Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Usikker Normeca-kontrakt i Sør-Sudan

Normeca omstridte gigantkontrakt i Sør-Sudan henger i en tynn tråd. Departementene strides om den dyre kontrakten er avsluttet eller ikke. Normecas eksportsjef avviser overfor Norwatch at Sør-Sudan må betale en enorm erstatning for å komme ut av kontrakten. Han forteller at ”Normeca Sudan” er blitt tappet for 20 millioner kroner, og at de fortsatt venter på driftsmidler til det første sykehuset.  
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Normeca omstridte gigantkontrakt i Sør-Sudan henger i en tynn tråd. Departementene strides om den dyre kontrakten er avsluttet eller ikke. Normecas eksportsjef avviser overfor Norwatch at Sør-Sudan må betale en enorm erstatning for å komme ut av kontrakten. Han forteller at ”Normeca Sudan” er blitt tappet for 20 millioner kroner, og at de fortsatt venter på driftsmidler til det første sykehuset.  

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: – Feilslått standard

Normecas kontrakt på 4,8 milliarder kroner med Sør-Sudans regjering om å bygge og drifte 10 semi-permanente sykehus og 50 klinikker, er blitt en kattepine for alle involverte. I slutten av september sa Normeca opp de ansatte ved det første sykehuset - Katiko Referral Hospital - som er så å si ferdigbygget. Sør-Sudan var i økonomisk krise og hadde fått kalde føtter overfor et rådyrt gigantprosjekt som i flere år fremover ville sluke store deler av budsjettet. Regjeringen holdt dermed tilbake nye utbetalinger til Lørenskogsfirmaet.

– Vi er blitt lovet penger hele tiden. Frem til i dag har vi driftet sykehuset for vår regning, og vi har satt en ny frist nå til midten av januar. Det er grenser for hvor lenge vi kan holde det gående uten å få penger for driften, sier eksportdirektør Thomas Kvifte i Normeca til Norwatch.

sudan_normeca_sykehus1_250.jpgHan forteller at Sør-Sudans regjering i november friga en bankgaranti på nærmere 30 millioner kroner, og at Normeca de siste månedene har drevet sykehuset med redusert bemanning.

Store problemer
Det er allerede kjent at Normeca har store problemer i Sør-Sudan. Helseministeren som underskrev gigantavtalen til 4,8 milliarder kroner med det norske selskapet, Theophilius Ochang Lotti, er blitt avsatt. Og Kvifte legger ikke skjul på at avtalen med Normeca er en av hovedårsakene.

Men enda verre stilt er styreformann og deleier i datterselskapet Normeca Sudan, Martin Malwal. Han er under etterforskning for korrupsjon og svindel i forbindelse med en annen aktivitet han driver, nemlig innkjøp av biler til den sørsudanesiske regjeringen. Ifølge Dagens Næringsliv som skrev en stor artikkel om saken i sommer, har Malwal og en annen person fått utbetalt en million kroner fra Normeca som takk for hjelpen i forbindelse med inngåelsen av gigantkontrakten på 4,8 milliarder kroner.

På toppen av det hele har regjeringen i Sør-Sudan store økonomiske problemer. Normeca skulle i rekordfart med prefabrikata bygge ti store sykehus, 50 klinikker og to sykehusbåter med et helsetilbud av skandinavisk standard.

Byggekontrakten på 160 millioner euro (rundt 1,3 milliarder kroner) og driftskontrakten på nærmere 3,5 milliarder er en tung økonomisk byrde som Sør-Sudan nå vil bli kvitt. Men helse- og finansdepartementet strides om dette er mulig.

Annullere kontrakten
Den nye helseministeren, Joseph Wejang, har nylig uttalt at Sør-Sudan vil overta sykehuset som Normeca har bygd, og at kontrakten med det norske selskapet vil bli revet i stykker.

