Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sender protestbrev til SN Power

Kraftselskapet SN Power vil i løpet av de kommende dagene motta to sinte henvendelser fra lokalbefolkningen i Chile som er berørt av selskapets planer. Lokalbefolkningen sier at selskapets utsendinger truer med politi.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Kraftselskapet SN Power vil i løpet av de kommende dagene motta to sinte henvendelser fra lokalbefolkningen i Chile som er berørt av selskapets planer. Lokalbefolkningen sier at selskapets utsendinger truer med politi.

Av Erik Hagen
Norwatch

SN Power om få dager motta to brev fra sivilsamfunnet i regionen. Det sier menneskerettighetsorganisasjonen Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas til Norwatch.

Det norske kraftselskapet planlegger fire kraftanlegg i regionen, men urfolksgruppen mapuchene er kritiske til prosjektet, og sier det kan true turistnæringen deres.

Det ene brevet er et opprop skrevet under av ledere fra en rekke av lokalsamfunnene i området. Brevet krever planene stanset.

chile_snpower_protestbrev_250.jpgDet andre brevet er et initiativ fra et lokalt nettverk som kaller seg Komiteen for beskyttelse av miljøet, urfolkskurturen og turismen i Liquiñe, og er skrevet i samarbeid med Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. I denne teksten – som Norwatch har lest – retter lokalbefolkningen en rekke beskyldninger mot SN Powers ansatte som har blitt sendt ut for å gjøre de første tekniske undersøkelsene. Ifølge komiteen har utsendingene ved flere anledninger havnet i disputt med de lokale, og en av gangene skal selskapet ha truet med politistøtte.

– Truet med politi
”Don Rosendo Cárdenas Carrasco har forklart at selskapets representanter flere ganger har kommet for å be om lov til å komme inn på hans eiendom. En gang tilbød de ham til og med som mottytelse at han kunne få arbeid i å være med på å bygge en bro. Men han har aldri akseptert. Da selskapets ansatte kom sist, fikk de på ny et negativt svar. Da uttrykte de at neste gang skulle de ta med seg politiet slik at ’han måtte gi dem tillatelse, en gang for alle’”, står det i brevet.

– Våre folk har ikke truet med politiet, sier Marte Lerberg Kopstad i SN Power til Norwatch.

– Det er riktig at vi har juridisk rett til å ferdes over Carrascos eiendom for å ta vannprøver i elva. I dette tilfellet, er broen (som er statlig eiendom) i svært dårlig forfatning og utgjør en sikkerhetsrisiko for de lokale som ferdes over elven.

Ifølge Kopstad har SN Power tilbudt seg å oppgradere den for egen regning, og selskapet spurte Carrasco om han var interessert i å utføre som entreprenør.

– Prisen han satte var imidlertid det dobbelte av hva andre lokale landeiere tilbød. Vi valgte derfor å gi oppdraget til en annen lokal landeier. Oppgradering av broen vil ikke ha noen negativ innvirkning på Carrascos eiendom, sier Kopstad til Norwatch.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!