Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rekordstort strømforbruk på hytta

Nye hytter er nå i gjennomsnitt 93 kvadratmeter, mot 68 kvadrat for ti år siden. Strømforbruket i sektoren har samtidig vokst med 44 prosent.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nye hytter er nå i gjennomsnitt 93 kvadratmeter, mot 68 kvadrat for ti år siden. Strømforbruket i sektoren har samtidig vokst med 44 prosent.
Større på hytta enn hjemme
De nye hyttene som ble bygget i 2006 var i snitt 92,8 kvadratmeter,  i følge Statistisk sentralbyrå. Aldri har vi bygget så stort. Til sammenligning var det gjennomsnittelige arealet i nybygg av leiligheter  i 2006 70 kvadratmeter mens kategorien ”rekkehus, kjedehus og andre småhus” (iflg Statistisk Sentralbyrå) i snitt var 90 kvadratmeter. Går vi bare ti år tilbake i tid, var den nye gjennomsnittshytta 68,3 kvadratmeter – det vil si en økning på 36 prosent på disse ti årene.

strmforbrukp_hytta.jpg
44 prosent økning i strømforbruket på hytta på 10 år. Det henger sammen med at hyttene blir stadig større og at det bygges stadig flere.
44 prosent økning i strømforbruk på 10 år
Parallelt med det økte arealet har strømforbruket på norske hytter økt. I følge NVE var strømforbruket på norske hytter i 2005  på
1,2 milliarder kWh i 2005. I 1996 var strømforbruket på 841 millioner kWh. Det vil si at det har vært en økning i det totale strømforbruket på norske hytter på 370 millioner kWh, eller 44 prosent i  perioden 1996 til 2005.

150 000 tonn CO2
Dette er et betydelig tilskudd til strømforbruket, og ser vi på marginaleffekten av denne økningen betyr den at vi velger å øke strømforbruket fremfor å eksportere strøm til våre nordiske naboer. Strømmen kunne derfor vært brukt til å redusere kapasiteten i danske gasskraftverk, som basert på en livssyklusanalyse gir ca 400 g/CO2 pr kWh. Dette betyr at økningen i strømforbruket de siste ti årene nå betyr 150.000 tonn CO2 pr år i ekstra globale utslipp til atmosfæren.

Hyttebyggingen og -veksten har flere økologisk betenkelige sider. I tillegg til økt energibruk (og dermed økte CO2-utslipp) gjør bygging av hytter også betydelige krav på areal og materialer. Så vel nye hyttefelt som frittliggende hytter medfører ofte inngrep i ellers relativt urørte naturområder.

Tiltak for en mer energi- og miljøriktig hyttebygging:

   1. Myndighetene må innføre luksusavgift på hyttestrøm. Det vil gi redusert elektrisk energibruk og bedre markedet for alternative oppvarmingsløsninger.
   2. Innfør arealgrense på nye hytter.
   3. Innfør effektgrense. Ingen får ta ut mer enn for eksempel 6 kW fra nettet. Andre løsninger for oppvarming vil dermed tvinges fram.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!