Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sats på tog!

Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten skrinlegges. Dette skriver FIVH i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan.
Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten skrinlegges. Dette skriver FIVH i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan.
modernetog.jpg
Sats heller på tog enn utbygging av nye motorveier og rullebaner, oppfordrer Framtiden i våre hender i høringsinnspillet til Nasjonal Transportplan.

Framtiden i våre hender vil at det skal bygges ut en moderne jernbane i Norge, som kan erstatte store deler av flytrafikken mellom de store byene i Sør-Norge, og eliminere behovet for utbygging av nye fire- og seksfelts motorveier. Da må bevilgningene til jernbaneutbygging, infrastruktur og vedlikehold økes kraftig.

Ja til høyhastighetsbane!

Høyhastighetsjernbane er et transportsystem i kraftig vekst i Europa og Asia. Nye linjer planlegges i Sverige, USA, Sør-Amerika og Nord-Afrika. Norge har et bosettings- og reisemønster som er og minst like godt egnet for høyhastighetsbaner som ovenfornevnte land og kontinenter og er bedre egnet for moderne jernbane enn for firefelts motorveier. Norge har høy befolkningskonsentrasjon i byområdene, og høy reiseaktivitet mellom disse, primært med fly over tynt befolkede områder mellom byene. Dette er viktige argumenter for høyhastighetstog i Norge.

Går mot tredje rullebane og terminal 2 på Gardermoen
Framtiden i våre hender vil stanse veksten i flytrafikken. Derfor går vi imot all kapasitetsutvidelse for norsk flytrafikk, og mener det ikke er nødvendig å sikre arealer til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Terminal 2 på Gardermoen må heller ikke bygges. For at ikke trafikken bare skal flytte seg til andre flyplasser, må det ikke gies tillatelse til utvidelser på andre lufthavner og det må heller ikke gis tillatelse til bygging av nye lufthavner. Det bør foretas en gjennomgang av det norske flyplasstilbudet med tanke på å legge ned noen flyplasser. Sikkerhet og vedlikehold må stå i fokus.

pdf  Les hele høringsinnspillet til Nasjonal Transportplan 2010-2019 her . 111.74 Kb