Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fosfathandel med folkerettskomplikasjoner

Fosfathandel med marokkansk-okkuperte Vest-Sahara kan være folkerettsstridig, sier FNs forrige visegeneralsekretær for juridiske saker sier til Norwatch. Den tidligere FN-toppen er kanskje den største autoriteten på folkerett og næringsliv i Vest-Sahara.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Fosfathandel med marokkansk-okkuperte Vest-Sahara kan være folkerettsstridig, sier FNs forrige visegeneralsekretær for juridiske saker sier til Norwatch. Den tidligere FN-toppen er kanskje den største autoriteten på folkerett og næringsliv i Vest-Sahara.

Av Erik Hagen
Norwatch

Norwatch avdekket i forrige uke at det delvis norskeide rederiet Gearbulk transporterer fosfat fra okkuperte Vest-Sahara til New Zealand. Rederiets båter kan ha fraktet så mye som 100.000 tonn fosfat til New Zealand i løpet av det siste året. Vest-Saharas folk, saharawiene, har ikke tjent en krone på handelen.

– Hvis fosfathandelen skjer uten at det vestsahariske folket støtter industrien, da strider det mot folkeretten. Det er klart, sier Hans Corell, FNs tidligere visegeneralsekretær for juridiske saker til Norwatch.

I 2002 lagde Hans Corell en analyse for FNs Sikkerhetsråd om lovligheten av fransk-amerikansk oljeleting i okkuperte Vest-Sahara. Corell regnes derfor som en av verdens mest kyndige jurister på temaet. Hans analyse brukes ofte som en rettslig referanse også i forhold til andre næringslivsaktiviteter i Vest-Sahara.

Avhengig av befolkningens ønsker
– Under prosessen med Sikkerhetsråd-vurderingen i 2002 kom det fram at det vestsahariske folket og dets representanter absolutt ikke støttet oljeletingen. Og det var derfor at vi konkluderte med at letingen og ressursutnyttingen ville være i strid med folkeretten hvis den fortsatte i strid med lokalbefolkningens ønsker, sier Hans Corell på telefon til Norwatch.

– I spørsmålet om fosfat er det jo snakk om utnyttelse av ressurser, så en slik handel vil være i strid med folkeretten hvis befolkningen er imot, sier Corell.

Den siste tiden har det vært en økende tendens at selskaper og enkeltpersoner har blitt holdt ansvarlig for brudd på folkeretten i nasjonale og internasjonale domstoler. Hittil har ingen saker blitt reist mot selskaper som opererer i okkuperte Vest-Sahara.

– Hva slags konsekvenser det får for et enkelt rettssubjekt å bryte folkeretten, er et vanskelig spørsmål, sier Corell, og henviser til norske myndigheter for en vurdering av dette konkrete tilfellet om Gearbulk.

Utenriksdepartementet enig
Rolf Einar Fife, leder i UDs rettsavdeling vil ikke gi noen rettslige vurderinger av den norske fosfattransporten, men understreker overfor Norwatch at UD støtter Corells vurdering til Sikkerhetsrådet.

– Vi fraråder handelen med Vest-Sahara, og det i seg selv er et ganske sterkt signal. Vår holdning er at vi ikke lar det etterlate noe tvil om betenkelighetene ved dette når vi blir spurt, sier Fife.

– Er det rettslige grunnlaget i FN-systemet så sterkt etablert at man kan henstille overfor påtalemyndigheten om at det startes etterforskning av selskaper som deltar i fosfathandelen?

– Nei, i mangel av klare påbud fra Sikkerhetsrådet, har vi i norsk rett ikke grunnlag for å pålegge straffesanksjoner overfor norske bedrifter i slike saker, sier han til Norwatch.

– Systemet går normalt ut på at det er Sikkerhetsrådet som setter grensene for hva som er tillatt og ikke, sier Fife.

Fife understreker at det i mange tilfeller er vanskelige grenseoppganger i hva som defineres som folkerettsstridig. For å unngå å bryte folkeretten, mener han at selskapene må la være å gjøre uopprettelige skader mot lokalbefolkningens ressursgrunnlag.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!