Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ber om norsk hjelp

Lokalt ansatte ved det norskeide fileteringsanlegget i Calbuco i Chile krever at norske myndigheter griper inn overfor selskapet. I forrige uke presenterte arbeiderne sine bekymringer og krav i et brev overlevert til Norges ambassade i Santiago. Selskapet sier på sin side at anklagene er gamle og allerede tilbakebevist.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lokalt ansatte ved det norskeide fileteringsanlegget i Calbuco i Chile krever at norske myndigheter griper inn overfor selskapet. I forrige uke presenterte arbeiderne sine bekymringer og krav i et brev overlevert til Norges ambassade i Santiago. Selskapet sier på sin side at anklagene er gamle og allerede tilbakebevist.


Av Erik Hagen
Norwatch

I midten av forrige uke møtte arbeidere fra det norskeide fileteringsanlegget i Calbuco i Chile representanter fra den norske ambassaden i Santiago. Samtidig overleverte de et brev til ambassaden og til norske myndigheter.

I brevet gjør fagforeningen rede for hva de mener er svært dårlige lønns- og arbeidsforhold hos sin norske arbeidsgiver. De krever også at norske myndigheter, som hovedaksjonær i morselskapet, overvåker lønnsforhandlingene som er ventet å ta til om noen måneder.

Den aktuelle fabrikken eies av Mainstream, som igjen er eid av Cermaq. Nærings- og Handelsdepartementet sitter med 43% av Cermaq-aksjene.

– Lignende anklager er framsatt flere ganger tidligere, og er i all hovedsak blitt tilbakevist av selskapet, skriver viseadministrerende direktør i Cermaq, Geir Sjaastad, til Norwatch.

Forhandlinger
Arbeidere ved anlegget i Calbuco har over lengre tid vært i intens krangel med den lokale ledelsen over lønns- og arbeidsforholdene i det norskeide fileteringsanlegget. I februar blokkerte de ansatte inngangen til arbeidsplassen i protest, men returnerte siden til sine poster.

Samtidig inngikk de ansatte en avtale med sin arbeidsgiver. Som Norwatch tidligere har skrevet, sier fagforeningen at arbeiderne dermed har fått mindre arbeidstid, på en slik måte at de nå får mindre utbetalt i lønn enn de fikk før streiken.

Siden episoden i februar, skal de ansatte ha vært i regelmessige møter med ledelsen. Men lønningene har ennå ikke blitt diskutert. De skal først forhandles under kollektive forhandlinger om noen måneder.

Det er til disse forhandlingene arbeiderne nå ber om norske myndigheters hjelp, og framstøtet må ses på som et taktisk trekk for å legge press på Mainstreams ledelse.

Det er to fagforeninger ved anlegget i Calbuco. Det var fagforeningen med navn Sindicato 1, som møtte ambassaden og sendte brevet.

Alvorlige beskyldninger
Brevet er adressert til den norske ambassaden, til den norske Arbeidsministeren og til Stortinget. Ettersom det ikke finnes en Arbeidsminister i Norge, er det sannsynlig at henvendelsen til slutt ender på bordet til Nærings- og Handelsdepartementet, som formelt står som aksjonær i Cermaq.

”Maktmisbruket, skremslene og presset som lederne og mellomlederne utøver overfor fagforeningen er velkjent”, står det i brevet ifølge nyhetstjenesten Ecoceanos News.

”De lokale lederne ydmyker ansatte og fagforeningsledere, og forklarer at de ikke skal ytre sine meninger”, heter det videre.

De ansatte klager også over at fabrikken bare har 4 toaletter til 500 mann i høysesongen, at nødutgangene skal være utilstrekkelige og at verneutstyret er gammelt og slitt. Ifølge brevet skal fabrikkledelsen dessuten ha sparket ansatte på ureglementære måter.

Allerede tilbakevist
– Lignende anklager er framsatt flere ganger tidligere, og er i all hovedsak blitt tilbakevist av selskapet. I forbindelse med en-dags streiken ved anlegget i februar, ble det i samarbeid med representanter fra myndighetene inngått en protokoll som beskriver hvordan de ting som ble tatt opp, skal håndteres videre, skriver viseadministrerende direktør, Geir Sjaastad, i en e-post til Norwatch.

– Cermaq har full tillit til at slike lønnsforhandlinger håndteres lokalt i tråd med de lover og regler som finnes i Chile, skriver Sjaastad.

Han understreker at selskapet har full tillit til at chilenske myndigheter skjøtter sine reguleringsoppgaver overfor oppdrettsbransjen på en ansvarlig og god måte.  Selskapet ble kjent med de alvorlige anklagene via den norske ambassaden i Santiago.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!