Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Finansdepartementet bestrider dansk etikk-vurdering

Danske Bank ønsker ikke å innføre etiske retningslinjer for sine kunder i Norge og utlandet fordi de mener avkastningen kan bli dårligere. Statssekretær i Finansdepartementet, Bjørn Arild Gram (Sp) er uenig, og håper at alle investorer på det norske markedet innfører etikk i arbeidet sitt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Danske Bank ønsker ikke å innføre etiske retningslinjer for sine kunder i Norge og utlandet fordi de mener avkastningen kan bli dårligere. Statssekretær i Finansdepartementet, Bjørn Arild Gram (Sp) er uenig, og håper at alle investorer på det norske markedet innfører etikk i arbeidet sitt.

Av Erik Hagen
Norwatch

Denne uken avdekket Norwatch at Fokus Bank plasserer sine norske kunders pensjonspenger i landminer, klasevåpen og atombomber. Fokus Bank – som er det norske navnet på storbanken Danske Bank – sier til Norwatch at de ikke har etiske retningslinjer for sine investeringer. Saken har blitt slått stort opp i dansk presse denne uken.

– Hvis vi skulle si at det er ting vi ikke ønsker å være med på – det kan være atomvåpen i dag, det kan være tobakk i morgen eller fedme i overmorgen – så må vi svarteliste ikke bare enkelte selskap, men en hel masse investeringsfond som kanskje gjør det virkelig godt, sa pressesjef i Danske Bank, Jonas Torp, til Radioavisen tirsdag.

– Gjør vi det, påfører vi våre kunder en meget betydelig risiko for å få dårlig avkastning, konkluderer Torp.

Torps analyse blir ikke møtt med forståelse i Finansdepartementet i Oslo. Statssekretær i Finansdepartementet Bjørn Arild Gram (Sp) mener etisk investeringspolitikk og avkastning henger nøye sammen.

– Det er en sammenheng mellom en bærekraftig økonomisk utvikling og en bærekraftig sosial og miljømessig utvikling, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Bjørn Arild Gram i en epost til Norwatch.

– Dette betyr at Statens pensjonsfond på lang sikt vil være tjent med at selskaper respekterer grunnleggende etiske normer. Denne grunntanken er nedfelt i FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og flernasjonale selskaper, skriver Gram.

– Regjeringen mener at det er et etisk ansvar for en investor å sørge for god avkastning over tid. I tillegg bør investorer også ta et medansvar for hvordan selskapene de er investert i opptrer, hva de produserer og hvordan de behandler omgivelsene sine, skriver Gram til Norwatch, som håper at bankene i Norge vil gjennomføre etiske retningslinjer i sin investeringsvirksomhet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!