Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Pinsetter og sakser uten etikk

Enkle metallinstru-menter som benyttes av tannleger og leger kan ha blitt produsert under kritikkverdige forhold i Pakistan. Til tross for minimal import fra Pakistan til Norge av slike produkter, er mange rådyre instrumenter merket «Made in Germany» egentlig laget av underbetalte pakistanske arbeidere og av barn.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Enkle metallinstru-menter som benyttes av tannleger og leger kan ha blitt produsert under kritikkverdige forhold i Pakistan. Til tross for minimal import fra Pakistan til Norge av slike produkter, er mange rådyre instrumenter merket «Made in Germany» egentlig laget av underbetalte pakistanske arbeidere og av barn.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

pinsetter_sakser_178.jpgPakistan er en av verdens største produsenter av enkle metallinstrumenter til leger, tannleger, veterinærer og frisører verden over. Barnearbeid er fortsatt et problem i underleverandørindustrien som får arbeidsintensive oppdrag for de store fabrikkene.

Problemet har vært kjent lenge, og det er igangsatt en rekke tiltak for å få satt en stopper for fenomenet. Men barnearbeid er vanskelig å utrydde så lenge stykkprisbetalingen for arbeidet er svært liten, og hele familier involveres i produksjonen for å tjene nok penger til å overleve.

Den svenske organisasjonen SwedWatch har i samarbeid med Fair Trade og Rena Kläder skrevet rapporten «Vita rockar och vassa saxar - en rapport om landstingens brist på etiska inköpskrav». I kveld sender også svenske «Kalle fakta» en dokumenter om forholdene i Pakistan og India hvor henholdsvis metallinstrumenter og arbeidstøy til svenske sykehus produseres, basert på SwedWatchs arbeid.

Til tross for at rapporten dokumenterer elendige arbeidsforhold, 90-timersuke, betaling langt under minstelønn, fravær av sikkerhetstiltak, mangel på organisering, lav bevissthet blant arbeiderne om egne rettigheter - og barnearbeid, er ikke løsning å unngå varer fra Pakistan. Tvert i mot oppfordrer rapporten å stille krav som blant annet sikrer at elementære faglige og menneskelige rettigheter respekteres, og det settes opp en lang kravliste som en hjelp til både innkjøpere og importører.

Et av de store problemene er at de lokale produsentene selv opererer med en lav profittmargin, og at de helt store gevinstene går til selskaper i Vesten.

Import til Norge
Det er vanskelig å få nøyaktige tall på hvor mye som importeres til Norge av slike metallinstrumenter. Varene inngår i en mye større enhet som Statistisk sentralbyrå og Tollvesenet kaller «Instrumenter og apparater til medisinsk/kirurgisk/dental bruk».

Tollvesenet har tidligere nektet Norwatch innsyn i hvilke selskaper som importerer disse varene til Norge.

Tall som Norwatch har hentet ut fra SSB viser likevel at direkteimporten fra Pakistan av instrumenter og apparater er uhyre liten.

For en totalimport i fjor på nesten en milliard kroner, var direkteimporten fra Pakistan ikke større enn 112.871 kroner. Størstedelen av importen til Norge kommer fra USA, Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. Men mørketallene kan altså være store.

Mørketall
Ifølge en artikkel skrevet av den britiske legen Mahmood F. Bhutta i British Medical Journal (BMJ) fra 2006, «Fair Trade for Surgical Instruments», produseres de fleste medisinske metallinstrumentene i Tyskland eller i Sialkot i Pakistan. Andre større produsentland er Malaysia, Ungarn og Polen.

En femtedel av verdensproduksjonen finner sted i Sialkot. Men de pakistanske produsentene har sjeldent mulighet til å selge produktene direkte. De selger til mellommenn som ofte er etablert i Tyskland.

Bhutta skriver at han selv har konstatert at pakistanskproduserte instrumenter merkes med ”Made in Germany” i Tuttlingen i Tyskland. Omfanget av slike endringer av opprinnelseslandet er usikkert, men det er stor profitt å hente for oppkjøperne. En kirurgisk saks som det koster en dollar kroner å produsere, selges videre til mellommenn – spesielt i Tuttlingen – for 1,25 dollar og selges deretter til et sykehus i Europa og USA for 80 dollar. Ifølge Bhutta ble det i 1999 på denne måten eksportert instrumenter for 27,5 millioner dollar fra Sialkot til Tyskland.

Sialkot
Det var britene som begynte å investere i metall- og lærvareindustrien rundt Sialkot, som fortsatt er et av Pakistans sterkeste handelssentre. Ifølge BMJ-artikkelen produseres det 100 millioner eksemplarer av 10.000 ulike metallinstrumenter i Sialkot årlig. Instrumentene selges til hele verden og anvendes på sykehus og av tannleger, frisører og veterinærer.

