Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever levelønn i tanzaniansk byggebransje

En arbeider i Tanzania må tjene 1544 kroner måneden for å dekke basisbehovene, ifølge Tanzanias LO. Da henger norske Noremco og resten av landets byggebransje langt etter. De dårligst betalte hos den norske entreprenøren får bare en firedel.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En arbeider i Tanzania må tjene 1544 kroner måneden for å dekke basisbehovene, ifølge Tanzanias LO. Da henger norske Noremco og resten av landets byggebransje langt etter. De dårligst betalte hos den norske entreprenøren får bare en firedel.

Av Erik Hagen
Norwatch

noremco_tanzania_arbeidere1_250.jpgIfølge undersøkelser gjennomført av Tanzanias LO trenger en tanzaniansk arbeider en månedslønn på 1544 kroner (315.000 shilling) for å brødfø en gjennomsnittsfamilie, bestående av 6 personer.

– En gjennomsnittsarbeider i privat sektor i Tanzania tjener i dag bare halvparten av dette, sier Nestory Ngulla, generalsekretær i Tucta (Trade Union Congress of Tanzania).

– Med en sånn lønn overlever man, men ikke stort mer, sier han. Norwatch møtte Ngulla på hans kontor i Tanzanias hovedstad Dar Es Salaam.

Fagbevegelsen i Tanzania er inne i en tid med intense forhandlinger med myndighetene og bransjene. Forrige gang minimumslønningene i Tanzania ble forhandlet var i 2002. Nå prøver fagbevegelsen å heve dem. Forhandlingene gjøres i bransje etter bransje.

Det er ventet at turen snart kommer til byggebransjen, der Veidekke-selskapet Noremco er en av de fremste utenlandske selskapene.

I Noremco lønnes de dårligst betalte rundt 416 kroner (85.000 shilling). Det er nesten en firedel av hva Ngulla sier er nødvendig for å dekke basisbehovene.

– Det er vanskelig å si hvor forhandlingene i byggebransjen havner til slutt, sier Ngulla.

– Men forhåpentligvis legger de seg et sted over 150.000 shilling.

I dag har byggebransjen ingen minimumslønn, annet enn den nasjonale minstelønnen på 220 kroner (48.000 shilling).

Ngulla viser til at minstelønnen i gruveindustrien nettopp er blitt hevet til 350.000. De nye gruvelønningene trådte i kraft fra november i år.

Gruveindustrien skiller seg fra byggebransjen først og fremst ved at den består av kapitalsterke utenlandske selskaper, som har råd til å betale arbeiderne sine godt. Selv om minstelønnen i bransjen har vært 48.000 shilling, har den faktiske lønnen til en gruvearbeider fram til nå vært 200.000.

noremco_tanzania_ngulla_250.jpg– På sin side består byggebransjen i stor grad av små og lokale selskaper. Dette gjør at byggebransjen umulig kan godta et like stort lønnsløft som det gruvearbeiderne fikk.

Det er ventet at trepartsforhandlinger mellom myndighetene, byggebransjen og fagforeningene vil starte i løpet av noen måneder.

Oppfordrer til å betale mer
Ngulla håper at Noremco –uavhengig av de nasjonale forhandlingene- likevel kan justere sin lønnsavtale med sine ansatte, slik at den er mer i tråd med det som er nødvendig for å få nok mat på bordet.

– Jeg vil oppfordre Noremco til å se om de kan betale mer enn de gjør i dag. Tatt i betraktning at den gjennomsnittlige minimumslønnen i privat sektor er 150.000 shilling (735 kroner), synes jeg at Noremcos lønninger kanskje er litt i laveste laget, sier han til Norwatch.

Med et omfattende program for helse, miljø og sikkerhet, har Noremco en høy anseelse i Tanzania. Byggeselskapet, som har vært til stede i det østafrikanske landet siden 1982, har reist hypermoderne kjøpesentre, høybygg og fremmede staters ambassader. Men å heve lønningene er ikke en enkel sak, verken for Noremco, eller for resten av byggebransjen i landet.

Lave lønninger
Å endre lønningene til nivået fagbevegelsen ønsker, er foreløpig uaktuelt for Noremco, iallfall så lenge resten av bransjen ikke gjør det samme.

– Med en slik lønn ville vi priset oss fullstendig ut av markedet, sier direktør i Noremco, Tor Ivar Foshaug til Norwatch.

– Kineserne kan tilby langt billigere priser. Markedet er allerede tøft, og det blir bare tøffere, sier Foshaug, som viser til at Noremco har overlevd ved å spesialisere seg på prestisjeprosjekter og pengesterke kunder.

I dag tjener de lavest lønnede i Noremco 416 kroner i måneden (85.000 tanzanianske shilling), fagarbeiderne betales fra 490 til 735 kroner måneden (100.000 til 150.000 tanzanianske shilling), mens de som regnes som formenn mottar 1500 dollar i måneden.

noremco_tanzania_foshaug_250.jpgSelv om lønningene er lave, ligger de altså godt over den lovbestemte minstelønnen i Tanzania, som er på 220 kroner måneden (48.000 shilling).

– Man er nødt til å se lønningene som en del av en større pakke, sier Foshaug til Norwatch, og understreker de store kostnadene ved selskapets helse-, miljø- og sikkerhetsprogram.

– Til sammenlikning er det entreprenører i bransjen som i dag betaler den lovbestemte minstelønnen på 48.000, og ingen ting mer, sier Foshaug.

Noremco understreker at de ikke er motstandere av at minstelønnen i Tanzania heves.

– Det betinger at regelverket følges opp slik at alle i markedet respekterer økningen, slik at vi opererer på en ”levelled playground”. Vi vil selvfølgelig respektere en ny lovfestet minstelønn, sier Foshaug.

Alle Norwatch har snakket med i Tanzanias fagbevegelse er svært tilfredse med Noremcos satsing på sikkerhet. Norwatch har selv vært på en av deres byggeplasser, og observert hvordan alle ansatte går med verneutstyr.

I tillegg bistår Noremco med gratis legebehandling for de ansatte og for de ansattes nærmeste familie -ved det beste sykehuset i Tanzania. Dette er tilbud som ingen andre byggeselskaper gir de ansatte, ifølge fagbevegelsen.

Fra AS til AB
De første årene i Tanzania jobbet Noremco i hovedsak opp mot NORAD-finansierte prosjekter. Etter hvert har den bundne bistanden falt bort, og ifølge ledelsen har ikke selskapet jobbet på rene NORAD-prosjekter det siste tiåret.

I sommer ble Noremco overført fra den norske til den svenske delen av Veidekke-gruppen. Morselskapet Veidekke er likevel norsk og registrert på Oslo Børs.

Foshaug kjenner ikke til hvorfor det var bedre for Veidekke å legge selskapet hans innunder den svenske delen framfor den norske, men sier det skjedde ut fra forhold internt i selskapet i Skandinavia.

 

FAKTA
220 kr. (45.000 shilling) Minstelønnen i Tanzania, fastsatt i 2002.
416 kr. (85.000)Lønnen til de dårligst betalte i det norske byggeselskapet Noremco. 
735 kr. (150.000) Gjennomsnittslønn i privat sektor i Tanzania, ifølge tanzaniansk LO.
1544 kr. (315.000) Summen tanzaniansk LO sier er nødvendig for å dekke basisbehovene i en familie, pr.mnd.
1715 kr. (350.000)

noremco_tanzania_arbeidere2_520.jpg

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!