Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet fortsatt opp i røyk

Oljefondet satser fortsatt som aldri før på tobakk. Norwatchs gjennomgang av Oljefondets nye portefølje viser at aksjeinvesteringene i de største tobakksselskapene har økt med 41,2 prosent til 11,4 milliarder på ett år. I tillegg kommer 1,9 milliarder i obligasjoner. De samlede investeringene i tobakksindustrien er dermed på 13,3 milliarder kroner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet satser fortsatt som aldri før på tobakk. Norwatchs gjennomgang av Oljefondets nye portefølje viser at aksjeinvesteringene i de største tobakksselskapene har økt med 41,2 prosent til 11,4 milliarder på ett år. I tillegg kommer 1,9 milliarder i obligasjoner. De samlede investeringene i tobakksindustrien er dermed på 13,3 milliarder kroner.
Av Pia A. Gaarder
Norwatch


tobakk_kvinne_185.jpgStatens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet) har hatt den dårligste avkastningen noensinne. Men dette har tydeligvis ikke gått ut over forvalternes evne til å investere i tobakksbransjen. Tvert imot.

For Norwatchs gjennomgang av Oljefondets portefølje per 31. desember 2007 som ble offentliggjort i dag, viser at Oljefondet har kraftig økt aksjeinvesteringer i de største tobakksprodusentene som Altadis (908,7 millioner), Altria Group (3.502,9 millioner), British American Tobacco (2.517,1 millioner), Japan Tobacco (1.914,7 millioner), Imperial Tobacco (1.360 millioner), Fortune Brands (198 millioner) og Swedish Match (528 millioner).

Norwatch har i en årrekke fulgt aksjeinvesteringene i en rekke kjente tobakksselskaper. Aksjeinvesteringene i disse selskapene har økt til 11,4 milliarder kroner. Det er en økning på 41,2 prosent i forhold til året før da investeringene var på litt over 8 milliarder kroner.

På obligasjonsfronten har investeringene i tobakksselskapene sunket fra 2,3 milliarder til 1,9 milliarder kroner. Men sammenlagt representerer totalinvesteringene på 13,3 milliarder kroner en økning på hele 28,9 prosent på ett år.

Tobakk øker mer enn fondet
Oljefondet var ved utgangen av 2007 på 2.018,6 milliarder kroner. Det var 13,2 prosent mer enn året før da fondet var på 1.783,7 milliarder. Økningen skyldes i stor grad overføringer fra Finansdepartementet av statens oljeinntekter og er ikke resultat av avkastningen som i fjor var på 4,3 prosent målt i utenlandsk valuta.

Økningen i tobakksbransjen er med andre ord mer enn dobbelt så stor som økningen av fondets størrelse generelt. Den sterke økningen i tobakksinvesteringene er dermed utslag av en satsing på tobakksbransjen, og ikke et generelt utslag av at økningen av fondskapitalen automatisk fordeles på de enkelte investeringene.

Tobakk er tydeligvis fortsatt big business. Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått fast at røyking er i ferd med å bli et u-landsproblem av dimensjoner. Mens tobakksrøyking går tilbake i den rike delen av verden, satser tobakksgigantene på u-landsmarkeder for å sikre fortsatt ekspansjon og høy profitt. De går ikke av veien for å bestikke og aktivt forhindre at utviklingsland innfører en helsepolitikk for å få befolkningen til å slutte eller ikke begynne å røyke. (Les mer her )

Med på lasset – og som en direkte støtte til selskapenes policy – følger dermed investorer som Oljefondet.

De etiske retningslinjene for Oljefondet er nå inne i  fase hvor de skal evalueres. Da retningslinjene ble utarbeidet, var Graverutvalgets medlemmer uenige om tobakk skulle utelukkes som bransje. Dette ble derfor ikke del av de etiske retningslinjene. Spørsmålet har også vært oppe i Stortinget, men forslaget om å ekskludere tobakksbranjen ble i 2004 nedstemt med 81 mot 21 stemmer. Bare Senterpartiet og Kystpartiet støttet den gang SVs forslag om å utelukke tobakk.


TABELL - AKSJEINVESTERINGENE I TOBAKKSINDUSTRIEN

Selskaper
2005 2006 2007
Altadis 672,1 509,6 908,7
Altria Group 2.604,7 2.960,9 3.502,9
British American Tobacco 991,3 1.380,3 2.517,1
Japan Tobacco 438,6 1.423,9 1.914,7
Imperial Tobacco 664,9 799,7 1.360,0
Swedish Match 268,3 336,6 528,0
Loew’s Corp 108,3 193,1 448,2
Fortune Brands 242,8 133,2
198,1
KT&G Corp 4,7 1,4
22,4
Souza Cruz 15,3 21,8 1,0
Gallaher Group 281,3 313,0 0
Totalt 6.292,3 8.073,5 11.401,6


*) Tallene er alle i millioner kroner. De er hentet fra Årsmeldingen for Norges Banks Kapitalforvaltning som forvalter Statens Pensjonsfond - Utland 2007 og 2006 samt årsrapporten for Statens Petroleumsfond 2005. Årsrapportene viser investeringene per 31.12.2007, 31.12.2006 og 31.12.2005. Porteføljen for 2007 ble offentliggjort 4. mars 2008.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!