Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske angrepsvåpen til USA

Norsk våpeneksport til USA består i stadig større grad av komponenter til offensive angrepsvåpen. Norwatchs gjennomgang av SSBs tall viser at over 76 prosent av USA-eksporten i 2006 besto av delsystemer til kanoner, artilleri, flammekastere, haubitser, bombekastere og utskytningsramper for raketter og granater.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk våpeneksport til USA består i stadig større grad av komponenter til offensive angrepsvåpen. Norwatchs gjennomgang av SSBs tall viser at over 76 prosent av USA-eksporten i 2006 besto av delsystemer til kanoner, artilleri, flammekastere, haubitser, bombekastere og utskytningsramper for raketter og granater.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch har i en årrekke fulgt utviklingen av den norske våpeneksporten, og har dokumentert hvordan USAs krigføring i Irak og Afghanistan har satt fart på norsk krigsindustri.

I  2001 gikk litt over 12 prosent av norsk eksport av våpen og ammunisjon til USA. Men terrorangrepet på World Trade Center 11. september samme år endret strukturen i norsk våpeneksport radikalt. I dag – fem år senere – går 44 prosent av all eksport av våpen og ammunisjon rett til USA. Våpeneksporten til USA har på fem år økt med nesten 1000 prosent – fra 81 millioner kroner i 2001 til 794 millioner i 2006. Våpeneksporten generelt har vokst seg tre ganger så stor – fra 0,6 milliarder i 2001 til 1,8 milliarder i 2006.

Stridsvåpen
Norwatch har sett nærmere på SSBs statistikk over hva slags våpen og ammunisjon som Norge eksporterer til USA. Og tallene er klare: En stadig større del av eksporten består av en eneste stor produktkategori, nemlig delsystemer til stridsvåpen som står i fremste linjer i aktive krigshandlinger: det vil si kanoner, artilleri, haubitsere (en liten kanon), bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater samt flammekastere.

I fjor utgjorde disse delsystemene og komponentene hele 76 prosent av våpeneksporten til USA. Og på ett år har eksporten av denne type krigsmateriell økt med 70 prosent fra 353,6 millioner i 2005 til 601,8 millioner i 2006.

Norwatch har spurt forsker Hilde Wallacher i PRIO om hva som ligger bak denne veksten.

Globalisert våpenmarked
– Deler av den norske våpenindustrien har spesialisert seg relativt smalt på software og eksplosiver, og det er her vi finner mange av de store kontraktene. Det produseres også hele våpensystemer i Norge, men dette er ikke en dominerende del av markedet. Tendensen i våpenindustrien er at den i høyere grad er i ferd med å bli high-tech.
Den krever en stadig større grad av spesialisering noe som er i tråd med globaliseringen av våpenmarkedet generelt, sier Hilde Wallacher.

Hun understreker at norske våpenselskap produserer alt fra panserplater til finlandshetter, og at også disse selskapene får markante kontrakter. Men årsaken til at det er en så stor økning av delkomponenter, skyldes utviklingen i våpenmarkedet mot stadig større grad spesialisering: Selskapene produserer stadig mer komponenter som de har stor ekspertise på. Og noen få store selskaper bestiller og inkluderer disse komponentene i større våpensystemer. Mange av disse store selskapene er i USA, som for eksempel giganten Lockheed Martin.

Lite informasjon
Wallacher forteller at det er svært vanskelig å finne ut nøyaktig hva det er Norge eksporterer i så store mengder til USA.

– Kategoriene som brukes av SSB, Utenriksdepartementet og den amerikanske importstatistikken er uklare, og det er vanskelig å få mer spesifikk kunnskap om hva det dreier seg om. Stortingsmeldingen om våpeneksporten er i tillegg ufullstendig og inkonsekvent. Noen ganger er den veldig spesifikk og andre ganger svært vag. Det er vanskelig å sammenligne informasjonen og tallene fra år til år, sier Wallacher.

– Men ut fra generell kunnskap om norsk våpenproduksjon, hva er det sannsynlig at Norge nå eksporterer til USA i stadig større mengder?

