Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges ufattelige klimagjeld

Norge påførte i perioden 1990 til 2006 verden klimaskader for 225,5 milliarder kroner – uten å betale erstatning. Skadene rammer fattige land hardt, og de fattigste menneskene i disse landene aller hardest.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge påførte i perioden 1990 til 2006 verden klimaskader for 225,5 milliarder kroner – uten å betale erstatning. Skadene rammer fattige land hardt, og de fattigste menneskene i disse landene aller hardest.
statoil.gif
Norge påfører verden enorme klimaskader uten å betale erstatning.
(Foto: www.statoil.com)
Legger man til CO2-utslippene fra brenning av all olje og gass som Norge eksporterer, kommer vi til et tall på klimaskader på nesten 150 milliarder kroner – hvert år. Dette tilsvarer halvparten av det årlige overskuddet fra norsk petroleumsvirksomhet (anslått til 302 milliarder for 2008).

        – Norge er blitt et rikt land gjennom å forurense uten å betale kostnadene. Vi har altså et stort historisk ansvar, og nå er det på tide å betale tilbake klimagjelden vi har til utviklingslandene, sier daglig leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

Framtiden i våre hender mener Norge burde sette av halvparten av oljeinntektene i et globalt klimatilpasningsfond.
        -Det er de fattigste menneskene i de fattigste landene som rammes hardest av klimaskadene, derfor må rike land sette av penger til klimatilpasning, sier Hermstad.

Beregningsmåte
Det er gjort ulike forsøk på å beregne kostnadene fra skadene som klimagassutslippene påfører verden. EU-prosjektet ExternE (Externalities of Energy), har beregnet skadekostnader pr tonn CO2 til 46,4 US-dollar*. Basert på skadeberegningen gjort av ExternE, kan vi kalkulere at Norge har påført verden følgende skader de siste årene:

Norges klimagjeld (klimaskaden Norge har påført verden):

I 2006
   13,7  milliarder kroner
Fra 1990 – 2006:
   225,5  milliarder kroner
I 2007 (forutsatt 1 mill tonn økte utslipp)    14,0  milliarder krone

Legger vi til utslipp fra brenning av oljen og gassen vi eksporterer, øker beløpet for 2007 til 148,9 milliarder kroner.

Dette er kostnader som påføres verden som følge av klimaendringene. Årsaken til kostnadene er for eksempel økt forekomst av sykdommer (malaria m.fl.), skader på vannressurser, jordbruk, kystsoner (fra havnivåstigning) og skader for skogbruket.

Forutsetninger for beregningen:

  • 53,7 mill tonn CO2-ekvivalenter sluppet ut i 2006
  • 882,7 mill tonn CO2-ekvivalenter sluppet ut 1990 - 2006 
  • 124 tonn pr innbygger (Bellonas regnestykke hvor petroleumseksport er inkludert) 
  • 4,7 millioner innbyggere i Norge  
  • 46,4 dollar pr tonn (ExternE marginal skade-betraktning**) 
  • 5,5 dollarkurs (dollar pr krone)

* Bickel og Friedrich 2005: ExternE Externalities of energy. Methodology 2005 Update. Tabell 8.7 side 190, No THC, andre kolonne. EW = Equity Weighted. 170 $/t C = 46,4 $/t CO2.
** CDM-penger anvendt i u-land + noe midler til klimatilpasning.

Les også rapporten fra Christian Aid som konkluderer med at det vil koste USA, Storbritannia og EU over 4000 milliarder kroner i året å betale ned på klimagjelden sin.  

Les også hva Friends of the earth skriver om klimagjeld

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -