Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mangelfull eierskapsutøvelse fra Norges Bank

Det er nødvendig å styrke innsatsen for å bekjempe klimaendringene i utøvelsen av det etiske eierskapet for Statens Pensjonsfond-Utland. Det viser en rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forum.
Last ned rapporten:  Les hele rapporten "Forvaltning for fremtiden?" 4.86 Mb
Det er nødvendig å styrke innsatsen for å bekjempe klimaendringene i utøvelsen av det etiske eierskapet for Statens Pensjonsfond-Utland. Det viser en rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forum.
pdf  Les hele rapporten "Forvaltning for fremtiden?" 4.86 Mb
Rapporten gir klare anbefalinger både til Finansminister Kristin Halvorsen og til corporate governance gruppen i Norges Bank. Retningslinjene må gjøres mer presise for å sikre at banken tar opp miljøutfordringene i de selskapene hvor vi er eiere, og vi anbefaler også at det lages egne temabaserte fond basert på positiv screening. Halvorsen bør snarest starte et utredningsarbeid for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Norges Bank kan på sin side utøve eierskapet langt mer aktivt med tanke på å ta opp klimasaken i sin fulle bredde med selskapene, og de bør ha større åpenhet om hva de faktisk gjør overfor selskapene. Les NRKs omtale av rapporten under overskriften "Pensjonsfondet motarbeider klimakampen".

Rapporten er utarbeidet av filosof Joakim Hammerlin.

pdf  Last ned rapporten: "Forvaltning for fremtiden? En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse i forhold til de etiske ambisjonene for Statens Pensjonsfond Utland." 4.86 Mb