– I all hovedsak dreier det seg nok om komponenter til militært artilleriutstyr. Dette kan være en del software som styrer store våpensystemer og komponenter til eksplosiver - som for eksempel kjemikalier og ammunisjon, men disse kategoriene har ikke nødvendigvis økt så mye. Den posten som stikker seg mest ut er såkalt ild-ledningsutstyr (fire control systems) – som laserpekere og avfyringsmekanismer, sier Wallacher.

Og hun fortsetter:

– Det er vanskelig å finne ut dette helt nøyaktig, men det er viktig å holde fokus på at det dreier seg om viktige komponenter til militære artillerivåpen, som altså er aggressive våpensystemer.

– Er alle andre land like restriktive som Norge hva gjelder informasjon om våpeneksporten?

– Det er faktisk lettere å få informasjon om norsk våpeneksport ved å spørre de amerikanske firmaene hva de produserer og hvem som leverer komponentene, noe som vi så blant annet i Borgen-dokumentaren, sier Wallacher.

Hun understreker at USA til gjengjeld har helt andre områder hvor de er svært restriktive:

Full sluttbrukerkontroll
– USA har for eksempel full kontroll på sluttbrukerne, men de offentliggjør dem ikke. De legger andre kriterier til grunn for hvem som skal få kjøpe våpen og de selger til sluttbrukere som Norge aldri ville godkjenne. Men i motsetning til Norge har de full kontroll over hvem sluttbrukerne av amerikanske våpen er. For mens Norge har sagt at de ikke vil kreve sluttbrukererklæring av allierte, så stiller USA en rekke spørsmål til alle som kjøper deres våpen – også Norge. USA er ekstremt stenge på dette feltet. Og i motsetning til Norge vet USA nøyaktig hvem og hvor deres våpen tas i bruk, avslutter Wallacher.

Eksportrestriksjoner
Norsk våpenindustrien er nemlig formelt underlagt strenge eksportrestriksjoner. Norge skal ikke selge våpen til nasjoner i krig eller i væpnet konflikt. Likevel benyttes norskprodusert materiell i en rekke konflikter verden rundt, og ikke minst i Irak.

Et av problemene er nettopp at det ikke kreves en såkalt sluttbrukererklæring med re-eksportklausul ved salg av våpen til andre NATO-land. I og med at disse landene mottar størstedelen av den norske eksporten, har Norge ingen kontroll over hvor norskproduserte våpen ender. Stortingets forbud mot å eksportere våpen til land i krig eller i væpnet konflikt blir dermed omgått.


TABELL: NORSK VÅPENEKSPORT TIL USA

Alle tall er oppgitt i millioner kroner. Norwatch har hentet tallene ut fra ”Statistikkbanken” til SSB.
I parentes står hvor mange prosent den enkelte våpenkategori utgjør av USA-eksporten samlet. Norge eksporterer også noen andre våpentyper, blant annet sivile jaktgeværer, men tallene er små.

Totaleksport av våpen og ammunisjon, alle land Totaleksport til USA av våpen og ammunisjon Eksport til USA av: Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere mm. Eksport til USA av: Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter Eksport til USA av: Patroner og deler
1999 618,2
118,5
*
112,3 (95%)
5,3 (4%)
2000 411,8 96,0 * 94,0 (98%)
1,5 (2%)
2001 646,0 81,2 * 61,9 (76%)
8,2 (10%)
2002 1.400,0 304,2 171,2 (56 %)
102,9 (34%)
23,0 (8%)
2003 1.900,0
251,2 155,8 (62 %)
80,7 (32%)
10,4 (4%)
2004 996,0 427,5 253,5 (59 %)
111,4 (26%)
56,3 (13%)
2005 1.600,0 553,0 353,6 (64 %) 102,9 (19%)
90,5 (16%)
2006 1780,0 794,3 601,8 (76 %)
101,2 (13%) 73,9 (9%)

*) Mangelen på data skyldes at SSB endret kategoriseringen av våpentypene i 2002, og begynte å skille mellom deler til bomber/granater og selve bombene/granatene.

 Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!