Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Protester mot norsk vannkraft i Chile

Urfolket mapuchene trapper opp kampen mot planene om vannkraftindustri i viktig turistområde. SN Power sier de har lokal støtte. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Urfolket mapuchene trapper opp kampen mot planene om vannkraftindustri i viktig turistområde. SN Power sier de har lokal støtte. 

Av Erik Hagen
Norwatch

chile_snpower_protestplakat1_250.jpgDen norske vannkraft-giganten SN Power har store planer for Chile. Selskapet er allerede i gang med å bygge ett anlegg, og har nå ytterligere fire prosjekter på tegneblokka.

De planlagte anleggene har en total verdi av rundt 3 millarder kroner, og skal bli større enn noen annen investering selskapet har gjort utenlands. SN Power, som er et sameie mellom Statkraft og Norfund, mener de har alt på det tørre.

– Vi opplever at flertallet i lokalbefolkningen nå ønsker prosjektene velkommen og ser på dette som en mulighet for arbeidsplasser og lokal økonomisk utvikling, sier SN Power til Norwatch.

De chilenske kritikerne er ikke enig.

– Motstanden har aldri vært større, sier antropologen Silvia Schoenenberger i menneskerettighetsorganisasjonen Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Tre av selskapets fire planlagte prosjekter er forsøkt stanset av Chiles urfolksgruppe, mapuchene. I september demonstrerte chilenske mapucheindianere mot det norske vannkraftprosjektet. Mens plakater mot prosjektet er hengt opp langs veiene i området, reiser aktivister fra landsby til landsby for å mobilisere mot vannkraften.

chile_snpower_foss_250.jpgMapuchene har i løpet av de siste århundrene blitt marginalisert i store deler av sine tradisjonelle leveområder i Chile. Et av hovedområdene for deres kultur er i dag oppe i fjellene øst i landet. Der lever de i stor grad av turisme. Mapuchene frykter at vannkraftprosjektet vil true levebrødet deres.

Diktaturet la premissene
– Selskapet kjøpte rettighetene til dette vannet uten å ta hensyn til at det befinner seg midt i mapuche-land, sier antropolog Schoenenberger til Norwatch.

Hun sier at problemet med vannrettigheter i Chile sporer seg tilbake til diktaturets dager. Da ble det mulig for enkeltpersoner og selskaper å kjøpe rettigheter til elver. Dermed er en stor del av elvene i Sør-Chile i dag i hendene på nasjonale og internasjonale selskaper. Disse havner raskt i konflikt med urfolk og andre chilenere som tradisjonelt har benyttet seg av vannet.

Ifølge Schoenenberger er elvevannet som SN Power har kjøpt rettighetene til, allerede i bruk av lokalsamfunnene i området. Vannet er viktig både for husdyrhold og jordbruksformål, og befolkningen er usikker på om det er vann nok for både selskapet og for dem selv.

– Betydningen som vannet og elvene har for mapuche-samfunnene går dessuten langt utover den enkle bruken av vannet, sier Schoenenberger, som sier elvene har en dypt religiøs betydning for innbyggerne.

Kritisk ordfører
Også en av ordførerne i regionen, Alejandro Kohler, har engasjert seg mot prosjektet. Ved en demonstasjon i september, holdt ordføreren en appell mot planene.

– I dag er det en gryende utvikling i turistindustrien her. Min mening som ordfører, er at anleggene som eventuelt vil bygges, kommer til å forstyrre utviklingen i turistindustrien, sier Kohler til en chilensk avis.

– Vi er nødt til å gjøre motstand mot en installasjon av denne størrelsen, for det er ikke bare snakk om ett, men minst tre eller fire anlegg. Dette kommer til å få en veldig negativ effekt på vårt område, på vårt folk og på vår natur, sier Kohler. 

chile_snpower_protestplakat2_250.jpgBringer infrastruktur
SN Power mener derimot at vannkraftverkene i svært liten grad vil synes i omgivelsene når de står ferdige.

– Noen elvestrekninger vil få redusert vannføring, men vi vil alltid beholde en minimumsvannføring som er nødvendig av hensyn til naturen, dyrelivet og menneskene som er avhengige av elvevannet. Prosjektet vil oppgradere veier og annen infrastruktur i områder som i dag er vanskelig tilgjengelige, og vil på den måten kunne bidra til å øke tilstrømningen av turister, sier Marte Lerberg Kopstad i SN Power til Norwatch.

Kopstad forklarer mapuchenes skepsis mot prosjektet ved at det i tidligere vannkraftutbygginger i Chile har vært tatt liten hensyn til lokale ønsker og behov. Særlig skal dette gjelde et damprosjekt på 90-tallet som førte til at en mapuchebefolkning måtte flyttes.

– SN Power skal bygge elvekraftverk, det vil si kraftverk uten store dammer. Vannet tas ut av elven kjøres igjennom turbinene før det føres tilbake i elven lenger ned. Derfor blir ingen direkte påvirket eller må flytte som følge av våre prosjekter. Dette er det imidlertid ikke så lett for lokalbefolkningen å forstå, siden de forbinder vannkraft først og fremst med store dammer og tvangsflytting av befolkning, sier hun.

chile_snpower_protestdemonstrasjon_250.jpgKopstad sier til Norwatch at dialogen med lokalbefolkningen har bedret seg det siste året, og at flertallet av befolkningen i området nå støtter planene. Selskapet skal nå foreta omfattende analyser av konsekvensene på miljøet og samfunnet, og er inne i en dialog med befolkningen for å forklare hva planene går ut på. SN Power skal også ha ansatt mapucher og antropologer i dialogprosessen med lokalbefolkningen, som startet umiddelbart etter at SN Power overtok vannrettighetene.

– Hvis studiene skulle vise at prosjektene har svært store negative konsekvenser, som vi ikke kan klare å håndtere, vil vi måtte skrinlegge dem. Ut fra det vi vet nå, ser det derimot ikke slik ut, sier Kopstad.

SN Power er eid av Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) og Statkraft, med 50% hver.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!