Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvordan starte lokallag

Ønsker du å være med å skape forandringer? Framtiden i våre hender (FIVH) vil gjerne ha med flere i vårt arbeid for miljø og rettferdig fordeling. Her får du noen tips til hvordan du kan starte et lokallag.

Ønsker du å være med å skape forandringer? Framtiden i våre hender (FIVH) vil gjerne ha med flere i vårt arbeid for miljø og rettferdig fordeling. Her får du noen tips til hvordan du kan starte et lokallag.

En viktig del av FIVHs arbeid skjer gjennom aktivitetene i våre lokallag rundt omkring i Norge. Et lokallag kan dannes alle steder hvor det er interesse for dette blant medlemmene, og hovedkontoret hjelper gjerne til med oppstarten. Ta kontakt med lokallagskoordinator Torje Hausvik Olsen på e-post torje@framtiden eller tlf: 481 39 548 for spørsmål eller hjelp til å komme i gang.

Så, hva er et lokallag?

Et lokallag består av aktive medlemmer som engasjerer seg lokalt i arbeidet for miljø og global rettferdighet. De fleste lagene er geografisk avgrenset, men vi har også egne studentlag i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Sogndal og Tromsø. 

Ved å bli med i et lokallag møter man gjerne mange nye mennesker og for de fleste er det viktig å ha det sosialt og gøy! Som aktiv kan du benytte dine evner og interesser på mange forskjellige måter, bl.a. i arbeidet med Framtiden i våre henders kampanjer, hvor lokallagene spiller en viktig rolle.

Lagene bestemmer selv hva de vil jobbe med. Noen arrangerer byttefester, fiksefester for klær, elektronikk og sportsutstyr, vegetarmat-kurs,eller kurs i redesign av gamle klær. Andre setter fokus på tekstilarbeidernes arbeidsvilkår i sør, aksjonerer for levelønn, eller promoterer økologisk mat. Flere arrangerer også åpne debattkvelder og seminarer eller engasjerer seg i lokalpolitikken.

Lokallaget får informasjon, oppfølging og tips til aktiviteter fra hovedkontoret i Oslo, og selvsagt mulighet til å delta på Framtiden i våre henders sentrale arrangementer som landsmøte, lokallagssamling, digitale samlinger, og egne samlinger for lokallagsledere. 

Som aktiv kan du være med og utforme lokallagets arbeid helt i fra starten av. I tillegg vil du få god erfaring innen temaer som interesserer deg, det være seg miljø, lokalpolitikk, ulike saker og kampanjer, aksjoner, leserbrevskriving, organisering, medieuttalelser og mer. 

Hvordan starte lokallag

Det kan kanskje høres krevende ut å starte opp et nytt lokallag, men det er ikke så mye som skal til. Det viktigste er å få med et par folk og å sette i gang med aktiviteter som dere har lyst til å gjennomføre, så får de formelle tingene komme etter hvert.

Under er noen tips til å skaffe flere aktive til lokallaget, midler til aktiviteter, og mer. 

Folk

Det holder med tre personer for å starte et lokallag, men det kan være en fordel å være litt flere. Dersom dere planlegger et oppstartsmøte kan vi på hovedkontoret hjelpe med å sende ut invitasjon på e-post til alle medlemmene i området. På et slikt møte er det lurt å ha en innleder til å snakke om et aktuelt tema. Vi kan gjerne bidra med foredragsholder. Prøv å delegere ansvar slik at så mange som mulig føler ansvar for lokallaget uten at det virker som mye ekstrajobb. Det skal være gøy og spennende å drive et lokallag, og da er det viktig å fordele oppgaver godt! 


Lokaler
Det er koselig å ha møtene på rundgang hjemme hos medlemmene i lokallaget, men det kan også være fint å ha det på ”nøytral grunn”. En kafè, biblioteket, en skole eller hos andre lokale organisasjoner. Dersom dere ønsker en kontorplass, kan dere ringe andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med og spørre om å få låne en kontorplass av og til og litt lagerplass til standsmateriell. Man kan også ta kontakt med kommunen (som regel teknisk etat eller kulturetaten) og spørre om de har tilgang til noe dere kan låne eller leie. Mange steder finner også frivilligsentraler. Et annet tips er å kontakte folkets hus i byen, der er som regel LO og en del partier som deler på kontorer og møterom. 

Penger
FIVH sentralt støtter lokallagene på flere måter. Det er lett å få midler til aktiviteter eller prosjekter, for eksempel hvis lokallaget vil arrangere en gratis fiksekveld med lokale skreddere, eller foredragskveld med pizza. 

Ressurser og oppfølging til lokallagene
Det finnes masse ressurser til lokallag og studentlag i FIVH. Frivillige i lokallag kan bli med på ulike samlinger og skoleringer, få hjelp til innledninger og foredrag, trening i å skrive leserinnlegg, og mye mer. Ta kontakt med lokallagskoordinator! 

 

Årsmøte
Etter at lokallaget har kommet i gang bør man ha et årsmøte for å formelt velge styre og lage en arbeidsplan. Dere må skrive et referat fra årsmøtet der det står hvem som har blitt valgt til styre (for eksempel leder, økonomiansvarlig og styremedlem). Kontakt lokallagskoordinator for forslag til vedtekter for lokallag i FIVH, som kan tilpasses og endres så de passer lokallaget.