Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Britisk gruveselskap ut av Oljefondet

Det britiske selskapet Vedanta Resources Plc. (Vedanta) er blitt ekskludert fra Statens pensjonsfond – Utland. Årsaken er alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene gjennom blant annet tvangsflytting og overgrep mot stammefolk.
Vedanta er et britisk metall- og gruveselskap. Hovedvirksomheten er knyttet til utvinning og produksjon av kobber, aluminium og sink i India.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det britiske selskapet Vedanta Resources Plc. (Vedanta) er blitt ekskludert fra Statens pensjonsfond – Utland. Årsaken er alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene gjennom blant annet tvangsflytting og overgrep mot stammefolk.
Vedanta er et britisk metall- og gruveselskap. Hovedvirksomheten er knyttet til utvinning og produksjon av kobber, aluminium og sink i India.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Etikkrådet har vurdert fire av Vedantas datterselskaper: Sterlite Industries, Madras Aluminum Company, Bharat Aluminium Company og Vedanta Alumina, alle med virksomhet i India. Vedanta Resources har aksjemajoriteten i alle disse selskapene.

- Etikkrådet har konkludert med at Vedanta påfører miljø og mennesker alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Eierskapsutøvelse anses i dette tilfellet ikke som et egnet redskap for å bidra til å rette opp forholdene. Et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding tirsdag 6. november.

Selskapet ekskluderes på grunnlag av alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Blant annet mener Etikkrådet at overgep og tvangsflytting av stammefolk er godt underbygget.

Rådet gir følgende oppsummering av sin vurdering av selskapets praksis:

- Etter rådets oppfatning synes selskapet å mangle interesse for og vilje til å gjøre noe med de alvorlige og langvarige skadevirkningene som selskapets virksomhet påfører mennesker og miljø. De normbruddene som er avdekket i forhold til miljø og menneskerettigheter, har foregått ved alle de undersøkte datterselskapene, gjentatte ganger og over flere år, heter det i tilrådningen.

Rådet bygger på undersøkelser og utredninger som er gjennomført eller gjort på oppdrag av indiske myndigheter, rapporter fra nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, artikler i indiske og internasjonale aviser og dokumentarfilmer.

I tillegg til dette har rådet bestilt egne utredninger og undersøkelser av eksterne norske, britiske og indiske konsulenter. Rådet har dessuten hatt tilgang til brev og pålegg fra indiske myndigheter til selskapet.

Finansdepartementet har bedt Norges Bank vurdere hvorvidt eierskapsutøvelse vil kunne være egnet for å påvirke Vedanta i positiv retning.

I brev av 15. juni 2007 skriver Norges Bank at de ikke har hatt kontakt med Vedantas ledelse eller styre, eller hatt andre egne informasjonskilder om selskapet.Norges Bank ser ingen umiddelbar mulighet for påvirkning gjennom bruk av fondets eierrettigheter eksisterer i dag.

Men Norges Bank har heller ikke planer på det nåværende tidspunkt om å inngå i dialog med dette spesifikke selskapet, siden de saker som omfattes av anbefalingen ikke hører under bankens spesielle satsingsområder for eierskapsutøvelse, og siden eierposten i selskapet er liten.

Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 28. august 2007 om å selge seg ned i Vedanta Resources Plc. innen utgangen av oktober 2007. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført.

Pensjonsfondet hadde ved utgangen av april 2007 aksjer for vel 70 mill. kr i selskapet.

Les tilrådningen til Etikkrådet her


Følgende selskaper er hittil ekskludert fra Oljefondets portefølje og fra investeringsuniverset:

06.11.2007
Vedanta Resources Plc.
Sterlite Industries Ltd. (fra investeringsuniverset)
Madras Aluminium Company Ltd. (fra investeringsuniverset)

11.04.2007
DRD Gold Limited

06.12.2006
Poongsan Corporation

06.06.2006
Wal-Mart Stores Inc
Wal-Mart de Mexico SA de CV
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc

05.01.2006
BAE Systems Plc.
Boeing Co.
Finmeccanica Sp.A.
Honeywell International Inc.
Northrop Grumman Corp.
United Technologies Corp.
Safran SA

31.08.2005
Alliant Techsystems Inc.
EADS Co (European Aeronautic Defence and Space Company)
EADS Finance BV
General Dynamics Corporation
L3 Communications Holdings Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Co. 
Thales SA.

06.06.2005
Kerr-McGee Corporation

01.09.2006
Uttrekket av Kerr-McGee Corporation reversert.

22.03.2002
Singapore Technologies Engineering
(Tilrådning fra Petroleumsfondets Folkerettsråd, før de etiske retningslinjene ble vedtatt)

Se Finansdepartements oversikt med link til Etikkrådets begrunnelse.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!