt at mapuchenes situasjon trekkes fram, sier Nils Huseby, SN Powers direktør for Latin-Amerika.

Selskapet sier de er glade for rapporten som har blitt skrevet, og for samtalene som fulgte i etterkant. Onsdag hadde SN Power et møte med mapucherepresentant Pedro Antimilla, som var på Norges-besøk.

– Det er mange stemmer i dette. Og vi ønsker å ha en så bred og åpen dialog som mulig, med alle berørte parter. Samtidig er det mye mer komplekst enn det som kommer fram i rapporten, sier Huseby til Norwatch.

Huseby mener at mye har skjedd siden rapport-forfatteren var på besøk i Chile i mai, og at dialogprosessen med urfolket i området siden den gang har tatt et langt skritt framover.

– Rapporten fanger ikke opp alt vi har gjort siden i sommer. To antropologer har vært i fullt arbeid siden juli, og vi har satt opp fire informasjonskontorer i regionen, sier han.

Møtevirksomhet
Hittil har SN Power hatt over 20 møter med over 1000 personer der anleggene vil ligge.

Huseby forklarer at vannrettighetene ble kjøpt fra de tidligere eierne i mars 2006, og at de første møtene med lokalsamfunnene startet allerede i juni samme år.

– Vi startet dialogene med én gang vi fikk rettighetene, til og med før vi visste hvordan prosjektene ville utvikle seg, sier Huseby, som sier han er uenig i kritikken om at selskapet ikke har konsultert samfunnene fra begynnelsen.

Huseby sier det er flere dilemmaer ved denne formen for åpen dialog fra dag én, slik selskapet har gjort.

– For eksempel ble ett av våre tre opprinnelige prosjekter delt i to for å minske miljøbelastningen. Ved at vi økte fra 3 til 4 prosjekter, ble det oppfattet som om vi hadde feilinformert, sier Huseby.

Beslutning tidligst 2009
Huseby sier den endelige beslutningen om utbygging tidligst vil taes i 2009, etter at befolkningen har blitt grundig konsultert.

– Vi vil kun bygge ut dersom prosjektene er miljømessig og sosialt håndterbare, i tillegg til å være lønnsomme, sier Huseby. – Det er helt uaktuelt å bruke makt for å få gjennomført prosjektplanene, legger han til.

SN Power betaler 1 million dollar årlig for rettighetene i vassdragene i mapuche-områdene. Huseby forklarer at dersom SN Power velger å ikke gå videre med planene, vil rettighetene i stedet gå tilbake til det åpne markedet. Da vil noen andre kunne forsøke å bygge ut i stedet.

At urfolkene skal kjøpe opp rettighetene vil sannsynligvis bli vanskelig. De må i så fall ifølge Huseby betale 1 millioner dollar årlig til den chilenske stat for at vassdragene deres skal forbli som de er i dag.

Skatteinntekter
– Befolkningen må på sine premisser være med på å bestemme hvordan man kan utforme dette. På den måten hindrer vi at det kommer i konflikt med deres aktiviteter og leveveier, men heller fører til bærekraftig utvikling for området. Hvis vannkraft gjøres på riktig måte, vil det ikke gå ut over turismen i området. Snarere tvert i mot, sier Huseby.

SN Powers chilenske datterselskap Trayenko har nå meldt flytting til stedet der 3 av anleggene er planlagt, i Pangipulli kommune. Foreløpige beregninger selskapet har gjort, tilsier at vannkraften vil tilføre kommunen et sted mellom 250.000 og 500.000 dollar i årlige skatteinntekter. Det tilsvarer om lag 25% av kommunens årlige budsjett, ifølge Huseby.

– Konstruktiv dialog
Norwatch skrev forrige uke om et informasjonsmøte som fant sted i Liquiñe – et møte som skal ha utviklet seg til full konfrontasjon mellom tilhørere og selskapet.

SN Power har en annen versjon av hva som skjedde.

– Møtet begynte med fullsatt sal på 150-200 mennesker, men møtet fikk egentlig aldri begynt, for det kom demontranter inn i lokalet som forhindret at møtet fikk gå sin gang. Det var 20 minutter med ganske intense diskusjoner. Til slutt roet det seg ned, og møtet tok en annen vending. Folk begynte å stille spørsmål, og møtet sluttet først etter fire timer med konstruktiv dialog, sier Huseby.

Bildene under viser hendelsesforløpet, slik selskapet ser det.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!