Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

StatoilHydro årets minst etiske

For femte år på rad har Framtiden i våre hender kåret årets verste selskap, og i 2007 er det StatoilHydro som får den tvilsomme æren. Kongsberg Gruppen, Crew minerals og FOKUS Bank kom også høyt opp i kåringen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
For femte år på rad har Framtiden i våre hender kåret årets verste selskap, og i 2007 er det StatoilHydro som får den tvilsomme æren. Kongsberg Gruppen, Crew minerals og FOKUS Bank kom også høyt opp i kåringen.
StatoilHydro får tittelen på bakgrunn av sin storsatsing på utvinning av drivstoff fra tjæresand i Canada – den klart mest forurensende måten å drive oljeutvinning på. De andre selskapene på listen er Kongsberg Gruppen for å fore arabiske diktaturer med våpen, Crew Minerals for å ha igangsatt et gruveprosjekt mot lokalbefolkningens vilje og for kynisk utnyttelse av at folk er analfabeter, FOKUS Bank for å investere norske kunders pensjonspenger i landminer, klasevåpen og atombomber og Kompagniet Norge for å være i særklasse den største importøren av Burmaprodukter.

Rangeringen er foretatt av Framtiden i våre hender, basert på følgende kriterier:

• Manglende hensyn til sosiale rettigheter inklusive arbeiderrettigheter eller brudd på menneskerettigheter
• Dårlige eller manglende miljøstandarder
• Manglende åpenhet, korrupsjonsanklager
• Brudd på Folkeretten, eller lignende

Mer om selskapene og begrunnelse for rangeringen:
1. StatoilHydro
I april bestemte StatoilHydro seg for å storsatse på utvinning av drivstoff fra tjæresand i Canada – den klart mest forurensende måten å drive oljeutvinning på. Når produksjonen fra oljesanden i Alberta er på topp om vel ti år vil StatoilHydro produsere to hundre tusen fat olje per dag. Det fører til utslipp på 7,3 millioner tonn CO2 per år – halvannen gang mer enn alle norske biler. Selskapet skal investere 100 milliarder kroner i Canada. Det tilsvarer Miljøverndepartementets nåværende budsjett i tretti år.
        – Hvis ikke vi utvinner, gjør andre det på en mer uheldig måte, sier StatoilHydro. I en rettsak ville den type argumentasjon ikke hjulpet den tiltalte. Selskapet har tidligere forsvart virksomheten sin på norsk sokkel med at olje og gass derfra er renere enn andre fossile energikilder. Underforstått: Skitnere fossil energi bør bli liggende.

Regjeringen som har aksjemajoriteten i StatoilHydro, godkjenner griseriet i Canada. Dermed dementerer staten klimatrusselen overfor befolkningen. Spiller det nå noen rolle hvor mye du og jeg forurenser?

helgelund.jpg
StatoilHydro-sjefen Helge Lund synes ikke det er en produktiv tilnærming å kalle selskapet hans en miljøforbryter.
StatoilHydro-sjefen Helge Lund sier til Aftenposten at han ikke synes det er en produktiv tilnærming å kalle selskapet hans en miljøforbryter. Han fremholder at StatoilHydro har ”et veldig sterkt verdigrunnlag, en sterk etikkplattform og veldig sterke retningslinjer for helse-, miljø- og sikkerhet”.  Det er altså med en veldig styrke Lunds og Stoltenbergs selskap bidrar til klimakatastrofen vi er på god vei inn i. Selskapets rekordhøye CO2-utslipp fra gasskraftverket på Melkøya, deres ansvar for Norgeshistoriens nest største oljeutslipp og beslutningen om å selge seg ut av bioenergi, viser med all tydelighet hvor dette selskapet er på vei under Lunds ledelse.

Utvinning av drivstoff fra tjæresand for å forlenge oljealderen er en forbrytelse mot naturen og klimaet, og dermed også en forbrytelse mot oss mennesker. Statsministeren med verdens mest ambisiøse klimapolitikk må sørge for at StatoilHydro beholder eierskapet over oljesandsfeltet i Canada, men unnlater å utvinne oljen. Det ville være et betydelig klimatiltak i utlandet.