– Bortsett fra de høye kostnadene, dreier dette seg om prefabrikata som ikke kommer til å vare i mer enn 10 år. Så det betyr å kaste bort store ressurser, sa Wejang i midten av november til gurtong.org, en frivillig organisasjon som driver et freds- og mediaprosjekt.

sudan_normeca_sykehus2_250.jpgNormecas eksportdirektøren sier at det hersker fullt kaos rundt spørsmålet om kontrakten:

– Den nye helseministeren i Sør-Sudan har sagt til media at kontrakten med oss er avsluttet. Dette ble sagt blant annet til Gurtong. Men vi har ikke fått noe brev om dette. Det finnes ikke noe skriftlig. Og jeg tviler på om vi noensinne får det. Alt er veldig kaotisk, sier Kvifte.

Han sier at det er riktig at bygningene er satt opp av prefabrikata, men at de med normalt vedlikehold skal vare i 20 - 30 år.

Reforhandling
Eksportdirektøren bekrefter at det er stor motstand i Sør-Sudan mot avtalen som ble inngått med Normeca:

– Kritikken går på at sykehusene er for store og for dyre å drive. De faller også utenfor det som donorfondene og internasjonale organisasjoner definerer som en primær helseplan og som de vil dekke. Dermed sitter Sør-Sudan igjen med fine sykehus, men som de må betale alt selv. Og dette er noe de vil ut av, sier Kvifte.

Han forteller at Normeca nå arbeider for å få midler til å drive det første sykehuset videre. Primært ønsker de å fortsette å bygge sykehusene ifølge den opprinnelige planen, men selskapet er også åpen for å omgjøre kontrakten til å omfatte konstruksjonen av mindre klinikker som faller inn under de internasjonale støtteordningene.

Fantasierstatning
Kvifte avviser at fattige Sør-Sudan må ut med store erstatningssummer til Normeca for å avbryte kontrakten:

– Erstatningssummen som sirkulerer i Sør-Sudan er et rent fantasiprodukt som hverken vi eller noen andre står for. Det har vært snakk om et enormt beløp på langt over 100 millioner euro. Hvordan de har regnet seg frem til det, vet jeg ikke. Det henger ikke på greip. Da ville vi tjent enormt på å avslutte kontrakten, sier Kvifte.

Han mener at det har gått politikk i saken, og at den i tillegg er blitt en kasteball mellom helseministeren og finansministeren.

– Da regjeringen i Sør-Sudan skulle frigjøre våre garantier på rundt 30 millioner kroner, ble spørsmålet en kasteball mellom departementene. Finansministeren sa til helseministeren at pengene skulle frigjøres, men helseministeren stakk bokstavlig talt fra møtet. Finansministeren sier at Normeca skal drive sykehus videre, men helseministeren sier at de er ferdige med kontrakten. Bildet er ikke klarere for oss enn det, sier Kvifte.

Han sier videre at det er finansministerens juridiske rådgiver som har funnet ut at den eneste mulige måten å komme ut av kontrakten, er å betale en skyhøy erstatning på 138 millioner euro (1,1 milliarder kroner).

Tre kontrakter
Det var 16. september 2006 at Normeca AS undertegnet tre kontrakter med Helsedepartementet i Sør-Sudan. Den første gjaldt byggingen av ti semi-permanente sykehus og 50 mobile klinikker. Den andre gjaldt byggingen av to sykehusbåter som skal gå på Nilen, og den tredje var en kontrakt om drift av sykehus og klinikker i fem år. Normeca har spesialisert seg på å levere produkter i akutte nødsituasjoner og leverte blant annet feltsykehus i forbindelse med tsunamikatastrofen i Thailand og etter jordskjelvet i Pakistan.

Tidligere hadde selskapet ikke bygget permanente sykehus eller drevet med sykehusdrift. Dette fikk flere til å lure på hvordan et lite og nesten ukjent selskap klarte å skaffe seg en så stor kontrakt.

Gjennom avtalen med Sør-Sudan skal firmaet bygge til sammen 1000 senger i tillegg til boenhenter til personalet med også 1000 senger. De ti sykehusene skulle bygges på to år, det vil si i rekordfart. Etter ett år er bare det første sykehuset nesten ferdig. Katiko Referral Hospial har 150 senger som kan utvides til 180 etter behov.

Normeca fikk like etter avtalen var i havn utbetalt av den sørsudanesiske regjeringen 20 millioner euro (cirka 160 millioner kroner) som skulle gå til byggingen av det første sykehuset i Kapoeta. Forskuddsbetalingen var ifølge Kvifte ikke bare for ett, men for 1,8 sykehus.

