Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fôrer araberdiktaturer med norsk krigsmateriell

Stikk i strid med signaler fra Stortinget, men med UDs velsignelse, eksporterer norske bedrifter våpen til diktaturer i stor stil. En ny Norwatch-rapport, avslører nå at krigsmaterielleksporten til diktatorstatene i Gulf-området fra 1997 til 2005 beløp seg på 1,2 milliarder kroner. Kongsberg Gruppen sier eksporten til Saudi-Arabia er uproblematisk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Stikk i strid med signaler fra Stortinget, men med UDs velsignelse, eksporterer norske bedrifter våpen til diktaturer i stor stil. En ny Norwatch-rapport, avslører nå at krigsmaterielleksporten til diktatorstatene i Gulf-området fra 1997 til 2005 beløp seg på 1,2 milliarder kroner. Kongsberg Gruppen sier eksporten til Saudi-Arabia er uproblematisk.

Av Erik Hagen
Norwatch

pdf Rapporten "Norsk eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer" , som Norwatch lanserer i dag, ser på hovedlinjene i norsk eksport til Gulf-området over de siste ti årene. Tallenes tale er tydelig.

Udemokratiske araberstater har vokst fram som svært viktige kunder for norsk våpenindustri. Saudi-Arabia – et av verdens minst demokratiske land – er Norges viktigste importør av krigsmateriell utenfor NATO. Rapporten viser at norske bedrifter i perioden 1997 til 2005 eksporterte krigsmateriell til disse diktaturene for mer enn 1,2 milliarder norske kroner.

Det er én bedrift som skiller seg ut med særlig store leveranser til regionen: Statsbedriften Kongsberg Gruppen. Blant annet er de storleverandør til Saudi-Arabia.

– Det vi har eksportert til Saudi-Arabia er utstyr som brukes til radiosamband. Vi kan derfor vanskelig se at vårt utstyr kan benyttes til å begå overgrep, skriver konserndirektør Even Aas, i Kongsberg Gruppen i en epost til Norwatch.

Henrettelser
Den amerikanske uavhengige organisasjonen Freedom House regner Saudi-Arabia som et av verdens aller verste diktaturer. Landet bruker hvert år mer enn 10 prosent av sitt statsbudsjett på opprustning. Siden starten av 30-tallet har Saudi-Arabia vært eneveldig styrt av én familie. Både politiske partier og fagforeninger er forbudt, og kvinner nektes stemmerett. Menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty International og Human Rights Watch rapporterer jevnlig om tortur og utenomrettslige henrettelser.

Det er tydeligvis ikke til hinder for at Saudi-Arabia hvert år kan importere norskprodusert krigsmateriell for millioner av kroner. Norwatch-rapporten er skrevet av Alexander Harang, og viser at norske selskaper har eksportert krigsmateriell for 460 millioner kroner til Saudi-Arabia i perioden 1997 til 2005.

Kommunikasjonsutstyr
Den viktigste norske eksportbedriften til Saudi-Arabia i dag er Kongsberg. Selskapet i Kongsberg Gruppen som har vært mest involvert i denne handelen siden tidlig 1990-tallet er Kongsberg Defence Communications. Dette selskapet inngår i dag i Kongsberg Defence & Aerospace, etter en fusjon i desember 2006. Til sammen har denne delen av Kongsberg Gruppen eksportert krigsmateriell til Saudi-Arabia for flere hundre millioner kroner. Forrige kontrakt, verdt 81 millioner kroner, ble signert i september i fjor.

Hoveddelen av Kongsbergs leveranser til Saudi-Arabia har bestått av militære kommunikasjonssystemer. Produktet, som har vært særdeles populært hos saudiaraberne, går under navnet Eritac. Dette systemet kan landets væpnede styrker blant annet bruke i kommunikasjonen mellom tropper, og mellom bakke- og luftstyrker.

– Spør politikerne
– Fordi det norske markedet alene er for lite for å utvikle den kompetanse og teknologi vi besitter, er vi avhengige av å eksportere våre produkter på verdensmarkedet, sier konserndirektør Aas til Norwatch. Han sier at alle Kongsbergs kunder er like viktige.

På spørsmål om hvorvidt menneskerettigheter i Saudi-Arabia har blitt diskutert med UD, eller om den norske stat som Kongsberg-aksjonær har tatt opp med selskapet de etiske problemstillingene rundt Saudi-Arabia-eksporten, eller om det er problematisk å eksportere til udemokratiske land med brudd på menneskerettigheter så lenge Stortinget sier det er feil, svarer Aas følgende:

– Vi føler at dette er spørsmål av politisk karakter og at norske politikere i tilfelle er riktig adressat. Vi forholder oss til det regelverk som norske myndigheter fastsetter, og eksportregler for forsvarsmateriell som er blant verdens strengeste, skriver Aas til Norwatch.

Tabellen under – hentet fra rapporten – viser totalverdien av norsk krigsmaterielleksport til arabiske diktaturer i perioden 1997-2005, i millioner kroner. vaapeneksport_rapportillustrasjon_2007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosser Stortinget
Siden 1997 har et enstemmig Storting insistert på at et velfungerende demokrati og en akseptabel menneskerettighetssituasjon i mottakerlandene skal være en forutsetning for eksport av krigsmateriell.

UD må innvilge lisenser for hvert norsk salg av krigsmateriell til utlandet. Hver vår legger så Utenriksministeren fram en melding overfor Stortinget som beskriver hvilke land det norske krigsmateriellet har vært solgt til i løpet av foregående år. Det er Utenriksdepartementet som lisensierende myndighet som dermed svarer direkte til Stortingets politiske føringer. Ifølge rapporten har altså UD år etter år innvilget lisenser for salg til land som Saudi-Arabia, mens Stortinget på sin side er presentert salgene igjennom de årlige stortingsmeldingene uten å reagere.

Rapporten inneholder en grundig beskrivelse av de politiske debattene som har vært i Norge i forhold til våpeneksportkontroll det siste tiåret. Staten holder aksjemajoritet i Kongsberg, og har ikke benyttet sin mulighet til aktivt eierskap ovenfor denne eksporten.

pdf Last ned rapporten her (pdf)

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!