Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En tausere vår

45 prosent av Europas vanligste fuglearter har hatt en sterk nedgang siden 1980, viser en ny analyse. Utviklingen er spesielt negativ for arter som lever i kulturlandskap. Sanglerke og vipe er to eksempler.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
45 prosent av Europas vanligste fuglearter har hatt en sterk nedgang siden 1980, viser en ny analyse. Utviklingen er spesielt negativ for arter som lever i kulturlandskap. Sanglerke og vipe er to eksempler.
vipe.jpg
Fuglearter som Vipe har hatt en kraftig tilbakegang. (Foto: Istockphoto)
- Situasjonen sies nå å være så kritisk at hadde det ikke vært for gode bestander i Asia, så ville flere av artene vært oppført som truet på globale rødlister, skriver Øystein R. Størkersen i vårutgaven av Norsk Ornitologisk Forenings magasin ”Vår Fuglefauna”.

Av de 124 artene som er undersøkt har 56 hatt en sterk tilbakegang, 29 fremgang og 27 arter en stabil utvikling. 12 arter har forskerne mangelfulle data for. Artene i kulturlandskap har hatt en nedgang på hele 44 prosent fra 1980. Intensiveringen av landbruket har hovedskylden. Nedgangen i vesteuropeiske land ser ut til å gjenta seg i de nye EU-landene i Øst-Europa. Se mer i rapporten: Further decline of Europe's farmland birds

En annen rapport, fra Falsterbo Fågelstation i Sør-Sverige, er også nedslående. Halvparten av alle spurvefuglartene som om vinteren trekker fra Sverige til tropiske områder er i krise (spurvefugler omfatter nær 2/3 av alle fuglearter). Krisen gjelder ikke bare Sverige, men hele Europa. Rapporten tar for seg utviklingen fra 1980 til 2007. - Et lyspunkt er at 90-tallets sterke reduksjon har flatet ut på 2000-tallet, skriver Størkersen.

svarthvit_fluesnapper.jpg
Svarthvit fluesnapper er en av artene som går kraftig tilbake. Årsaken kan være tidligere vår som følge av klimaendringene.

Svarthvit fluesnapper, som trives godt i våre fuglekasser, er en av artene som går kraftig tilbake. Årsaken kan være tidligere vår som følge av klimaendringene. Produksjonen av insektslarver, en viktige kost for fugleungene, er over toppnivået før trekkfuglene rekker å komme i gang med hekkingen.

Falsterbo-halvøya i Skåne danner den sørvestre spissen på Sverige. Fuglestasjonen der har samlet data som gjør det mulig å følge utviklingen i fuglenes bestander fra år til år. Omkring 500 millioner trekkfugler passerer Sør-Sverige hver høst.

Fuglene er sårbare for endringer i miljøtilstanden. Derfor har Stoltenberg-regjeringen valgt ”bestandsutviklingen for hekkende fugl i økosystemer på land” som en av indikatorene for bærekraftig utvikling.

En tredje og helt fersk undersøkelse fra The Royal Society for the Protection of Birds bekrefter krisen for mange trekkfugler. Av 36 arter som forskerne har britiske bestandstall for tilbake til 1967, har 21 arter hatt en betydelig tilbakegang. Enkelte arter kan bli helt borte. Blant årsakene kan være ødeleggelse av leveområder i Afrika og klimaendringer.

Fuglenes leverområder i fare. Mennesket trenger seg på – med kamera og motorsag. Hør praktlyrehalens motorlyder.


Et av verdens mest imponerende naturfenomener, det mange millioner år gamle fugletrekket mellom Europa og Afrika, kan ha havnet i alvorlige vanskeligheter. Omtale av den britiske undersøkelsen:
http://www.independent.co.uk/environment/nature/the-great-migration-crisis-812640.html

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!