Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt mest støtte til forurenserne?

Regjeringen syr i disse dager sammen neste års statsbudsjett. Det må bli betydelig mer klimavennlig enn årets budsjett.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen syr i disse dager sammen neste års statsbudsjett. Det må bli betydelig mer klimavennlig enn årets budsjett.
Kommentar av Liv Thoring.


1. Det private forbruket b&øslash;r skattes hardere. Prinsippet om at forurenser betaler må gjelde. Det private forbruket er mellom fire og fem ganger mer energikrevende enn det offentlige. Likevel har det private forbruket &øslash;kt mye mer enn det offentlige de siste åra.

2. Reduser subsidiene til de næringene som forurenser mest. Det er uholdbart at disse næringene får mest statsst&øslash;tte, slik de gj&øslash;r i dag. Kraftkrevende industri får str&øslash;m til langt under markedspris, luftfart og sj&øslash;fart betaler ikke like h&øslash;y avgift på drivstoffet som andre brukere ? og norsk kj&øslash;ttproduksjon subsidieres over jordbruksavtalen.

3. Norge b&øslash;r innf&øslash;re en passasjeravgift på alle typer flyreiser, også på den sterkt voksende utenlandstrafikken. Ingen regler hindrer oss i å innf&øslash;re en passasjeravgift, og inntil 2001 hadde vi en slik avgift. 85 prosent av våre flyreiser går til og fra utlandet, og &øslash;kningen fra 2005 til 2006 var på over 15 prosent. Våre utenlandsreiser med fly bidrar nå like mye til global oppvarming som all innenlands reisevirksomhet med fly, bil, buss, tog og båt.

4. Regjeringen b&øslash;r innf&øslash;re null moms på &øslash;kologisk mat og stimulere til kj&øslash;p av mindre kj&øslash;tt og mer frukt og gr&øslash;nt. Kj&øslash;ttproduksjon medf&øslash;rer betydelige klimagassutslipp, og siden 1990 har kj&øslash;ttforbruket &øslash;kt med 40 prosent i Norge. Mat og matproduksjon står for 9 prosent av Norges klimagassutslipp. Den animalske maten står for minst 80 prosent av dette. Regjeringen b&øslash;r bevilge penger til en CO2-merking av all mat.

5. Norge må &øslash;ke el-avgiften og avgiften på fyringsolje opp til svensk nivå ? slik at kommuner, bedrifter og privatpersoner tvinges til å bruke annen energi enn str&øslash;m til oppvarming. Gj&øslash;r klimavennlig oppvarming billigere.

6. Det må foretas en mer radikal omlegging av bilavgiftene enn det regjeringen gjorde i årets statsbudsjett.

7. Innf&øslash;r en dieselavgift på fritidsbåter. I årets budsjett ga regjeringen etter for lobbypresset mot å innf&øslash;re en slik avgift. Det b&øslash;r ikke skje i 2008-budsjettet.

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!