Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Madeleine Albright skal evaluere etikken i Norges Bank

USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright skal arbeide for det norske Finansdepartementet og se nærmere på de etiske retningslinjene for Oljefondet. Hennes konsulentfirma Albright Group skal evaluere hvordan Norges Bank utøver det aktive eierskapet, mens professor Simon Chesterman fra New York University School of Law skal evaluere Etikkrådets arbeid.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright skal arbeide for det norske Finansdepartementet og se nærmere på de etiske retningslinjene for Oljefondet. Hennes konsulentfirma Albright Group skal evaluere hvordan Norges Bank utøver det aktive eierskapet, mens professor Simon Chesterman fra New York University School of Law skal evaluere Etikkrådets arbeid.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch


Det er Finansdepartementet som holder i trådene for evalueringen av de etiske retningslinjene for Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland). Og det er Finansdepartementet som har stått bak den offentlige anbudskonkurransen og vurderingen av søknadene som har kommet inn for å evaluere etikkarbeidet som hittil er blitt gjort.

I slutten av forrige uke ble dette oppdraget fordelt på Albright Group som skal evaluere Norges Banks arbeid med aktiv eierskapsutøvelse og professor Simon Chesterman som skal evaluere Etikkrådets arbeid med å utelukke selskaper. Tidspunktet for tildelingen falt dermed mer eller mindre samtidig med det store etikkseminaret som startet evalueringsprosessen av de etiske retningslinjene.

Seniorrådgiver Trude Mylkebust i Avdeling for Formuesforvaltning bekrefter overfor Norwatch at de to skal evaluere henholdsvis eierskapsutøvelsen til Norges Bank og arbeidet til Etikkrådet. Denne evalueringen er ledd i den store gjennomgangen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond – Utland. Målet for denne brede evalueringen er tredelt: Sikre at de etiske retningslinjene virker etter intensjonen, bevare en bred politisk oppslutning og få innspill for å styrke den etiske profilen.

I april/mai skal det sendes ut et høringsnotat, og innen den tid må Finansdepartementet ha fått inn evalueringen av arbeidet til Norges Bank og Etikkrådet.

- Vi jobber nå med å sette opp en timeplan, men denne er ennå ikke fastlagt i detalj, sier Myklebust.

- Hvor mange og hvilke tilbydere svarte på anbudet?

- Vi fikk inn fem søknader.

Men hvilke andre firmaer eller enkeltpersoner som deltok i anbudskonkurransen enn de to som fikk oppdraget, vil Myklebust ikke fortelle, da dette skal være taushetsbelagt informasjon.

- Hvorfor ble oppdraget delt mellom de to?

- Denne muligheten lå allerede i anbudskonkurransen. Simon Chesterman kom med et tilbud på å evaluere Etikkrådet og her skåret han høyest. Albright Group skåret på sin side høyest for evalueringen av Norges Bank aktive eierskapsutøvelse, sier Myklebust.

Mandatet består i å evaluere paragraf 3 og 4 i de etiske retningslinjene, det vil si se nærmere på Norges Bank og Etikkrådets arbeid. Og det var Albright Group og Simon Chesterman som ga det beste tilbudet hva gjelder faglig kompetanse og pris. Men pris var vektet lavere enn faglig kompetanse, forteller Myklebust.

Albright Group er etter det Norwatch kjenner til overhodet ikke et kjent navn hva gjelder etiske evalueringer og aktiv eierskapspolitikk, og valget er derfor overraskende.

På hjemmesiden til Albright Group står det at Madeleine Albright grunnla konsulentfirmaet i 2001 og leder også Albright Capital Management LLC som er et rådgivningsfirma for investeringer spesielt i nye markeder. Albright ble utnevnt av Bill Clinton. Hun var den første kvinnen som ble utenriksminister i USA og den 64. i rekken. Albright satt som utenriksminister fra januar 1997 til januar 2001.

Professor Simon Chesterman fra New York University School of Law Singapore Program holder til i Singapore, og har flere ganger deltatt på konferanser i Oslo om de etiske retningslinjene for Oljefondet. Så sent som onsdag var han paneldeltaker i den store konferansen som satte i gang evalueringen av de etiske retningslinjene.

Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank sier til Norwatch at Norges Bank ikke vil kommentere valget av Albright Group til å evaluere eierskapsutøvelsen.

- Vi overlater til Finansdepartementet å kommentere dette. Dette er det Finansdepartementet som har iverksatt og da er det best at det er de som uttaler seg om det. Rapporten skal foreligge 15. mars, forteller Meisingseth.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!