Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Gruveselskap kastet ut av Oljefondet

Det sørafrikanske gruveselskapet DRD Gold har blitt utelukket fra Statens Pensjonsfond. Selskapet driver et miljøfarlig prosjekt på Papua Ny Guinea.
-Svært gledelig, sier Regnskogsfondet om beslutningen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det sørafrikanske gruveselskapet DRD Gold har blitt utelukket fra Statens Pensjonsfond. Selskapet driver et miljøfarlig prosjekt på Papua Ny Guinea.
-Svært gledelig, sier Regnskogsfondet om beslutningen.


Av Erik Hagen
Norwatch

Det sørafrikanske selskapet er eier av et gruveprosjekt som hver dag spyr ut 430 tonn avgangsmasser ut i et naturlig elvesystem i Papua Ny Guinea. Blandet inn i massene, er betydelige mengder tungmetaller, spesielt kvikksølv, kadmium, krom, arsen, nikkel og bly. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding i dag.

Nå har Oljefondet kastet ut selskapet fra sin portefølje.

Rune Paulsen er ansvarlig for Regnskogsfondets prosjekter på Papua Ny Guinea. Han er svært begeistret over utsalget.

-Denne formen for gruveselskaper driver uten noen form for restriksjoner, og alt avfall dumpes i elvesystem eller i havet. Ingen av de utenlandske selskapene vil kunne slippe unna med dette i sine hjemland, sier Paulsen.

Han kjenner godt til den aktuelle gruven som nå omtales av Finansdepartementet.

-I et land som Papua Ny Guinea vil dette problemet dukke opp i økende grad. Det finnes en rekke potensielle gruver som vil kunne utvikles nå i løpet av kort tid, sier Paulsen, som garanterer at Finansdepartementets beslutning vil bli lagt godt merke til i Stillehavslandet.

Ifølge tilrådningen fra Etikkrådet, skal lokalbefolkningen i Papua Ny Guinea i mange år ha framført sine bekymringer overfor selskapet, men uten å ha fått tilfredsstillende respons på sine henvendelser. Selskapets utslipp har ført til både miljøskader og sosiale problemer for befolkningen i området.

Andre miljøversting
- Dette er andre gang Etikkrådet anbefaler utelukkelse av et selskap på bakgrunn av miljøkriteriet i de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Det å utelukke et selskap fra fondet er et uttrykk for at vi ikke vil medvirke til grovt uetisk aktivitet på ulike områder. DRD Gold påfører miljøet alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding i dag.

DRD Gold eier per i dag 78,7% av selskapet Emperor Mines Limited, som driver gullgruven Tolukuma på Papua Ny Guinea. Verdien av aksjeposten var ved årsskiftet på vel 4 millioner kroner.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!