2. Kongsberg Gruppen

Stikk i strid med signaler fra Stortinget, men med UDs velsignelse, eksporterer norske bedrifter våpen til arabiske diktaturer i stor stil. Statsbedriften Kongsberg Gruppen skiller seg ut med særlig store leveranser til regionen, særlig som storleverandør til Saudi-Arabia. En rapport fra Norwatch viser at Kongsberggruppen har eksportert krigsmateriell til Saudi-Arabia for flere hundre millioner kroner de siste ti årene. Forrige kontrakt, verdt 81 millioner kroner, ble signert i september i fjor.
kongsberggruppen.jpg
Konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen mener at deres radiosamband ikke kan benyttes til å begå overgrep. (Foto: Kongsberg Defence Communications AS)

Freedom House regner Saudi-Arabia som et av verdens aller verste diktaturer. Landet bruker hvert år mer enn 10 prosent av sitt statsbudsjett på opprustning. Siden starten av 30-tallet har Saudi-Arabia vært eneveldig styrt av én familie. Både politiske partier og fagforeninger er forbudt, og kvinner nektes stemmerett. Menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty International og Human Rights Watch rapporterer jevnlig om tortur og utenomrettslige henrettelser.

Et av storinnkjøpene til Saudierne fra Kongsberggruppen er det militære kommunikasjonssystemet EriTac. Konserndirektør Even Aas, i Kongsberg Gruppen skriver i en epost til Norwatch.”Det vi har eksportert til Saudi-Arabia er utstyr som brukes til radiosamband. Vi kan derfor vanskelig se at vårt utstyr kan benyttes til å begå overgrep”.

Framtiden i våre hender mener konserndirektøren fremviser en grenseløs naivitet med utsagnene sine. Med kommunikasjonssystemet Eri Trac kan landets væpnede styrker blant annet kommunisere mellom tropper, og mellom bakke- og luftstyrker, noe som er helt essensielt i krig. Den norske stat eier 50,001% i Kongsberggruppen, og bør snarest gå inn å legge begrensninger på denne eksporten. Eksport av krigsmateriell til diktaturer bidrar både til å legitimere regimene og til å vanskeliggjøre demokratiske reformer i de samme landene. Dette er inkonsekvent sett på bakgrunn av norsk utenrikspolitikk generelt og av utviklingspolitikken spesielt.

3. Crew Minerals
Crew Minerals vil drive nikkelutvinning på Mindoro på Filippinene i strid med lokalbefolkningens og sivilsamfunnets vilje . Lokale stammeledere sier de ble lurt til å sette tommelavtrykkene sine på en avtale. I bytte for dette skal de ha fått to kilo ris. Provinsguvernør Arnan Panaligan på Mindoro vil gå rettens vei for å stanse gruveprosjektet for godt. Provinsen innførte i 2002 et 25 års moratorium mot enhver form for gruvedrift på øya, og Crew Minerals prøveboringer etter nikkel er dermed i strid med den lokale lovgivningen. Saken er i ferd med å ende i filippinsk høyesterett.

alanganere.jpg
Mangyanstammen Alanganerne er avhengig av jungelen for å drive svedjebruk og skogen gir urfolkene mye av det de trenger for å holde tradisjonene sine i hevd. Skogen har dessuten en viktig spirituell betydning.  (Foto:Knut-Erik Helle) 

Den norske ambassadøren på Filippinene besøkte i høst området der Crew Minerals planlegger nikkelproduksjon. Han bekrefter at motstanden mot prosjektet er massiv  og mener at Crew kan få store problemer med å få den nødvendige miljøtillatelsen, Environment Compliance Certificate. Crew kaller i en pressemelding ambassadørens sluttrapport til UD for "subjektive meninger". I ambassadens rapport fremgår det at de møtte et bredt utvalg av folk, og Framtiden i våre hender mener Crew Minerals med denne uttalelsen går fra verre til verst i sin bevisste manipulering av fakta i denne saken.

