Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Guvernør vil stoppe norsk gruveprosjekt

Lokale myndigheter vil gå rettens vei for å stoppe nikkelprosjektet som Crew Minerals ASA planlegger på den filippinske øya Mindoro. Det delvis norskeide Crew Minerals mangler også samtykke fra en svært kritisk innstilt urbefolkning i driftsområdet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lokale myndigheter vil gå rettens vei for å stoppe nikkelprosjektet som Crew Minerals ASA planlegger på den filippinske øya Mindoro. Det delvis norskeide Crew Minerals mangler også samtykke fra en svært kritisk innstilt urbefolkning i driftsområdet.

Av Knut-Erik Helle / Filippinene (tekst og foto)
Norwatch

Se videon "Den norske fare" i videovinduet til høyre.
SISTE: Crew-aksjer raser

intex_mindoro_guvernor_161.jpgCrew Minerals ASA planlegger å produsere 60.000 verdifulle tonn med nikkel årlig i driftsområdet i fjellene på Mindoro. Utvinningen vil kreve investeringer på flere milliarder kroner og Crew melder at prosjektet ”går på skinner” fram til prosjektstart i 2011.

Men milliardeventyret kan nå ta slutt før selskapet får påbegynt driften. Provinsguvernør Arnan Panaligan på Mindoro vil gå rettens vei for å stanse gruveprosjektet for godt. Provinsen innførte i 2002 et 25 års moratorium mot enhver form for gruvedrift på øya, og Crew Minerals prøveboringer etter nikkel er dermed i strid med den lokale lovgivningen. Saken er i ferd med å ende i filippinsk høyesterett.

Til høyesterett
– Vi arbeider nå med å rettsforfølge Crew Minerals ASA for brudd på vårt moratorium mot gruvedrift, forteller Arnan Panaligan til Norwatch.

– Selskapet vil insistere på at de nasjonale myndighetene har gitt tillatelse til prøveboringene etter nikkel på Mindoro. Vi er forberedt på å prøve dette for retten og føler oss sikre på at vi kan forsvare vår lovgivning. Vi kjemper for miljøet vårt og velferden til lokalbefolkningen her, slår guvernør fast.

Administrerende direktør Hans Christian Qvist i Crew Minerals ASA frykter ikke at lokale moratorier mot gruvedrift eller lokal motstand skal stoppe prosjektet.

– Lokale moratorier er underkjent av staten. Tidligere måtte vi ha en rekke tillatelser fra lokale myndigheter, men slik er det ikke lenger. Nå foregår alt på nasjonalt nivå, forklarer gruvedirektøren til Norwatch.

Det er foreløpig justisdepartementet på Filippinene som hevder at de lokale moratoriene strider mot grunnloven i landet. Det vil bli opp til høyesterett å avgjøre om de lokale moratoriene er rettskraftige eller ikke.

Matsikkerhet
Matsikkerhet og mulig miljø-ødeleggelser er hovedgrunnene til at de lokale myndighetene nå vil ha prosjektet stoppet. Det foreslåtte området for gruvedrift befinner seg i et økologisk sårbart område med vannskille. Inngrep her kan få store negative konsekvenser.

intex_mindoro_boring_166.jpg– Ifølge filippinsk lovgivning er gruvedrift i vannskiller forbudt. Hvis vi får storstilt gruvedrift i dette området så vil det forsterke problemet med oversvømmelser i provinsen vår. Det vil skape store problemer for befolkningen og for de viktige jordbruksområdene her, mener guvernør Arnan Panaligan.

Mindoro er kjent for å være ”Manilas matfat” og store flommer har tidligere tatt hele avlinger i provinsen.

Urfolkets samtykke
For å få endelig godkjennelse til gruvedrift er Crew Minerals i tillegg avhengige av at den lokale urbefolkningen - Mangyanerne - samtykker. Administrerende direktør Hans Christian Qvist innrømmer overfor Norwatch at disse avtalene ikke er klare ennå, men hevder at selskapet har en god dialog med urbefolkningen og at de er innstilt på å godta gruvedrift på landområdene der de bor.

