Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Giftsprøyteprodusenter i Oljefondet

Oljefondet har 1,6 milliarder kroner investert i legemiddelgiganter som produserer preparatene som anvendes i giftsprøytene i amerikanske fengsler. En amerikansk organisasjon som arbeider mot dødsstraffen, ber nå Oljefondets forvaltere om å ta affære.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet har 1,6 milliarder kroner investert i legemiddelgiganter som produserer preparatene som anvendes i giftsprøytene i amerikanske fengsler. En amerikansk organisasjon som arbeider mot dødsstraffen, ber nå Oljefondets forvaltere om å ta affære.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Den amerikanske nettverksorganisasjonen Texas Moratorium Network krever at legemiddelselskaper og distributører tar ansvar, og aktivt forhindrer at deres preparater brukes til å henrette dødsdømte fanger.

gift_dodssproyter_235.jpgDet dreier seg primært om preparater som benyttes i pasientbehandling verden over, og som er utviklet for å hjelpe mennesker, ikke for å ta livet av dem.

Preparatene selges ikke fritt på det åpne markedet, men er reseptbelagt. En kontroll med sluttbruken er dermed hverken urimelig eller umulig å gjennomføre, og kan integreres i selskapenes policy, mener organisasjonen.– Legemiddelpreparatene har en rekke legitime bruksområder, så det er ikke mulig å be selskapene om å stoppe produksjonen. Men aksjeeiere må kreve at selskapene tar seriøse skritt for å forhindre at legemiddelstoffene anvendes i dødssprøytene. Dersom selskapene forholder seg passivt og ikke gjør noe, bør investorene trekke seg ut, sier Scott Cobb, lederen for Texas Moratorium Network (TMC) til Norwatch.

Den texanske organisasjonen mener at aksjeeiere som det norske Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) må legge press på selskapene. Organisasjonen vil derfor nå skrive til forvalterne av Oljefondet, og be Norges Bank om å bruke aktiv eierskapsmakt overfor de aktuelle selskapene.

Utbredt
Dødsdom ved giftsprøyte er blitt den mest utbredte henrettelsesmetoden i amerikanske fengsler. Ifølge Amnesty International benyttes metoden også i Kina, og har vært tidligere brukt i Filippinene, Guatemala og Thailand. Det er i USA at det finnes mest informasjon om giftsprøytene.

I USA får de dødsdømte fangene tre ulike stoffer innsprøytet i blodårene: Et såkalt barbiturat som gjør at fangen mister bevisstheten (sodium thiopental), deretter et curarelignende stoff som lammer åndedrettsmusklene (pancuronium bromide) og til slutt kaliumklorid (potassium chloride) som stopper hjertet.

Legemiddelselskapene som har uttalt seg om saken, er på sin side sterkt i mot at deres produkter brukes i giftsprøytene. Samtidig har ingen av selskapene seriøst tatt fatt i spørsmålet om muligheten for å tørrlegge amerikanske fengsler for de nødvendige ingrediensene til sprøytene gjennom en bedre kontroll av distribusjonskjeden.

Sluttbrukererklæring
– Forvalterne av det norske pensjonsfondet bør så absolutt legge press på selskapene. Det bør undersøkes nærmere om produsentene kan kreve en sluttbrukererklæring hvor det garanteres at preparatene ikke skal brukes til henrettelser, sier Beate Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Norge.

Hun understreker at Amnesty ikke har behandlet saken, men utelukker ikke at en kontroll av distribusjonskjeden for preparatene er en mulig vei å gå.

– Foreløpig vet jeg ikke hvilke eventuelle vanskeligheter som kan oppstå og implikasjoner dette kan få, men det er viktig at denne muligheten undersøkes nærmere, sier Slydal.

Fire av åtte selskaper
I en rapport utarbeidet av den amerikanske organisasjonen The National Coalition to Abolish the Death Penalty (NCADP) fra 2002, er det åtte selskaper som produserer eller har eksklusive distribusjonsrettigheter til legemiddelstoffene som benyttes i giftsprøytene.

Norwatchs undersøkelse viser at det i mellomtiden har skjedd endringer i produsent- og distributørlisten. Selskaper er blitt kjøpt opp og produksjon er blitt skilt ut i egne selskaper. Tar man hensyn til disse endringene, har Oljefondet investeringer på til sammen 1,6 milliarder i fire selskaper som med sikkerhet fortsatt produserer eller distribuerer preparatene.

Det dreier seg om:

  • Produsenten Hospira Inc.,USA, ble utskilt fra Abbott Laboratiores i 2004. Hospira fikk med seg produksjonen av en rekke legemiddelstoffer, blant annet sodium thiopental (Pentothal) som Abbott hadde enerett på. Selskapet produserer alle de tre stoffene «Sodium thiopental» (Pentothal), «Pancuronium bromide» og «Potassium chloride».(Oljefondet har investert 50,9 millioner kroner i selskapets aksjer og 36,6 millioner i obligasjoner);
  • Produsenten Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Israel, kjøpte i januar 2004 Sicor Pharmaceutical, tidligere Gensia Sicor Pharmaceuticals, Inc. som produserer «Pancuronium bromide» (Oljefondet har 181,9 millioner kroner i aksjer, ingen obligasjoner).
  • Legemiddelprodusenten Baxter International, USA, produserer «Potassium chloride» (Oljefondet har 440,8 millioner kroner i aksjer og109,6 millioner i obligasjoner).
  • Distributøren Cardinal Health, USA distribuerer «Potassium chloride»-injeksjoner produsert av Baxter og «Pancuronium bromide»-injeksjoner produsert av Sicor/Teva (Oljefondet har 691,9 millioner kroner i aksjer og 125,8 millioner i obligasjoner);


Til sammen har Oljefondet dermed investert kroner 1.637.580.000 i de fire selskapene hvorav 1.365.604.000 kroner i aksjer og 271.976.000 kroner i obligasjoner.

