Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Biodrivstoff MÅ sertifiseres

Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet.

"Vi har sett at miljøproblemene skapt av biodrivstoff - og også de sosiale problemene - er større enn vi trodde de var. Så vi må gå svært forsiktig fram." - EUs miljøkommissær Stavros Dimas til BBC 14.jan 2008

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett 2006-2007 og Klimameldingen at det innføres omsetningspåbud for biodrivstoff. Fra 2008 skulle 2 % av drivstoffvolumet til veitrafikken være biodrivstoff, økende til 5 % i 2009.

Regjeringens forslag er langt på vei en oppfølging av EUs planer om å øke biodrivstoffandelen til 10 % i 2020. I EU som ellers i verden manes det nå til å tenke seg om, slik at omleggingen til biodrivstoff ikke skader mer enn det gagner.

Framtiden i våre hender støtter påbud som metode for å endre sammensetningen av energiforbruket i transportsektoren, på samme måte som vi støtter påbud om redusert energiforbruk. Biodrivstoff er imidlertid langt fra uproblematisk, og krever forsiktighet.

maisb200pix.jpg
Biodrivstoff laget av f. eks mais har allerede økt matvareprisene kraftig.
Fra høringsuttalelsen:
Innføring av biodrivstoff må ikke bidra til at myndighetene mister fokus på hovedutfordringen: å redusere energiforbruket i transportsektoren. Verdensmarkedsprisene på både matvarer og innsatsfaktorer til jordbruket har steget kraftig det siste året. Den plutselige omleggingen til biodrivstoffproduksjon er en av forklaringene. Faren for markedssjokk med påfølgende matmangel og sosial uro ulike steder i verden tilsier at omsetningspåbud med høye andeler av biodrivstoff bør innfases med forsiktighet.

På en planet hvor biosfærens produksjonsevne allerede langt på vei er overbelastet og befolkningen fortsatt øker, kan biodrivstoff i overskuelig framtid kun utgjøre et begrenset tilskudd til transportsektorens energiforsyning. Et unntak er utnyttelse av avfallsressurser (biogass m.m.). Et annet er dersom man klarer å redusere annet forbruk av areal- og biomasseressurser kraftig – eksempelvis gjennom redusert forbruk av kjøtt, trelast eller papir.


Framtiden i våre hender ønsker:
  • Absolutt krav om bærekraftsertifisering for alt biodrivstoff som skal inngå i omsetningspåbudet.
  • Karbonregnskap i verdikjeden: Bruken av bioenergi må ha klare livssyklusfordeler med hensyn på utslipp av drivhusgasser i forhold til konvensjonelle (fossile) alternativer. Det er nødvendig å dokumentere dette for hver produksjonskjede. Det er viktig at analysen også omfatter karbonomsetningen knyttet til endringer i arealbruk på lang sikt.
  • Progressiv avgiftslette som belønner økende grad av drivhusgassgevinst, for å sikre at drivstoffet som er best for klimaet blir foretrukket.
  • Sosiale bærekraftsstandarder både knyttet til selve produksjonen og til lokale konsekvenser av produksjonen.


Dersom elementene vi setter opp i høringsuttalelsen kommer på plass, støtter vi et omsetningspåbud. Kommer de ikke på plass, mener vi det er bedre å utsette det.

pdf  Uttalelse til omsetningspåbud for biodrivstoff 100.65 Kb

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!