Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Samarbeid hvor Framtiden i våre hender deltar

I arbeidet vårt for en grønnere framtid samarbeider vi aktivt med en rekke store og mindre organisasjoner og nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
I arbeidet vårt for en grønnere framtid samarbeider vi aktivt med en rekke store og mindre organisasjoner og nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

European Environmetal Bureau

Paraplyorganiasjon for 160 miljøorganisasjoner i Europa. EEB bidrar blant annet til å påvirke EUs miljøpolitikk.

Fair Finance International

Internasjonalt nettverk med mål om å styrke bankers ansvar og forpliktelser innen bærekraft.

Clean Clothes Campaign

Formålet med denne internasjonale kampanjen er å bedre arbeidsvilkårene for tekstilarbeidere i fattige land.

Regnskogfondet

Jobber for å redde regnskogen. Framtiden i våre hender er sammen med fire andre miljøorganisasjoner eiere av Regnskogsfondet.

PLATON

Flerårig klimapolitisk forskningsplattform koordinert av Cicero. Framtiden i våre hender er brukerpartner.

INCLUDE

Flerårig forskningssenter for inkluderende energiomstilling ved Senter for Utvikling og Miljø på UiO. Framtiden i våre hender er brukerpartner.

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv

Et nettverk av organisasjoner som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Kutt matsvinn-nettverket

Et nettverk for norske bedrifter og interesseorganisasjoner som jobber for å redusere matsvinn, initiert av Matvett.

Jernbanealliansen

En allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge.

Klimavalgalliansen

En partipolitisk uavhengig allianse med 70 organisasjoner og fagforeninger som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden.

European Responsible Investment Network

Framtiden i våre hender er med i European Responsible Investment Network (ERIN). Nettverket er en viktig møteplass for informasjonsutveksling, strategiutvikling og samarbeid i påvirkning av finanssektoren, spesielt på klimaspørsmål.

Andre organisasjoner, initiativ og samarbeid

Utviklingsfondet, Bilkollektivet og Miljøpartiet de Grønne ble startet av medlemmer i Framtiden i våre hender på 1980- og 1990-tallet. ProSus (tidligere Alternativ Framtid, nå en del av Senter for utvikling og Miljø ved UiO) ble startet etter initiativ fra Framtiden i våre hender. Stiftelsen Idébanken ble startet opp av tidligere Alternativ Framtid og FIVH-ansatte. Organisasjoner og nettverk som Slett U-landsgjelda, Publish What You Pay, Fairtrade, Grønn Hverdag, Debio og Global ble i sin tid etablert med deltakelse fra Framtiden i våre hender. Bildeleringen i Bergen, en rekke bytteringer og en økologisk innkjøpsring i Bergen er alle initiativer hvor FIVHs lokallag har medvirket. Norwatch ble startet av Framtiden i våre hender, og er i dag integrert i organisasjonen. I tillegg har FIVH-ansatte og frivillige medvirket til en rekke formelle og uformelle initiativer i tråd med organisasjonens formål, samt bidratt til utvikling av politikk i flere ulike politiske partier.