Overfor Norwatch gir imidlertid flere urfolksledere klart uttrykk for at de vil kjempe mot gruveprosjektet til Crew Minerals ASA som vil legge beslag på omkring 100 kvadratkilometer jungel.

– Uansett hva som skjer, vil vi sloss for områdene vi har arvet. Vi vil ikke la noen ødelegge jungelen vår. Vi er fattige og likevel vil de ødelegge landet vi har arvet av forfedrene våre, sier Ramil Baldo fra Alangan-stammen til Norwatch.

Hans far er også bekymret:

– Hvis de går videre med planene om gruvedrift, hva vil skje med oss? Vi inviterte dem ikke hit til vår jungel. De bare kom, sier Maximo Baldo.

intex_mindoro_urfolk_250.jpgAvhengig av skogen
Mangyanstammen Alanganerne er avhengig av jungelen for å drive svedjebruk og skogen gir urfolkene mye av det de trenger for å holde tradisjonene sine i hevd. Skogen har dessuten en viktig spirituell betydning.

– Da jeg så at gruveselskapet hadde begynt arbeidet i skogen. ble jeg redd. Jeg følte skogens egen frykt. Slik er det for oss. Dette er ikke hva forfedrene våre ønsket for skogen. Gruvevirksomheten vil bare gjøre rike folk rikere, sier stammelederen Ramil Baldo til Norwatch.

Ikke bare de lokale myndighetene og deler av urbefolkningen er sterkt i mot gruveprosjektet på Mindoro, men også miljøorganisasjoner og den katolske kirken på Filippinene.

Katastrofal avskoging
Det planlagte gruveprosjektet til Crew Minerals dekker omkring en femtedel av den gjenværende skogen på Mindoro. Fra før har avskogingen på øya vært katastrofal. På 50-tallet dekket skogen en million hektar. I dag er bare 50.000 hektar igjen til det unike og stedsegne artsmangfoldet på øya.

Gruveområdet befinner seg i hjertet av det foreslåtte naturreservat «Mangyan Heritage Park», og er utpekt av myndighetene som et «ekstremt høyt prioritert» område for planter, dyr og fugleliv.

– Motstand mot gruveprosjektet vårt skyldes mangel på informasjon, mener administrerende direktør Hans Christian Qvist. Han tror at tidligere tiders uansvarlig gruvedrift har farget meningene til mange på Mindoro. Selskapet vil bruke tiden fram til prosjektstart i 2011 til å gi god informasjon og vise helheten, ifølge gruvedirektøren.


VIDEO: Siste skanse for Alangan-folket.

BAKGRUNN: Norwatch-reportasjen «Siste skanse for Alangan-folket» i siste utgave av Magasinet Folkevett (1.2mb, pdf, Utgitt September 2007)


FAKTA: Norske eiere i Crew Minerals

13 av de 20 største investorene i Crew Minerals ASA per 26/8/2007 er norske selskaper og fond. Til sammen kontrollerer de norske investorene nesten 29 prosent av selskapet

* MUSLIK AS
* UMOE INVEST AS
* KAUPTHING ASA
* A. WILHELMSEN CAPITAL
* AWECO INVEST AS
* VOLLVIK INVEST AS
* MONS HOLDING AS
* DNB NOR SMB VPF
* FIRST SECURITIES ASA
* LOJ HOLDING AS
* TERRA VEKST VPF
* STIFTELSEN STATOILS PENSJONSKASSE
* NORDEA FONDENE AS

Den største enkelteieren er det canadiske selskapet CREW DEVELOPMENT CORP.  med 27,71 prosent av aksjene.

(Kilde: Crew Minerals, www.crewminerals.no,  26/8/2007)

 

Les også Crew Minerals skifter navn til Intex Resourses.

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!