Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Et klimavennlig Norge?

Hva må til for at Norge skal bli klimavennlig? I oktober i 2006 kom Lavutslipputvalget med sin innstilling.
Hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender finner du her.Les hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hva må til for at Norge skal bli klimavennlig? I oktober i 2006 kom Lavutslipputvalget med sin innstilling.
pdf Les hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender.
For å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen under to grader sammenlignet med førindustrielt nivå, må de globale klimagassutslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2050 i forhold til 1990-nivået. Det er et internasjonalt anerkjent prinsipp at de største utslippreduksjonene skal skjer i rike industriland, som for eksempel Norge. Framtiden i våre hender krever at Norge reduserer sine klimagassutslipp med 80 prosent innen 2050.

Lavutslippsutvalget har foreslått 15 tiltak som skal redusere Norges klimagassutslipp med to tredjedeler fram til 2050. Ifølge utvalget blir tiltakene billige. Det dreier seg i all hovedsak om teknologiske tiltak, som ikke krever at vi endrer vårt forbruksmønster eller livsstil. Vi mener dette utgangspunktet underkjenner den endringsviljen som eksisterer i den norske befolkningen, gitt at den erkjenner klimaproblemets omfang. Det gjelder blant annet energieffektivisering og aksept for en prising av varer og tjenester som fremmer bærekraft. Med en så vidt ensidig satsing på teknologiske forbedringer, vil økende forbruk fort kunne spise opp gevinsten ved å drive Norge på lavutslippsteknologi.

Oppsummering av tiltak Framtiden i våre hender mener må til får å få et mer klimavennlig Norge:

  • Flytrafikken må reduseres.
  • Mer og bedre tog- og busstilbud til person- og godstransport.
  • Strømforbruket må reduseres.
  • Mat må klimagassmerkes.
  • Petroleumsvirksomheten må reduseres.
  • Vi må legge om skattene og næringsstøtten i klimavennlig retning og slutte å subsidiere de næringene som produserer størst utslipp.

pdf  Hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender finner du her.
Innstillingen fra Lavutslippsutvalget, "Et klimavennlig Norge" (NOU 2006:18), finner du her .

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!