Crew (den gangen var Crew Minerals et heleid datterselskap av Crew Gold) ble for øvrig tildelt 1. plassen i kåringen i 2006, se begrunnelse her. I 2005 havnet Crew Gold på en  4. plass, fordi de godtok drap av innbruddstyver og dårlige lønnsforhold i et sør-afrikansk gruveselskap, se begrunnelser her.  Crew Minerals forbereder forøvrig et navnskifte til Intex Resourses ASA.

4. Fokus Bank
Fokus Bank plasserer sine norske kunders pensjonspenger i landminer, klasevåpen og atombomber.  I dag er 19 selskaper svartelistet av Oljefondet fordi de bryter grunnleggende etiske prinsipper. Fokus Bank har investert  i 10 av dem, i følge Norwatch. Ett av selskapene Fokus Bank er inne i er Singapore technologies som produserer landminer, til tross for at dette er i strid med konvensjonen om forbud mot produksjon av landminer. Singapore Technologies ble ekskludert av oljefondets Folkerettsråd allerede 2002, men Fokus Bank fortsetter altså å støtte ulovlig virksomhet.

Fokus Bank er en del av Danske Bank, og pressesjef i Danske Bank, Jonas Torp, forsvarer seg i danske medier (Radioavisen):
– Hvis vi skulle si at det er ting vi ikke ønsker å være med på – det kan være atomvåpen i dag, det kan være tobakk i morgen eller fedme i overmorgen – så må vi svarteliste ikke bare enkelte selskap, men en hel masse investeringsfond som kanskje gjør det virkelig godt. Gjør vi det, påfører vi våre kunder en meget betydelig risiko for å få dårlig avkastning.

Torps argumentasjon er svært tynn ettersom det er mange kapitalforvaltere som gjør nettopp det han mener det er umulig å gjøre.  Framtiden i våre hender mener Fokus Bank snarest bør sørge for å få på plass etiske retningslinjer, og komme seg ut av verstingselskapene. Om ikke bør de boikottes av norske kunder. Økonomien er ikke en verdifri sone. 

5. Kompagniet Norge Import
I følge Norwatch har ett eneste firma – «Kompagniet Norge Import» – mottatt 63 prosent av alle vareforsendelser med Burma som opprinnelsesland. Listen fra tolldirektoratet, som dekker perioden 2005 til 31. august i år, inneholder i alt 2.938 forsendelser fordelt på 154 ulike selskap. Med totalt 1855 mottatte forsendelser over 32 måneder, plasserer Kompagniet Norge Import seg på en klar Burma-topp.

Kompagniet Norge Import er et norsk agentur for et dansk klesfirma – Kompagniet af 1991, og på selskapets hjemmesider fremgår det at de selger merker som Kids-Up, D-Xel, SMR, Ze-Ze og Zhenzi. Kompagniet Norge fraskriver seg alt ansvar for sin Burma import og henviser til at importen ene og alene styres fra Danmark, se mer på www.norwatch.no/index.php?back=2&artikkelid=1646.

Kompagniet Norge havner på verstinglisten av tre grunner:
1. De står for nesten all den gjenværende klesimporten fra Burma.
2. Ansvarsfraskrivelsen er total, og de prøver ikke en gang å si at de skal ta opp Burma-importen med sine danske eiere.
3. Deres danske eiere nekter å snakke med pressen.

Nærmere om kåringen:
Kåringen gjøres på bakgrunn av hendelser i året som gikk, og er basert på avsløringer fra Norwatch (Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør), vår øvrige rapport- og kampanjevirksomhet, samt diverse andre kilder. Når tidligere verstinger ikke er med på listen, betyr ikke det nødvendigvis at de har forbedret seg, men at saken ikke har beveget seg vesentlig i året som gikk.

Tidligere verstinger:
2006: Crew Gold – for sitt planlagte nikkelutvinningsprosjekt på Mindoro på Filippinene i strid med lokalbefolkningens og sivilsamfunnets vilje.
2005: Norsk Hydro - for å nekte å rydde miner for iranske nomader
2004: Aracruz - for å ødelegge livsgrunnlaget for lokalbefolkning i Brasil
2003: NAMMO - for salg av folkerettsstridig ammunisjon

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!