Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Problematisk Kina-granitt

Over en tredjedel av granitten som ble importert til Norge som brostein, kantstein og heller i 2007, ble laget i Kina. En ny svensk-nederlandsk rapport avslører grove mangler hos kinesisk steinindustri som leverer til nordiske importører. Alvorlige helseskader og sikkerhetsmangler, manglende overtidsbetaling og syvdagers arbeidsuke, kjennetegner så å si alle de syv kinesiske leverandørene som inngår i undersøkelsen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Over en tredjedel av granitten som ble importert til Norge som brostein, kantstein og heller i 2007, ble laget i Kina. En ny svensk-nederlandsk rapport avslører grove mangler hos kinesisk steinindustri som leverer til nordiske importører. Alvorlige helseskader og sikkerhetsmangler, manglende overtidsbetaling og syvdagers arbeidsuke, kjennetegner så å si alle de syv kinesiske leverandørene som inngår i undersøkelsen.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch


kina_stein_granitt_arbeider_188.jpgNorge har de siste årene importert store mengder naturstein fra Kina. Arbeidskrevende steinprodukter som brostein, kantstein og heller lages ikke lenger i Norge, men importeres billig fra land som Kina, men også i økende grad fra India. Ferske tall som Norwatch har fått fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge i fjor importerte 6.323 tonn bearbeidet granitt fra Kina. Det var 35,2 prosent av totalen for denne type naturstein.

Kina har lenge ligget på importtoppen hva gjelder bearbeidet granitt, men i 2007 var importen fra Portugal større. India ligger på tredjeplass, men dets andel av importen er også sterkt økende. Fra Kina importeres også store mengder annen naturstein som basalt, porfyr, ubearbeidete granittblokker og skifer.
 
Elendige arbeidsforhold
De siste årene er det blitt rettet søkelyset mot de elendige arbeidsforholdene i kinesisk steinindustri. Og etter flere kompromitterende avsløringer ga fire svenske kommuner i fjor den svenske organisasjonen SwedWatch i oppdrag å se på hvordan kinesisk steinindustri følger opp de etiske kravene som er blitt satt opp for innkjøp av naturstein.

Swedwatch inngikk et samarbeid med det nederlandske forskningsinstituttet SOMO og den Hong Kong-baserte organisasjonen, IHLO. Sammen har de tre organisasjonene skrevet rapporten «Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies » som legges fram i dag. (Rapporten kan lastes ned fra www.swedwatch.org)

Rapportens mål er blant annet å hjelpe importørene og deres leverandører i Kina til å forbedre arbeidsvilkårene og miljøstandardene i steinindustrien. Rapporten lanseres parallelt i Sverige, Nederland, Finland, Danmark og Norge.

Anonymisering
Handelen med naturstein involverer flere ledd: vestlige importører, kinesiske leverandørfirmaer samt steinindustrien som bearbeider steinen og steinbruddene. De kinesiske leverandørfirmaene har gått med på å oppgi hvem som leverer stein til dem, mot full anonymisering. De syv steinleverandørfirmaene som rapporten undersøker, oppgis bare med en bokstav. Det samme skjer med steinindustrien og steinbruddene som leverer stein til leverandørfirmaene. Også lokaliseringen er blitt tatt bort for å forhindre mulig identifisering.

Rapporten oppgir derimot navnet på firmaer som mottar stein fra disse firmaene og sender det videre til Norden og Nederland. Men utover det tyske steinimportøren Nord-Stein GmBH Group som står bak store leveranser også til norske firmaer, satte alle de andre som forutsetning at det ikke skulle komme frem hvilken av de syv kinesiske leverandørene de handlet med.

Hvilke norske firmaer som er kunder og mottar stein fra de aktuelle kinesiske steinleverandørene, er dermed heller ikke eksplisitt nevnt i rapporten - utover to, nemlig Nord-Stein AS som er et deleid datterselskap til tyske Nord-Stein GmBH og Jogra Stein Industrier.

Storprodusent
Kina er den største steinprodusenten i verden, og den nest største eksportøren etter Italia. De siste 20 årene har veksten innenfor denne sektoren vært 20 prosent hvert år.

Den kinesiske natursteinindustrien (som ikke omfatter industrimineraler som kvarts) har en årlig omsetning på rundt 80 milliarder kroner. Det er ifølge rapporten 0,5 prosent av bruttonasjonalproduktet. Industrien sysselsetter 2-3 millioner mennesker og omfatter 5.000 steinbrudd og 10.000 fabrikker som bearbeider stein. De fleste fabrikker og steinbrudd ligger i provinsene Fujian og Shandong, men det finnes steinbrudd stort sett over hele landet.

I 2006 skal Kina ha eksportert ikke mindre enn 15 millioner tonn stein til en verdi av 19,3 milliarder kroner. Rundt 30 prosent av eksporten går til Europa. Kina importerer også steinblokker, og eksporterer det ferdige produktet. De fleste importerte steinblokker kommer fra India, Brasil og Sør-Afrika.

