Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge - storprofitør på angrepsvåpen

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Norge er blant verdens 20 største våpeneksportører. Den norske våpensmia har hamret natt og dag siden USA startet sine angrepskriger. Siden 2001 har norsk våpeneksport til USA økt med nesten 1000 prosent. Størstedelen av USA-eksporten består i dag av delsystemer til kanoner, artilleri, flammekastere, haubitser, bombekastere og utskytningsramper for raketter og granater.

tekst PIA A. GAARDER
Norwatch

Artikkelen sto opprinnelig trykt på Norwatch-sidene i Folkevett nr.1/2007

Norwatch har i en årrekke fulgt utviklingen av den norske våpeneksporten, og har dokumentert hvordan USAs krigføring i Irak og Afghanistan satte fart på den norske krigsindustrien.
I 2001 gikk litt over 12 prosent av norsk eksport av våpen og ammunisjon til USA. Men terrorangrepet på World Trade Center 11. september samme år skulle endre strukturen i norsk våpeneksport radikalt.

I dag – fem år senere – har den norske våpeneksporten vokst seg tre ganger så stor – fra 0,6 milliarder til 1,8 milliarder, og stadig mer våpen eksporteres til USA. I fjor gikk ikke mindre enn 44 prosent av all eksport av våpen og ammunisjon rett inn i USAs krigsmaskin: Våpeneksporten til USA har nemlig på fem år økt nesten 10 ganger – fra 81 millioner i 2001 til 794 millioner i 2006.

Stridsvåpen
Norwatch har sett litt nærmere på hva slags våpen og ammunisjon som Norge eksporterer til USA. Og det viser seg at en stadig større del består av en eneste stor produktkategori, nemlig delsystemer til stridsvåpen som står i første rekke i krigshandlinger, som kanoner, artilleri, haubitsere (en liten kanon), bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater samt flammekastere.

I fjor utgjorde disse komponentene 76 prosent av våpeneksporten til USA. Og på ett år har eksporten av denne type krigsmateriale økt med 70 prosent fra 353,6 millioner i 2005 til 601,8 millioner i 2006.
Men Norges USA eksport omfatter også en anselig mengde med tilbehør som bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og patroner. Spesielt har eksporten av ammunisjon til USA økt sterkt etter at krigen mot terror startet (les mer om veksten i norsk eksport av angrepsvåpen til USA her)

Eksportrestriksjoner
Våpenindustrien er formelt underlagt strenge eksportrestriksjoner. Norge skal ikke selge våpen til nasjoner i krig eller i væpnet konflikt. Likevel benyttes norskprodusert materiell i en rekke konflikter verden rundt, og ikke minst i Irak.

Et av problemene er at det ikke kreves en såkalt sluttbrukererklæring med re-eksportklausul ved salg av våpen til andre NATO-land. I og med at disse landene mottar størstedelen av den norske eksporten, har Norge ingen kontroll over hvor norskproduserte våpen ender. Stortingets forbud mot å eksportere våpen til land i krig eller i væpnet konflikt blir dermed omgått.

Eier våpenfabrikker
Men norske våpen brukes ikke bare i krigsområder. Den norske staten tjener også penger direkte på våpenproduksjon. Gjennom Nærings- og handelsdepartementet eier staten blant annet 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen ASA og 50 prosent av Nammo AS, tidligere Raufoss våpenfabrikk.

Det er Nammo som produserer den beryktede ammunisjonen MK211, som er en ekspanderende 12,7-kule med omtrent samme effekt som de såkalte «dumdum»-kulene som river opp menneskerkroppen. Ifølge Nammo skal MK211 bare skal brukes mot pansrede kjøretøy, men ammunisjonen blir også brukt mot mennesker, noe som er folkerettsstridig.

Norwatch har tidligere dokumentert at man kan bestille slike kuler på Internett. Avisen Nationen har dokumentert at USA bruker kulene mot mennesker i Irak og at soldatene læres opp til å bruke ammunisjonen mot mennesker. Likevel fortsetter produksjonen for fullt.

