Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nye våpenprodusenter ute av Oljefondet

Tre nye våpenselskaper er kastet ut av Oljefondet. Det dreier seg om den sørkoreanske klase-våpenprodusenten Hanwha Corporation og to atomvåpenselskaper, britiske Serco Group Plc og amerikanske GenCorp Inc.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tre nye våpenselskaper er kastet ut av Oljefondet. Det dreier seg om den sørkoreanske klase-våpenprodusenten Hanwha Corporation og to atomvåpenselskaper, britiske Serco Group Plc og amerikanske GenCorp Inc.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Finansminister Kristin Halvorsen opplyste om uttrekket av de tre våpenprodusentene under en pressekonferanse i dag. Halvorsen briefet pressen om den store etikk-konferansen 16-17. januar som innleder Finansdepartementets evalueringsprosess av de etiske retningslinjene for Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland).

Av de totalt 25 selskapene som nå er blitt eksludert fra Oljefondet, er syv selskaper blitt utelukket på grunn av klasevåpen- og landmineproduksjon og ni på grunn av produksjon av atomvåpen eller komponenter til atomvåpen. (Ytterligere to selskaper er blitt trukket ut av investeringsuniverset, men uten at Oljefondet hadde kjøpt aksjer. Og ett selskap Kerr-McGee er blitt ekskludert og trukket inn igjen).

Klasevåpen
For over et halvt år siden, 15. mai, anbefalte Etikkrådet at ikke bare Hanwha Corporation, men at også tyske Rheinmetall ble utelukket fra fondet. Begge selskaper var blitt kontaktet i forkant av at tilrådingen ble avgitt med mulighet for å kommentere beslutningen.

Hanwha bekreftet per brev at de produserer luft- og bakkeleverte klasevåpen. Finansdepartementet har dermed i ettertid gitt Norges Bank beskjed om å gå ut av selskapet og selge aksjeposten på 35.688.000 kroner.

Rheinmetall AG svarte først på henvendelsen fra Etikkrådet etter at tilrådingen av 15. mai var avgitt.

På bakgrunn av selskapets svar og ytterligere undersøkelser fra Etikkrådets side, mente rådet at selskapet ikke lenger produserer klasevåpen eller deler til klasevåpen. Etikkrådet kom med en ny tilråding 5. september hvor de anbefalte at Rheinmetall ikke blir utelukket fra fondet.

Atomvåpen
Tilrådingene datert 15. november 2007 vedrørende Serco Group Plc og GenCorp Inc, er et resultat av en ny investeringspolitikk for Oljefondet hvor mindre selskaper inkluderes i fondets referanseportefølje. Porteføljen til Oljefondet er dermed blitt betraktelig utvidet.

Ingen av de nye selskapene står i den tilgjengelige oversikten over porteføljen som gjenspeiler investeringene per 31. desember 2006, det vil si før utvidelsen ble besluttet gjennomført.

– Eksklusjonen er dermed et resultat av Etikkrådets gjennomgang av segmentet for små selskaper som i denne perioden innfases i fondets referanseportefølje, opplyses det i pressemeldingen.

Etikkrådert skriver i sin tilrådning at GenCorps heleide datterselskap Aerojet produserer rakettmotorer for ulike formål, herunder motorer til missiler som ikke har annen funksjon enn å frakte kjernevåpen. Ifølge opplysninger på egen hjemmeside produserer selskapet motorer til missilene Trident III og D5 Trident. (Norwatch har tidligere skrevet om Lockheed Martin og Trident-programmet.)

Hva gjelder Serco Group så fremgår av informasjon på selskapets hjemmeside at Serco Group Plc2 inngår som partner i selskapet AWE Management Limited (AWEML), som er driftsselskapet til det britiske Atomic Weapons Establishment (AWE). AWE er et statlig eid selskap som fremstiller og vedlikeholder stridshodene til Storbritannias kjernevåpen.

Uklarhet
Uttrekket kaster Serco og GenCorp ut fra Oljefondets mulige investeringsunivers. Men det er uklart om Oljefondet faktisk har vært investert i de to selskapene.

Ekspedisjonssjef Martin Skancke i Finansdepartementet kunne under pressekonferansen ikke utelukke at Oljefondet i en kort periode i 2007 har eid aksjer i de to selskapene.

GenCorp Inc. og Serco Group Plc er i brev fra Norges Bank blitt bedt om å bekrefte eller avkrefte at de produserer våpen som kan karakteriseres som kjernevåpen.

GenCorp har ikke svart.

Serco Group har svart på henvendelsen, og bekrefter at de i joint venture med Atomic Weapons Establishment vedlikeholder Storbritannias kjernevåpen.

Nedsalg av aksjer i selskapene er nå gjennomført, opplyses det i pressemeldingen.

 

Les mer om Etikkrådets tilrådninger her: http://www.etikkradet.no

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!