Produksjonsmetodene varierer sterkt. Noen fabrikker er nesten helautomatiserte med ISO 9001- og 14001-sertifiseringen i orden. Disse eksisterer side om side med små firmaer som driver med håndholdte kuttemaskiner. Mange setter også bort deler av produksjonen eller bestemte arbeidsoperasjoner, som å kutte blokker i mindre plater, til underleverandører. Rundt de ulike steinbruddene finns det ofte en rekke små og mellomstore firmaer som bearbeider steinen. Den egentlige leverandørkjeden bak natursteinen kan være veldig kompleks. Størstedelen av eksporten til Europa går gjennom slike handelsselskaper som kjøper inn stein fra ulike produsenter.

Likevel er den eksportrettede steinindustrien så opptatt av kvaliteten på steinen at de fleste produsentene arbeider med faste underleverandører. Det skal derfor, ifølge rapporten, være mulig å oppspore hele kjeden bak de store steinleveransene.

Syv leverandørfirmaer
Av de syv kinesiske leverandørene av stein som behandles i dybden, nevner rapporten at fire også leverer til norske kunder.

Leverandør A er et datterselskap av et utenlandsk selskap, og får råmaterialer fra ulike deler av Kina og fra andre land. Råmaterialet står for halvparten av prisen, lønnskostnadene for 23 prosent. Finske, norske og danske kunder representerer 10 prosent av salget.

Leverandør D eksporterer blant annet til Tyskland, Italia, Østerrike, Nederland, Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Leverandør E leverer all eksportrettet produksjon til tyske Nord-Stein GmBH Group som igjen har mindre leveranser til Nord-Stein AS i Norge.

Leverandør G eksporterer mesteparten til Norge, Danmark og Sverige. I Norge selger denne leverandøren til Jogra Stein Industri.

Brudd på normer
Rapporten har funnet en rekke brudd på arbeidsnormer og etisk regelverk – spesielt innenfor helse og sikkerhet. I Fujian-provinsen hvor store deler av kinesisk steinindustri ligger, er det en høy risiko for arbeiderne å utvikle lungesykdommen silikose på grunn av inhalering av steinstøv som inneholder kvarts. Granitt er i høyrisikosonen fordi natursteinen inneholder store mengder av det helseskadelige mineralet. Risikoen for silikose er derimot mindre i Shandong-provinsen både fordi steinen inneholder mindre kvarts og fordi arbeidsmetodene ikke baserer seg på saging.

Arbeiderne får sjeldent trening i helse- og sikkerhetsprosedyrer, og det er heller ikke vanlig at det utleves gratis verneutstyr som hansker og masker. Lokalene til granittanleggene var fulle av støv og de fleste av Fujian-arbeiderne var ikke engang klar over risikoen for å utvikle silikose. Ørebeskyttere ble på sin side så å si aldri brukt til tross for at arbeidet foregikk i lokaler med et så høyt støynivå at man risikerer alvorlige hørselskader.

Mange av selskapene opererer ikke med skriftlige arbeidskontrakter og arbeidere i farlige operasjoner som kutting, blir ikke ansatt direkte, men hyres inn etter behov. De aller fleste arbeider på akkord uten fast lønn. Mange av dem er migrantarbeidere som i og med at de ikke er bosatt der de arbeider, står ifølge kinesisk lovgivning helt uten rettigheter. De er også sterkest representert i ulykkesstatistikkene.

De fleste firmaene har to til tre perioder om året med lav aktivitet, når migrantarbeiderne drar hjem for å arbeide på gårdene sine. Og steinbruddene stoppet arbeidet under regntiden. Resten av året holdt de det gående syv dager i uken, så lenge de hadde ordre. Denne fremgangsmåten er ifølge rapporten lovlig så lenge man har søkt myndighetene om tillatelse, men ingen av firmaene som var med i undersøkelsen hadde en slik tillatelse. I de arbeidsintensive periodene ble det arbeidet uten fridager mellom 56 til 77 timer i uken.

Sammenlignet med andre sektorer er ikke lønnen i steinindustrien spesielt lav, men arbeiderne får sjeldent betalt ekstra for all overtiden. Rapporten påpeker at lønnen kunne heves betraktelig dersom de fikk betalt for den reelle overtiden de utfører. I og med at kostnadene til lønn er mye mindre enn til råmaterialer og til transport, ville dette heller ikke være uoverkommelig.

Et annet punkt er forsikringer som dekker arbeidsulykker. Bare noen få innenfor fabrikkene hadde slik forsikring som derimot viste seg å være vanligere blant steinbruddene. Arbeiderne selv ønsket også bedre mat og bedre boforhold.

Undersøkelsen fant derimot ikke at barn under 18 år arbeidet i den steinindustrien som ble undersøkt. Det var heller ikke tegn som tydet på tvangsarbeid.

 

 

Viktige naturstein som importeres fra Kina. Brukes i utearealer, bygninger og monumenter

 

2007
tonn

 

2006
tonn

 Granitt, oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker.  6323,9  9223,6

Porfyr, basalt og annen monument- og bygningsstein. 

   666,1

 1237,9

 Granitt, ubearbeidd eller grovt bearbeidd.    466,9    572,4
 
Porfyr, basalt og annen monument- og bygningsstein.
   394,2    976,9

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!