Blant de store
Kongeriket Norge troner også høyt opp på listen over verdens største eksportører av våpen. I forhold til folketallet er Norge blant verdens største våpenprodusenter, og i rene tall har Norge de siste årene havnet på listen over verdens 20 største våpeneksportører – hvor giganter som USA, Russland, Frankrike, Tyskland og England ligger i teten.

Det sirkulerer flere rangeringer av våpeneksporterende land. Listene er basert på ulike databaser og tallene er usikre. Noen land oppgir tall basert på våpenindustriens opplysninger, andre land baserer seg på tall som fremkommer gjennom tolldeklarasjonene. Noen tall inkluderer reparasjoner og tjenester, men ingen inkluderer leveranser som er del av hemmeligholdte avtaler. Selv de beste rangeringene er ikke uten svakheter.

Vanskelige tall
Ut fra tall basert på FNs database over verdens utenrikshandel, fremgår det at Norge i 2003 var verdens 6. største våpeneksportør. Men FNs Comtrade-database er en dårlig kilde, får Norwatch opplyst i SIRPRI, det svenske fredsforskningsinstituttet som er en av de helt store autoritetene på området. 

– Comtrade-dataene er svært upålitelig og mange land oppgir ikke sine eksporttall til databasen. SIPRI bruker ikke disse dataene, fordi vi rett og slett ikke hva vi skal gjøre med dem, sier SIPRI-forsker Pieter Wezeman.

Stadig større
På bakgrunn av tall oppgitt i SIPRIs årbok for 2006, er det mulig å si at Norge i 2004 var verdens 14. største våpeneksportør.

På SIPRIs liste over de største våpeneksporterende landene i årene 2001-2005, ligger Norge på 18. plass, ett hakk høyere enn på en tilsvarende liste for 2000-2004 hvor Norge var nummer 19. I perioden 1999-2003 lå Norge på 21. plass. Så tendensen er tydelig: Norge blir stadig større som internasjonal våpenleverandør.

Om Norge med 0,7 promille av verdens befolkning hverken er nummer seks eller nummer elleve på våpeneksportørerenes ti-på-topp-liste, så kan man med sikkerhet si at Norge er stor, og befinner seg blant de 20 største. Men som SIPRI-forsker Wezeman sier:

– Viktigere enn rangeringen er spørsmålet om hvor våpnene havner. Som Norwatch påpekte i en artikkel i fjor, fører for eksempel den norske eksporten av ammunisjon til USA til et mye større spørsmål, nemlig om norsk involvering i Irak-konflikten.TABELL: VÅPENEKSPORT TIL USA

Alle tall er oppgitt i millioner kroner. Norwatch har hentet tallene ut fra ”Statistikkbanken” til SSB.
I parentes står hvor mange prosent den enkelte våpenkategori utgjør av USA-eksporten samlet. Norge eksporterer også noen andre våpentyper, blant annet sivile jaktgeværer, men tallene er små.

Totaleksport av våpen og ammunisjon, alle land Totaleksport til USA av våpen og ammunisjon Eksport til USA av: Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere mm. Eksport til USA av: Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter Eksport til USA av: Patroner og deler
1999 618,2
118,5
*
112,3 (95%)
5,3 (4%)
2000 411,8 96,0 * 94,0 (98%)
1,5 (2%)
2001 646,0 81,2 * 61,9 (76%)
8,2 (10%)
2002 1.400,0 304,2 171,2 (56 %)
102,9 (34%)
23,0 (8%)
2003 1.900,0
251,2 155,8 (62 %)
80,7 (32%)
10,4 (4%)
2004 996,0 427,5 253,5 (59 %)
111,4 (26%)
56,3 (13%)
2005 1.600,0 553,0 353,6 (64 %) 102,9 (19%)
90,5 (16%)
2006 1780,0 794,3 601,8 (76 %)
101,2 (13%) 73,9 (9%)

*) Mangelen på data skyldes at SSB endret kategoriseringen av våpentypene i 2002, og begynte å skille mellom deler til bomber/granater og selve bombene/granatene.

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!