Oljefondet har i tillegg aksjeinvesteringer i distributøren AmerisourceBergen (USA) og i produsenten Wyeth  (USA) på henholdsvis 58,7 millioner og 1,6 milliarder kroner, men Norwatch har ikke fått svar på om disse fortsatt distribuerer eller produserer de aktuelle legemiddelsubstansene.

Texas
Det er ikke tilfeldig at det er en nettverksorganisasjon fra Texas, som nå vil ta et initiativ overfor Oljefondet. For staten Texas er en av de ivrigste iverksettere av dødsstraff i USA:

– Hittil i år er 14 av 21 henrettelser i USA blitt utført i Texas. Tallene endres stadig, men det er ikke tilfeldig at hovedstaden i Texas, Houston, er kjent som dødsstraffens hovedstad i USA. Texas har satt fem nye henrettelser på programmet i juni, sier Scott Cobb i Texas Moratorium Network til Norwatch.

Det er et stort etisk problem for hele legestanden at legemiddelprodukter som er utviklet for å hjelpe mennesker, istedenfor blir brukt til å ta liv. En rekke av statene i USA som praktiserer dødsstraff, har store problemer med å få leger til å være med under henrettelsene. Også det å få tak i medikamentene er ikke alltid uproblematisk. Stoffene er reseptbelagte, og må utskrives av leger. Ifølge NCADP-rapporten har for eksempel staten Texas måtte gå mange omveier for å skaffe fengslene de nødvendige stoffene og unngå å sette delstatens helsepersonell i vanskeligheter.

Scott Cobb i TMC mener det er en utbredt misforståelse at giftsprøyting er en human henrettelsesmåte, og han er ikke redd for at dersom giftspøyten blir gjort umulig vil man gå tilbake til den elektriske stol, skyting eller henging.

– Blir det umulig å bruke giftsprøyten, vil det være et skritt mot å oppheve praktiseringen av dødsdommen i USA, sier Cobb.

Selskapenes tar avstand
Baxter International har lagt ut en erklæring på sine hjemmesider hvor selskapet tar avstand fra bruken av deres produkter i dødsinjeksjonene.


– Det er en bruk av produktet som strider mot alt vi gjør av forretningsvirksomhet, nemlig å fremskaffe livsbevarende behandling, skriver Baxter.

Selskapet påpeker at bruken av stoffene i amerikanske fengsler faller utenfor bruken og doseringen som er autorisert av det amerikanske Food and Drug Administration. Men selskapet hevder samtidig at det ikke er mulig for dem å kontrollere sluttbruken av produktene.

Hospira Inc som er alene om å produsere alle de tre legemiddelstoffene, skriver i en epost til Norwatch at selskapet ikke støtter bruken av deres produkter i dødsstraffen. Jason Hodges fra Hospiras informasjonsavdeling sier at selskapet i 2005 skrev til fengselsmyndighetene i USA og gjorde dem oppmerksom på selskapets posisjon. Hodges understreker at det er mange måter å skaffe seg produktene på, og at det er best å rette arbeidet med å endre dødsstraffpolitikken mot den lovgivende myndighet.

Hverken Teva eller Cardinal Health har svart på Norwatchs henvendelse.

Dette er investeringene

Hospira Inc, USA
Selskapet produserer alle de tre stoffene «Sodium thiopental» (Pentothal), «Pancuronium bromide» og «Potassium chloride».
Hospira har overtatt produksjonen av legemiddelstoffet «Sodium thiopental» (Pentothal) som ble utviklet av Abbott på 30-tallet og som Abbott siden har hatt enerett på. I 2004 skilte Abbott ut deler av produksjonen, blant annet produksjonen av disse tre legemiddelstoffene, i et eget børsnotert selskap, Hospira Inc. Abbotts aksjeeiere fikk en aksje i Hospira for hver 10. aksje de eide i Abbott. Eierne til Hospira og Abbott var dermed i utgangspunktet de samme.
Oljefondets aksjeinvestering: 50.944.000 kroner
Obligasjoner: 36.561.000

Baxter International, USA
Produserer «Potassium chloride». Oljefondets aksjeinvestering: 440.805.000
Obligasjoner: 109.639.000

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Israel
Produserer «Pancuronium bromide». I januar 2004 kjøpte Teva Pharmaceutical opp selskapet Sicor Pharmaceutical, tidligere Gensia Sicor Pharmaceuticals, Inc. som blant annet produserte dette legemiddelstoffet.
Oljefondets aksjeinvestering: 181.943.000 millioner kroner
Obligasjoner: 0

Cardinal Health, USA
Distribuerer «Potassium chloride»-injeksjoner produsert av Baxter og «Pancuronium bromide»-injeksjoner produsert av Sicor (Teva).
Oljefondets aksjeinvestering: 691.912.000
Obligasjoner: 125.776.000

Oljefondets aksjeinvestering i de fire selskapene er på 1.365.604.000. I tillegg har Oljefondet kjøpt obligasjoner i tre av de fire selskapene for 271.976.000 kroner. Til sammen har Oljefondet investert kroner 1.637.580.000 i de fire selskapene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!