Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske Scancem i bitter landkonflikt

Det norske sementkonsernet Scancem ønsker å tvangsflytte 3000 tanzanianske bønder. På vegne av selskapet har politiet revet ned hus og rasert avlinger, men beboerne nekter å forlate eiendommene sine. 25. februar møtes nordmennene og bøndene i tanzaniansk høyesterett til siste runde i den årelange konflikten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske sementkonsernet Scancem ønsker å tvangsflytte 3000 tanzanianske bønder. På vegne av selskapet har politiet revet ned hus og rasert avlinger, men beboerne nekter å forlate eiendommene sine. 25. februar møtes nordmennene og bøndene i tanzaniansk høyesterett til siste runde i den årelange konflikten.

Av Erik Hagen
Norwatch

scancem_tanzania_fabrikk_250.jpgNorwatch besøkte Tanzania i slutten av fjoråret og lanserer i dag en rapport om den opprivende landkonflikten mellom Scancems tanzanianske datterselskap, Tanzania Portland Cement Company (TPCC), og småbøndene.

Last ned rapporten "Sementgiganten Scancem og bøndene fra Boko" her.

Sementgiganten Scancem har ligget i strid med småbøndene i 16 år. Mens det norske selskapet har et skjøte for området, og full støtte fra domstoler i Tanzania, sier flere familier at de har hatt eiendomsrett over disse eiendommene i generasjoner. De vil ikke flytte, og de nekter for at de noen gang har solgt tomtene sine til selskapet.

Ingen av landsbyboerne som Norwatch snakket med har skriftlige bevis for at de eier jordstykkene de bor på. Ofte er det nettopp dette som er problemet i landkonflikter i Tanzania. Det hjelper lite at man har bodd på et sted i generasjoner, og eier det gjennom tradisjonell tanzaniansk sedvanerett, hvis motparten sitter med et offisielt skjøte. De med tradisjonell nedarvet eiendomsrett over hjemstedet, vinner sjelden fram med sine krav i rettssystemet.

Politiet ødela huset
33 år gamle Faidini Hussein er en av landsbyboerne som Norwatch møtte. Faidini sier familien hennes har bodd på tomta siden før fabrikken ble bygget på 60-tallet.

– En formiddag kom åtte politimenn kjørende opp til huset vårt. De hadde med seg pistoler og macheter. De sa de kom på vegne av selskapet, og ødela husene våre, forteller den tanzanianske kvinnen til Norwatch.

scancem_tanzania_bonder_250.jpgPolitimennene rev ned takplatene av blikk, og sparket ned veggene. Så hugget de ned frukttrærne. Til slutt tok de knivene sine, og stakk masser av små hull i takplatene som lå slengt på bakken. Ifølge Faidini Hussein mottok familien aldri noen varsel om utkastelse.

– Vi forstår ikke hvorfor de gjør dette, for vi er født her og vi bor her. Det er veldig urettferdig at de kaller oss inntrengere. Fram til nå har vi ikke fått erstatning for huset vårt, og heller ingen løfter om at de skal betale for seg, sier hun.

Ifølge bøndene skal selskapet ha revet så mange som hundre hus.

Tvang
Scancems tanzanianske datterselskap, TPCC, er det eldste og ledende sementselskapet i Tanzania. Selskapet kontrollerer rundt 40% av sementmarkedet i landet, og har planer om enda større markedsandel. Hele 100 millioner dollar skal TPCC spytte inn i et større produksjonsanlegg på eiendommen. Kjempeinvesteringen gjør at de kan øke produksjonen til 1.200.000 tonn sement årlig.

Utvidelsen av selskapets eiendom ned mot bøndenes landsby ble gjort av selskapet på 90-tallet. For å få tak i landet, gikk selskapet i dialog med den daværende landsbyledelsen. Bøndene Norwatch har snakket med, sier de da var uvitende om at landsbyledelsen solgte unna landområdene de bodde på, bak deres rygg.

Statlige takstmenn, fulgt av bevæpnet politi, skal ha troppet opp hos bøndene og sagt at regjeringen hadde ekspropriert landet til fordel for selskapets sementvirksomhet. Bøndene sier de følte seg tvunget til å reise til selskapets kontorer for å ta imot en liten kompensasjon for at de skulle flytte ut.

Men regjeringen skal aldri ha tatt over bøndenes land, slik de ble fortalt.

scancem_tanzania_adv_marando_167.jpgNår politiet i Tanzania møter opp hjemme hos deg og kommer med sånne beskjeder, er det ikke vanlig at man protesterer høylydt. Særlig har ikke uutdannete bønder en forutsetning for å sette spørsmål ved en sånn ordre, sier bøndenes advokat, Mabere Marando (t.h.) til Norwatch.

Marando mener at selskapets skjøte er ugyldig, og undrer på hva som skjedde da landsbylederne gikk med på avtalen med selskapet. Ifølge advokaten har ikke en tomtekjøper mulighet til å forhandle et kjøp med en landsbyleder, hvis tomten samtidig brukes av landsbyens beboere.

