Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ett tonn per hode

Kampanjen Klima sett fra sør krever at Norge reduserer klimagassutslippene sine til ett tonn per hode i 2050 og at vi betaler utviklingslandene en erstatning for skadene som klimaendringene medfører.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kampanjen Klima sett fra sør krever at Norge reduserer klimagassutslippene sine til ett tonn per hode i 2050 og at vi betaler utviklingslandene en erstatning for skadene som klimaendringene medfører.
Klimaendringene rammer fattige land hardest til tross for at det er de rike landene som har stått for størstedelen av utslippene som forårsaker klimaendringer. Fattige land er dobbelt sårbare: De rammes hardest av klimaeffekter og de har små ressurser til å tilpasse seg endringene

Ett tonn per hode

For å ha håp om å begrense temperaturstigningen til rundt 2 grader Celcius må det settes et reduksjonsmål på 80 prosent av dagens globale utslipp. En rettferdig fordeling tilsier at alle mennesker har en lik ”utslippsrett”, og målet om 80 prosent reduksjon globalt tilsier at utslippene må ned til 1,1 tonn klimagasser i snitt per hode i 2050. For Norge innebærer dette at utslippene må kuttes med minst 90 prosent innen 2050.

Norges utslipp må altså ned til 1,1 i tonn per capita i 2050. For å nå målet må utslippsreduksjonene starte nå. Hvert år fram til 2050 må de norske utslippene reduseres med i snitt 247 kg CO2-ekvivalenter per innbyggere. For å unngå de mest alvorlige klimaendringene er det nødvendig å ta de største kuttene i begynnelsen.

Mange av kuttene vil ikke dreie seg om kutt i personlig forbruk, men om en omlegging av industrien og utfasing av fossil energi. Men et 1,1-tonns samfunn må bli et annet samfunn enn det vi har i dag.

Vi må finansiere tilleggskostnader for klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland

  • Bevilge 3 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2008 for å finansiere tiltak for avbøting og tilpasning til klimaendringer i Sør, og øke dette beløpet hvert år fram til 2020.
  • Sette av minst 6 milliarder kroner årlig til strakstiltak for å hindre avskoging i tropiske skogsområder, fram til 2012 da en ny global klimaavtale som inkluderer avskoging må være på plass.
  • Bevilge 3 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2008, og øke dette beløpet hvert år fram til 2020, til finansiering av teknologioverføring og utvikling og bruk av klimavennlig teknologi i sør.
Les hele kravet her

1015.jpg

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!