Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik kan Norge bli bærekraftig

Framtiden i våre hender og ForUM la den 15. nov frem en alternativ strategi som viser hvordan Norge kan bli et foregangsland i klima- og bærekraftspolitikken. Dette er et svar på Regjeringens strategi for bærekraftig utvikling.
Framtiden i våre hender og ForUM la den 15. nov frem en alternativ strategi som viser hvordan Norge kan bli et foregangsland i klima- og bærekraftspolitikken. Dette er et svar på Regjeringens strategi for bærekraftig utvikling. pdf
colourbox578236.jpg
Vindmøller er en del av løsningen for å få til en bærekraftig utvikling. (Foto: Colourbox)
Vi mener Regjeringens strategi ikke tar utfordringen om å skape en økonomisk, sosial og økologisk bærekraftig framtid på alvor, og ønsker derfor å vise hvilke muligheter Regjeringen har. Vi har skissert tre prioriterte områder hvor utfordringene er særlig påtrengende: Klimaendringer, biologisk mangfold og internasjonal fattigdomsbekjempelse. På hvert av disse feltene har vi foreslått nye mål og pekt på virkemidler for å nå målene.

Innfør klimalov
Rapporten inneholder dessuten en egen del hvor vi påpeker behovet for endring i administrative og juridiske virkemidler. Vi viser til eksempler på ordninger som øker klimagassutslippene, for eksempel tax-freeordningen ög Opplysningskontorenes virksomhet for å fremme salget av animalske matvarer. Samtidig påpeker vi behovet for å lovhjemle for eksempel føre-var prinsippet, og vi tar til orde for at Norge må få en egen klimalov, i tråd med forslaget som er fremmet av Regjeringen i Storbritannia. Vi tar også til orde for en lovhjemlet straffeskatt på varer importert fra land som ikke har akseptert Kyoto-protokollen. Vi understreker også behovet for en sterk Naturmangfoldlov som vil gjøre det straffbart å ødelegge natur i Norge.

Reduser veiinvesteringene og innfør grønn avgift på flyreiser
flycolourbox539642.jpg
Framtiden i våre hender foreslår grønn avgift på flyreiser. (Foto: Colourbox)

Rapporten viser også hvordan Regjeringen kan bruke økonomiske virkemidler for å redusere klimagassutslippene og for å minske presset på det biologiske mangfoldet. Til sammen har vi vist hvordan myndighetene kan spare nesten 7 milliarder på å fjerne det som kan kalles miljøskadelige subsidier. Vi foreslår blant annet å redusere investeringene i riksveinettet og redusere pendlerfradraget og kjøregodtgjørelsen. Alle disse tiltakene vil redusere transportvolumet og dermed klimagassutslippet.

Rapporten viser dessuten hvordan grønne avgifter kan øke statens inntekter med i underkant av 20 milliarder kroner. Vi foreslår blant annet å heve el-avgiften opp på svensk nivå, innføre en grønn skatt på flyreiser og full moms på konvensjonell mat.

Klimnøytralitet fra 2008
Fordi vi mener at grønne skatter og avgifter bør gi tilsvarende utslag i form av at myndighetene må gjøre det billigere å leve miljøvennlig, har vi satt opp et forslag til hvilke poster i statsbudsjettet som bør økes for å bidra til lavere utslipp, bedre skjøtsel av det biologiske mangfoldet og fattigdomsbekjempelse i sør. Vi foreslår blant annet

-Nullmoms på økologisk mat
-1 milliard ekstra for å dekke fornyelsesbehov på jernbanen
-Vesentlig mer til forskning på fornybar energi
-Klimanøytralitet fra 2008 gjennom kjøp av klimakvoter i sør
-6 milliarder til vern av tropisk regnskog for å minske klimautslipp

pdf  Les hele rapporten "Alternativ strategi for bærekraftig utvikling". 803.78 Kb