Advokatens protester har hittil hjulpet bøndene lite i rettssystemet. En kjennelse i lagmannsretten i Dar Es Salaam har gitt full støtte til selskapet for at eiendommen tilhører TPCC. I tillegg til å bli dømt som ulovlige inntrengere, ble bøndene pålagt å betale selskapet 100 millioner shilling (482.000 kroner) som erstatning for skader på eiendommen. Forsvaret må også dekke saksomkostningene.

Retten på sin side
– Når vi ber dem om å flytte, blir vi møtt med steiner. Derfor startet vi en rettsprosess i 2003, og den har pågått fram til i dag, sier direktør i TPCC, Klaus Hvassing.

Han sier at alle som har bodd på området har blitt kompensert.

– Hittil er det ikke reist en eneste domsavsigelse i selskapets disfavør. Det er overhode ingen tvil om at denne eiendommen tilhører oss, sier Hvassing til Norwatch.

– Vi har samarbeidet med regjeringen i Tanzania om dette, for vi ønsker ikke gjøre noe som går imot deres interesser. Skulle vi kompensere inntrengerne, blir det å kompensere folk som gjør en ulovlig handlig. Det vil jo ikke styresmaktene være interessert i. Myndighetene hadde problemer budsjettmessig for å løse dette. Derfor har vi donert en betydelig sum penger til staten slik at de kan kjøpe et område til de ulovlige bosetterne. På bakgrunn av det har de blitt tildelt nytt land. Vi tar dette som del av vårt CSR-program. Det er bedre å assistere styresmaktene for å løse det, enn å premiere de som begår en ulovlig handling, sier Hvassing.

Scancems forslag til løsning har likevel ikke forhindret at saken ruller videre i rettsvesenet. Mandag 25. februar skal de to partene legge fram sine versjoner av konflikten for siste gang, i Tanzanias høyeste rettsinstans.

Mange liknende konflikter
Ingunn Ikdahl, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og ekspert på landkonflikter i Tanzania, sier denne formen for konflikt ikke er uvanlig i det østafrikanske landet. Særlig var denne typen saker mye debattert på begynnelsen av 90-tallet, det vil si i samme periode som da TPCC arbeidet med å få eierskapet over landområdet.

– Skal man få registrert eierskap over en eiendom, må man gjennom en lang rekke av forskjellige offentlige instanser. Hvis sedvanebaserte rettigheter skal registreres for å få klarere status, må landsbyen forholde seg til rundt 50 forskjellige skjemaer. Ofte har det vært lettere for store investorer å få gjennomslag for sine interesser og eiendomskrav enn det er for vanlige folk, sier hun.

 

FAKTA: Scancem i Tanzania
-Scancem er en norsk bedrift med hovedkontor på Lysaker.
-I 1999 ble Scancem kjøpt opp av tyske Heidelberg Cement. Det er likevel fra Norge at konsernets Afrika-aktiviteter kontrolleres.
-Eier 69 % av Tanzania Portland Cement Company (TPCC) utenfor Dar Es Salaam. Selskapet er også kjent som Twiga Cement. Twiga betyr giraff på swahili.
-TPCC kontrollerer rundt 40% av markedet i Tanzania, men har planer om en enda større markedsandel etter at de får bygget ut fabrikksanlegget.
-TPCC bygget sin fabrikk på Wazo Hill på 1960-tallet.
-I tillegg til Tanzania, har Scancem virksomhet i Ghana, Benin, Gabon, Liberia, Niger, Nigeria, Kongo, Sierra Leone og Togo.


FAKTA: Landkonflikten med bøndene

1965: Sementfabrikken starter opp på Wazo Hill, utenfor Dar Es Salaam.
80-tallet: Sementfabrikken planlegger utvidelser av landområdene, ned mot Boko landsby
1992: Scancem kjøper seg inn i TPCC, først med 13 % av aksjene. Det første kartet over eiendommene i området tegnes opp. De følgende årene skulle Scancem kjøpe seg videre opp i selskapene, opp til dagens 69 %.
1/1 1993: Selskapet fikk skjøte over eiendommene med nummer 1, 4 og 7. Skjøtet gjelder fram til år 2092. Eiendom 1 er bebodd av folk fra Boko landsby.
2003: Selskapet går til sak mot beboerne på eiendommen.
26/10 2006: Lagmannsretten i Dar Es Salaam kjenner selskapet som rettmessige eiere over eiendom 1, og erklærer beboerne som trespassers, ulovlige inntrengere.
31/1 2007: Beboerne anker dommen fra lagmannsretten.
Mars-september 2007: Beboerne har blitt beordret til å forlate området i påvente av ankesaken. De gjennomfører flere demonstasjoner. Noen ender i full konfrontasjon med opprørspoliti.
Desember 2007: En rettsinstans i Dar Es Salaam sier at befolkningen får bo på området fram til anken om eierskapsspørsmålet er endelig behandlet.
25. februar 2008: Ankesaken skal opp i Tanzanias høyeste rettsinstans, Court of Appeal of Tanzania. Én dag er satt av.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!