Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bedrifter har et stort samfunnsansvar

Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø- og etikk standardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme. Det er dessverre ikke alltid slik.
Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø- og etikk standardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme. Det er dessverre ikke alltid slik.
  • Norske myndigheter må stille krav til at norske bedrifter implementerer etiske retningslinjer.
  • Norske myndigheter må stille strengere rapporteringskrav på samfunnsansvarsområdet, og et naturlig startpunkt må være norske statlige bedrifter.
  • Regjeringen må, når staten er innkjøper, stille krav til norske importører av varer om å offentliggjøre sine leverandørlister.
  • Myndighetene må definere minimumsstandarder for etiske fond, og innføre en godkjenningsordning. Fondene som har gått gjennom godkjenningsordningen bør gies skattefordeler i form av halv skatt på avkastningen. 
  • Det må også bli et krav at alle kapitalforvaltere offentliggjør hvilke hensyn de tar i forhold til etikk og miljø i sine investeringsstrategier. 
  • Norge må aktivt motarbeide utviklingen av skatteparadiser gjennom en offensiv nasjonal lovgivning som blant annet hindrer utenlandske selskaper å flytte overskudd fra virksomhet i Norge til andre stater hvor det ikke betales skatt.
  • Regjeringen må sette av mer ressurser til kontroll og overvåkning, samt sørge for at etiske overtramp prioriteres hos påtalemyndighetene.
pdf  Les hele vårt innspill til Stortingsmeldingen om bedrifters samfunnsansvar. 88.39 Kb