Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lommerusk til solceller

Norsk energibistand har de siste årene i stadig større grad gått til storskala vannkraft på bekostning av fattigdomsreduserende energitiltak som sol-, vind-, og biomassenergi.
Norsk energibistand har de siste årene i stadig større grad gått til storskala vannkraft på bekostning av fattigdomsreduserende energitiltak som sol-, vind-, og biomassenergi.
pdf

solcelle490picbred.jpg

Norge må slutte å gi bistandspenger til vannkraftprosjekter og i stedet satset på tiltak som kan skaffe de fattigste landene sol-, vind-, og biomassenergi. Dette krever Framtiden i våre hender og klimagruppen i Forum for utvikling og miljø (ForUM) i rapporten "Kraftig bistand".

  - Vannkraftsatsingen fører ikke til mindre fattigdom i de minst utviklede landene, og vannkraften bør derfor ut av bistandsbudsjettet sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Sats på sol og vind

Rapporten konkluderer med at utviklingen av andre energiformer enn vannkraft neglisjeres, og at bare 5,4 milloner av den bilaterale bistanden gikk til nye fornybare energikilder slik som sol, vind og biomasse.

 - Den ensidige fokuseringen på vannkraft ut i fra at vi har "norsk kompetanse" på området kommer i veien for vurdering av alternative energiformer som bedre samsvarer med utviklingslands behov og etterspørsel. Sol-, vind-, og biomasseprosjekter vil være bedre i de fattigste landene, sier Hermstad.

Han påpeker at med solcellepaneler vil man kunne  skaffe både den enkelte husstand og hele landsbyer strøm slik at det blir mulig å komme i gang med næringsvirksomhet.

  - Med strøm i huset får barna også mulighet til å lese og utdanne seg utover kvelden etter at det er blitt mørkt, så her er det flere positive effekter, avslutter Hermstad.

vindmb500pix.jpg


Rapporten dokumenterer følgende:
  • Av en samlet bilateral bistand på 12,5 milliarder kroner i 2006, gikk 663 millioner kroner til energiformål.
  • 276 millioner av disse gikk til storskala vannkraft, hele 252 millioner til SN Power.
  • Bare 5,4 milloner ble bevilget til nye fornybare energikilder slik som sol, vind og biomasse.
  • Resten av energibistanden fordelte seg på utdanning, forskning, administrasjon og distribusjon.
  • Bare 21 prosent av energibistanden gikk til de fattigste landene, de såkalte MUL-landene, mens 6 prosent gikk til Norges hovedsamarbeidsland.
  • I 2005 gikk 191 millioner kroner, 31 % av den samlede energibistanden til SN Power. Disse midlene er beskrevet som "globale midler" og det er i praksis ikke mulig å finne ut hvilke spesifikke formål disse midlene er brukt til.

Last ned rapporten pdf Kraftig bistand? (1.25 MB)

Se nyhetsinnslaget "Hudfletter norsk kraftbistand" på TV2.no.  

solenergiMINI Se våre temasider om solenergi