Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Feilslått standard

Driften av Normecas første sykehus i Sør-Sudan vil koste 36 millioner kroner i året når det er i full drift. Det norske generalkonsulatet i Sør-Sudan skriver i en e-post til UD at Normeca kan ha lagt seg på en feilslått vestlig sykehusstil.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Driften av Normecas første sykehus i Sør-Sudan vil koste 36 millioner kroner i året når det er i full drift. Det norske generalkonsulatet i Sør-Sudan skriver i en e-post til UD at Normeca kan ha lagt seg på en feilslått vestlig sykehusstil.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch


Nomecas første sykehus, Katiko Referral Hospital, er ikke billig i drift. Normeca selv har regnet ut at driftskostnadene:

– Driften av hele sykehuset inklusive mat og innlosjering av pasienter og ansatte koster cirka 3 millioner norske kroner per måned eller cirka 36 millioner per år, tilsvarende cirka 6,5 millioner dollar, heter det i en medisinsk statusrapport.

Normeca har etter forespørsel om informasjon sendt Norwatch rapporten, men den ble også lagt frem for Utenriksdepartementet da selskapet søkte om midlertidig driftsstøtte til sykehuset.

Rapporten er skrevet av Leif Næss som er sjefslege ved Normecas sykehus i Sør-Sudan, Katiko Referral Hospital (KRH). Næss har tidligere vært direktør for Omniaklinikken i Oslo.

I rapporten påpekes det at helsebudsjettet til GoSS (Government of South Sudan) i 2007 er på 87 millioner dollar for drift og ”services”, tilsvarende 480 millioner kroner. Det skal være en klar reduksjon fra 2006 da budsjettet lå på 110-120 millioner dollar. Det påpekes at driftsmidlene til sykehuset dermed belaster helsebudsjettet med rundt 7,5 prosent.

– Det kan virke rimelig at vel 10 prosent av befolkningen forbruker rundt 7,5 prosent av driftsbudsjettet, selv om tallene må etterprøves, heter det i rapporten.

Folkehjelpen billigere
Det norske generalkonsulatet i Juba i Sør-Sudan, har på sin side forsøkt å sammenligne driftsbudsjettet til Norsk Folkehjelp og Normeca. I en e-post til UD skriver generalkonsulatet at Norsk Folkehjelp mener å kunne bygge fire permanente sykehus for samme pris som Normeca har brukt på det ene sykehuset i Kapoeta.

– Norsk Folkehjelps sykehus i Yei har 150 senger. De har en stab på totalt 150 ansatte som inkluderer fire leger, 15 sykepleiere mv. Det årlige driftsbudsjettet til dette sykehuset er 870.000 dollar, heter det i e-posten som Norwatch har fått innsyn i.

Driftsbudsjettet til Norsk Folkehjelps sykehus er med andre ord 4.724.000 kroner eller 393.600 per måned. Det er nesten en åttendedel av driftsutgiftene for Normecas sykehus – som Normeca selv anslår til i hvert fall 3 millioner per måned ved full drift.

Notatet inneholder ingen sammenligning av helsetilbudet ved Norsk Folkehjelps sykehus og Normecas, men generalkonsulatet skriver at Normeca har lagt seg på en vestlig sykehusstil, noe som kan være feilslått i Sør-Sudans sørligste delstat, Øst-Ekvatoria.

– For eksempel har ikke Normeca tatt høyde for at sørsudanesere foretrekker å være ute, ikke sitter i korridorer; og vannklosetter er de ikke vant til mv, heter det i e-posten som er datert 22. oktober i år.

Vil endre
Normecas eksportdirektør Thomas Kvifte sier at han ikke kjenner Norsk folkehjelps sykehus i området.

– Du kan jo alltid bygge billigere. Det er ikke vanskelig. Så de vil alltid ha sine ord i behold.

Kvifte mener det er et spørsmålet om hvilket helsenivå man skal ha i Sør-Sudan.

– Dette er et fullverdig sykehus som også regjeringsmedlemmene kan benytte seg av. I dag så flyr de til Dubai eller Sveits for å få behandling, fordi de ikke har et helsetilbud. Men man kan selvfølgelig spørre om dette er et for høyt nivå. Selv synes jeg det er flott å kjøre gjennom bushen og komme frem til dette Soria Moria sykehuset som kan behandle alt, sier Kvifte.

Han sier at det er flere ting som de ville gjøre annerledes dersom sykehus nummer to bygges.

– Bare det å få pasientene til å ligge i sengene er en utfordring. Halvparten av pasientene legger seg under sengene, på gulvet. Sørsudaneserne er heller ikke vant til aircondition. Hvert rom på sykehuset er såkalte singel-unit, og har sitt eget airconditionanlegg. Vi har nå slått av anleggene på rommene. På kontorer og i operasjonssalene er aircondition derimot nødvendig, sier Kvifte som trekker frem aircondition som en av de tingene som Normeca vil ha revurdere om det skulle bli en ny byggeprosess.

For i dag er hele bygningsmassen på 8.000 kvadratmeter utstyrt med aircondition. Det elektriske anlegget drives av tre aggregater som går på diesel. Denne må fraktes langveisfra i tanker på 20.000 liter, og blir dyr.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!