Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Crew Minerals i etikkgranskernes kvern

Crew Minerals nikkelprosjekt på Filippinene er blitt fanget opp av KLPs overvåkningssystem, og vil nå bli gransket av deres svenske etiske analysebyrå. – Saken er til behandling på lik linje med andre tilfeller hvor det fremkommer informasjon om mulig brudd på de etiske kravene, sier Jeanett Bergan i KLP til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Crew Minerals nikkelprosjekt på Filippinene er blitt fanget opp av KLPs overvåkningssystem, og vil nå bli gransket av deres svenske etiske analysebyrå. – Saken er til behandling på lik linje med andre tilfeller hvor det fremkommer informasjon om mulig brudd på de etiske kravene, sier Jeanett Bergan i KLP til Norwatch.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) offentliggjorde mandag 3. desember sin nye liste over svartelistede selskaper. Flere selskaper er inne til observasjon, og ett av disse selskapene er Crew Minerals.

– Vi har ikke spesifikt bedt om en undersøkelse av dette selskapet. Crew Minerals er blitt fanget opp av overvåkningssystemet, og vil dermed automatisk bli vurdert av vår leverandør, sier rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, til Norwatch.

Overvåkningssystemet som er satt opp av KLPs svenske leverandør av etiske analyser, GES Investment Service, fanger opp alt som skrives om rundt 2000 selskaper i KLPs investeringsunivers.

Informasjonen siles, og bare en liten del går til videre behandling, nemlig den som gjelder mulige brudd på konvensjoner innenfor temaene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. Deretter starter GES sin granskning som kan munne ut i en anbefaling om uttrekk.

Skrives lite
Det er ikke mye informasjon om manglende etikk som kommer inn på KLPs bord:

– Faktisk så skrives det ikke så mye på dette området. Hver uke får vi inn mellom 0 og 4 selskaper som det er blitt skrevet noe relevant om. Det er informasjon som GES har silt og deretter oversendt oss, sier Bergan.

KLPs portefølje inneholder totalt mellom 1500 og 1700 selskaper. Investeringsuniverset er noe større, og omfatter rundt 2000 selskaper. Totalt forvalter KLP 200 milliarder kroner, og er dermed en tiendedel av størrelsen til oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland).

Lang prosess
Analytiker Anna Zetterström i GES Investment Service i Stockholm bekrefter overfor Norwatch at de ser på Crew Minerals. Men hun kan ikke gi noen detaljer om saken utover at Crew Minerals ble fanget opp av deres overvåkningssystem gjennom Norwatch for en uke siden.

- På generelt grunnlag kan jeg si at Crew Minerals nå vil bli behandlet etter vår vanlige prosedyre i disse sakene. Vi setter oss først inn i all tilgjenglig informasjon, og finner ut om det faktisk dreier seg om systematisk eller grove brudd på konvensjoner innenfor miljø, menneskerettigheter, korrupsjon eller lignende. Vi kontakter kildene, og foretar en helhetsvurdering av selskapet som også får selv anledning til å komme med sin versjon. Først deretter anbefaler vi uttrekk eller ikke, forteller Zetterström.

Hele denne prosessen kan ta alt fra noen få måneder til flere år, alt avhengig av informasjonstilgangen og samarbeidsviljen til selskapet. I motsetning til det norske oljefondet anbefaler GES uttrekk ikke bare på grunnlag av «en uakseptabel risiko for medvirkning» til til uetisk virksomhet i fremtiden.

– Bare det faktum at et grovt overtramp har funnet sted, er nok for at vi kan anbefale uttrekk, sier Zetterström.

Navneskifte
Crew Minerals på sin side forbereder et navneskifte til Intex Resourses. Det ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen 28. november. Nøyaktig tidspunkt er ennå ikke avgjort.

En av årsakene til navnskiftet oppgis av selskapet å være at markedet, mediene og investorene ikke skiller mellom Crew Minerals og Crew Gold Corporation. Siden Crew Minerals ASA ikke lenger er en heleid av Crew Gold Corporation, er det blitt vedtatt at Crew Minerals ASA skifter navn til Intex Resourses ASA.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!