– Vi regner 100 senger per sykehus mer eller mindre. Vi fikk et forskudd som omfattet rundt regnet 1,8 sykehus og har hittil bygget 1,5 sykehus – det vil si 150 sengeplasser.

Kontoen tappet
Men Normeca Norge skal aldri ha fått hele forskuddet inn på sin konto. Kvifte forteller at penger forsvant underveis. Finansdepartementet gjorde en feil og brukte vekslingskursen for dollar og ikke euro, og i tillegg skal forskuddet ha blitt tappet for 20 millioner kroner da pengene ble skulle overføres til Normeca Norge

– De samme to kontaktpersonene i Sudan som hjalp oss å få kontrakten i havn, har forsynt seg grovt av vår kasse. Selskapet Normeca Sudan er blitt tappet for nesten 20 millioner kroner. Da vi fikk sjekken i lokal valuta, ble den satt inn på banken i Khartoum. Det er denne kontoen som er blitt tappet rett før pengene ble overført til Normeca Norge. Men det er juridiske prosesser i gang rundt dette nå, sier Kvifte som ikke vil si noe mer om saken. Heller ikke Normecas direktør og hovedeier Jan Karlsen vil på telefon fra Bangkok gå nærmere inn på hva som har skjedd.

Men Finansdeparementet i Sør-Sudan har også brukt feil vekslingskurs noe som resulterte i lavere utbetalinger enn avtalt.

– Vi hadde gitt kontraktssummen i euro. Da vi mottok første utbetaling i lokal valuta, så manglet det en god del penger. Vi fikk som tilbakemelding at Finansdepartementet hadde gjort en feil og brukt dollarkurs og ikke eurokurs da de vekslet, sier Kvifte.

Han opplyser at kursen den gang var 8,1 krone for en euro og 6,7 for en dollar. Det innebærer med andre ord at Normeca må ha fått redusert utbetalingen med litt over 17 prosent – fra 160 millioner til rundt 142 millioner – på grunn av vekslingskursen.

– Finansdepartementet har vedstått seg feilen og differansen skal overføres til oss. Men fra innrømmelsen til at pengene kommer, er det en lang vei, sier Kvifte.

– Vi har aldri lagt skjul på at vi er i Sudan for å tjene penger. Men per i dag har prosjektet primært en reklameverdi. Det viser hva vi kan gjøre i løpet av et år. For foreløpig har dette ikke vært en stor business for oss. Tvert imot. Vi har brukt mer penger enn vi har mottatt, sier Kvifte.

 

FAKTA
16. september 2006 undertegnet Lørenskogfirmaet Normeca AS tre kontrakter med Helsedepartementet i Sør-Sudan. Den første gjaldt byggingen av ti semi-permanente sykehus og 50 mobile klinikker. Den andre gjaldt byggingen av to sykehusbåter som skal gå på Nilen, og den tredje var en kontrakt om drift av sykehus og klinikker i fem år. Den samlede verdien av kontraktene var på 4,8 milliarder norske kroner.

Normeca fikk like etter avtalen var i havn utbetalt av den sørsudanesiske regjeringen 20 millioner euro (cirka 160 millioner kroner) som skulle gå til byggingen av det første sykehuset i Kapoeta.

Katiko Referral Hospital er blitt reist mellom to elver på 90.000 kvadratmeterstort område ikke langt fra Kapoeta. En rekke foto fra byggeprosessen og de ferdige avdelingene er lagt ut på hjemmesidene til Normeca, og sykehuset fremstår som velutstyrt og avansert. Byggeprosessen skal være så å si sluttført. Sykehuset har plass til 150 pasienter (som kan utvides til 180 i krisesituasjoner) og har innkvartering til et personale på 150.

Byggekostnadene for det første sykehuset slik det fremstår i dag er ifølge Normeca 140 millioner norske kroner. Det er fraktet inn over 4.000 tonn utstyr. Total bygningsmasse er på cirka 8.000 kvadratmeter og er ”prefab” (containere), det vil si bygget opp med moduler produsert i Kina.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!