60 prosent av instrumentene som eksporteres fra Sialkot er engangsinstrumenter. Det skal finnes rundt 350 større firmaer som eksporterer slike instrumenter i regionen. Disse setter igjen arbeidet ut til 1500 underleverandører med alt fra 10 til 500 ansatte. Instrumentindustrien er svært arbeidsintensiv. Direkte skal rundt 50.000 mennesker være involvert.

SwedWatch-rapporten viser til bransjeforeningen i Pakistan, The Surgical Instrumental Manufacturers Association of Pakistan (SIMAP), som anslår verdien av denne produksjonen til 167,6 millioner dollar i perioden 2004 -2005. Nesten 75 prosent av produksjonen går til USA og Europa.

Lederen for SIMAP, Aamir Rias Bhinder, sier til Swedwatch at hele det nordiske markedet er svært kvalitetsstyrt, og at Pakistan har et dårligere rykte enn Tyskland. Importørene vil dermed ha Made in Germany på instrumentene, selv om de rent faktisk for det meste er laget i Pakistan. Bransjeforeningen forsøker å få innkjøperne til å kjøpe direkte fra Pakistan uten å ta omveien til Tyskland.

Underleverandører
De fleste eksportørene i Sialkot overlater, ifølge SwedWatch-rapporten, de første stegene i produksjonen til underleverandørene. Produksjonen skjer dermed primært i små lokaler eller til og med i hjemmene. Bare en viss bearbeiding og varmebehandlingen finner sted i de egentlige fabrikkene som også kvalitetssikrer produktene slik at de tilfredsstiller EUs og USAs krav. SwedWatch påpeker at innkjøpere utelukkende besøker denne delen av produksjonsprosessen om de er i Sialkot.

I SwedWatch-rapporten kommer det frem at produsentene i Pakistan selv opererer innenfor små marginer. Til tross for at volumet av produksjonen er stor, er med andre ord fortjenesten ikke høy. Lønnsforholdene for arbeiderne er elendige, og rapporten påpeker at arbeiderne klarer å komme seg opp på de lave minstelønnssatsene utelukkende ved å arbeide alle kvelder og alle søndager.

Produksjonsprosessen består i å lage former, støpningsarbeidet, filing, sliping, overflatebehandling og varmebehandling. De første enkle stålformene importeres som oftest direkte fra Tyskland og selges på markedet i Silkot. Selv de store fabrikkene lar sine underleverandører kjøpe stålformene på det lokale markedet. Deretter gjøres mesteparten av arbeidet av underleverandørene - som ikke har råd eller vilje til å investere i helse og sikkerhetstiltak for arbeiderne. Arbeiderne utsettes derfor for metalldamp, oljer og giftige kjemikalier uten beskyttelsesutstyr – og dette gjelder også barn.

Det er startet et ILO-prosjekt i Sialkot rettet mot barnearbeid i instrumentproduksjonen. I dag er det ingen som vet hvor mange barn som fortsatt arbeider i denne produksjonen, i og med at de arbeider i den uoversiktlige underleverandørkjeden. Ifølge artikkelen i British Medical Journal arbeider det 7.700 barn under 15 år i denne sektoren. De fleste av disse skal være rundt ni år gamle.


TABELL:
Import av ”Instrumenter og apparater til medisinsk/kirurgisk/dental bruk” til Norge i 2006.

SSBs tall skiller ikke mellom enkle metallinstrumenter og avanserte medisinske apparater. Importen fra Pakistan sammenlignes med de 20 største.

KRONEVERDI

LAND             KILO      KRONEVERDI   
1 USA 251 999 309 527 933
2 Tyskland 361 367 135 003 000
3 Nederland 87 025 91 174 224
4 Sverige 194 167 71 156 736
5 Frankrike 179 056 51 358 598
6 Storbritannia 97 405 51 339 118
7 Danmark 84 359 46 003 885
8 Finland 7 133 35 740 054
9 Japan 33 566 34 581 712
10 Italia 110 860 23 353 533
11 Belgia 23 279 17 456 952
12 Kina 47 020 14 609 247
13 Sveits 11 799 12 196 443
14 Irland 16 441 11 595 655
15 Singapore 15 150 8 699 977
16 Polen 17 564 7 684 334
17 Israel 4 061 5 884 650
18 Malta 44 732 4 091 149
19 Den dominikanske rep. 7 318 3 950 787
20 Mexico 9 103 3 837 033
Sum 20 største 1 603 404 939 245 020
44 Pakistan 328 112 871
ALLE LAND 1 672 938 959 664 470

Kilde: SSB/Norwatch
1

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!