Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hva vil vi?

Tenk deg at du blir født om hundre år. Du vet ikke hvor du blir født, hvilken hudfarge du har, eller hvilket kjønn. Hvordan vil du da at verden skal se ut? Helst like vakker og levende som i dag, men mer rettferdig? Ikke dyp fattigdom noe sted? Et klima som ikke er ulevelig hett som følge av forrige århundrets  klimagassutslipp? Bør mangfoldet av andre levende skapninger være bevart?

Nesten alle vil ønske seg en slik framtid. Hvis det bare kan skje med fortsatt forbruksvekst, flere flyturer og stadig mer penger til shopping … Og siden politikken og økonomien styres mot forbruksvekst  – fortsetter verden å  pøse mer klimagasser ut i atmosfæren, overbelaste verdenshavene, rasere skogene, bruke opp grunnvannet og degradere matjorda.

Framtiden i våre hender våger å arbeide for et lavere forbruk av energi og andre knapphetsressurser i rike land som Norge. Vi ser det som overtro at teknologiske forbedringer alene kan løse miljøproblemene: Vi må både bruke store summer på å utvikle miljøvennlig teknologi – som solenergi – og redusere overforbruket hos jordas overklasse.

Den dødelige fattigdommen i u-landene kan avskaffes. Pengene fins. Det private forbruket bare i Norge vokser nå med omtrent 40 milliarder kroner i året – og beløpet øker år for år. Luksusmilliardene må heller brukes til helseprogrammer for fattige barn, rent drikkevann, grunnleggende skolegang. Fattigdomsbekjempelse vil også bidra til å redusere befolkningsveksten, kvinneundertrykkelsen og undergrave makten til u-landenes overklasser. Den fattige verden trenger solenergi. Norge har et fond med tusener av milliarder tjent på petroleumseksport. Bør de brukes til økte pensjoner for oss?

Det er lenge siden vekst i bruttonasjonalproduktet økte lykken i de rike landene. I dag vil det trolig øke vår lykke og trygghet hvis vi tok et krafttak for å sikre livsbetingelsene på jorda. Men da må vi si ja til tiltak som flertallet synes er upopulære: Økte skatter for de aller fleste nordmenn. Økte avgifter på fossil energi og andre typer overforbruk.

Visjonen bak dagens kapitalstyrte globalisering kan formuleres slik: De rike må bli rikere i all evighet, for kanskje å trekke de fattige med seg som en utilsiktet bivirkning. Framtiden i våre hender mener at utviklingen kan styres i en annen retning. Det er faglig uomtvistelig at jordkloden har økologiske begrensinger. Skal alle få nok, kan ingen få altfor mye. Skulle alle hatt et forbruk som oss nordmenn, hadde vi trengt fire kloder.  Slik kan det ikke fortsette. Og kursen må snus nå – ikke i 2020 eller ved neste stortingsvalg. Men nå. Bare da kan vi drømme om anstendige livsbetingelser for alle som blir født om hundre år.

Framtiden i våre hender har allerede 22 000 medlemmer – og er Norges største miljøorganisasjon. Hvert nytt medlem styrker vår slagkraft. Meld deg inn her!

Framtiden i våre hender: For rettferdig global fordeling og langsiktig miljøansvar.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tenk deg at du blir født om hundre år. Du vet ikke hvor du blir født, hvilken hudfarge du har, eller hvilket kjønn. Hvordan vil du da at verden skal se ut? Helst like vakker og levende som i dag, men mer rettferdig? Ikke dyp fattigdom noe sted? Et klima som ikke er ulevelig hett som følge av forrige århundrets  klimagassutslipp? Bør mangfoldet av andre levende skapninger være bevart?

Nesten alle vil ønske seg en slik framtid. Hvis det bare kan skje med fortsatt forbruksvekst, flere flyturer og stadig mer penger til shopping … Og siden politikken og økonomien styres mot forbruksvekst  – fortsetter verden å  pøse mer klimagasser ut i atmosfæren, overbelaste verdenshavene, rasere skogene, bruke opp grunnvannet og degradere matjorda.

Framtiden i våre hender våger å arbeide for et lavere forbruk av energi og andre knapphetsressurser i rike land som Norge. Vi ser det som overtro at teknologiske forbedringer alene kan løse miljøproblemene: Vi må både bruke store summer på å utvikle miljøvennlig teknologi – som solenergi – og redusere overforbruket hos jordas overklasse.

Den dødelige fattigdommen i u-landene kan avskaffes. Pengene fins. Det private forbruket bare i Norge vokser nå med omtrent 40 milliarder kroner i året – og beløpet øker år for år. Luksusmilliardene må heller brukes til helseprogrammer for fattige barn, rent drikkevann, grunnleggende skolegang. Fattigdomsbekjempelse vil også bidra til å redusere befolkningsveksten, kvinneundertrykkelsen og undergrave makten til u-landenes overklasser. Den fattige verden trenger solenergi. Norge har et fond med tusener av milliarder tjent på petroleumseksport. Bør de brukes til økte pensjoner for oss?

Det er lenge siden vekst i bruttonasjonalproduktet økte lykken i de rike landene. I dag vil det trolig øke vår lykke og trygghet hvis vi tok et krafttak for å sikre livsbetingelsene på jorda. Men da må vi si ja til tiltak som flertallet synes er upopulære: Økte skatter for de aller fleste nordmenn. Økte avgifter på fossil energi og andre typer overforbruk.

Visjonen bak dagens kapitalstyrte globalisering kan formuleres slik: De rike må bli rikere i all evighet, for kanskje å trekke de fattige med seg som en utilsiktet bivirkning. Framtiden i våre hender mener at utviklingen kan styres i en annen retning. Det er faglig uomtvistelig at jordkloden har økologiske begrensinger. Skal alle få nok, kan ingen få altfor mye. Skulle alle hatt et forbruk som oss nordmenn, hadde vi trengt fire kloder.  Slik kan det ikke fortsette. Og kursen må snus nå – ikke i 2020 eller ved neste stortingsvalg. Men nå. Bare da kan vi drømme om anstendige livsbetingelser for alle som blir født om hundre år.

Framtiden i våre hender har allerede 22 000 medlemmer – og er Norges største miljøorganisasjon. Hvert nytt medlem styrker vår slagkraft. Meld deg inn her!

Framtiden i våre hender: For rettferdig global fordeling og langsiktig miljøansvar.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!