Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sterk nedgang i Burma-importen

Totalimporten av varer fra militærdiktaturet i Burma, har gått ned med nesten 31 prosent på ett år, viser ferske tall Norwatch har hentet ut fra SSB. – Dette er svært positivt, sier Åse Sand i Den norske Burmakomitéen. Hun etterlyser samtidig et sterkere norsk engasjement og karakteriserer Regjeringens innsats hittil som tam.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Totalimporten av varer fra militærdiktaturet i Burma, har gått ned med nesten 31 prosent på ett år, viser ferske tall Norwatch har hentet ut fra SSB. – Dette er svært positivt, sier Åse Sand i Den norske Burmakomitéen. Hun etterlyser samtidig et sterkere norsk engasjement og karakteriserer Regjeringens innsats hittil som tam.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch har hentet ut de nye importtallene fra Statitisk sentralbyrå som viser at totalimporten fra Burma i 2006 har gått ned fra 15,3 millioner i 2005 til 10,6 millioner. Det er en nedgang på 30,7 prosent. Mens importen fra Burma i 2005 var rekordstor, viser nå statistikken over utenrikshandelen som SSB offentliggjorde i dag, at importen fra militærdiktaturet til Norge har falt kraftig. Nedgangen i 2006 gjelder importen av både klær og av teak som utgjør hovedtyngden av norsk import fra militærdiktaturet.

Når det gjelder verdien av tømmerimporten var nedgangen i fjor på 30,3 prosent, og importen sank fra 6,6 millioner kroner til 4,6 millioner. På klessiden er nedgangen på 19,7 prosent, fra 7,1 millioner til 5,7 millioner kroner.

Norwatch har fulgt importutviklingen siden tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik høsten 1997 oppfordret norsk næringsliv å boikotte Burma. Boikottoppfordringen hadde effekt de to første årene, med et bunnår i 1999. I år 2000 ble boikottoppfordringen lagt i skuffen, og importen eksploderte. Siden den gang har importtendensen, med variasjoner, vært klart økende.

– Det er ennå for tidlig å si om 2006-tallene viser en ny fallende tendens. Til det har tallene vært for varierende. Men det er svært positivt at tallene nå går nedover,  sier Åse Sand, informasjonsasvarlig i Den norske Burmakomitéen til Norwatch.

Burmakomiteen oppfordrer sterkt både importører og forbrukere til å fortsatt boikotte varer fra Burma, og håper at spesielt båtbransjen vil ta seg sammen.

– Båtbransjen har vist seg å være spesielt konservativ og viser stor motstand mot å innføre etiske standarder og de fortsetter å bruke teak fra Burma. Og så lenge det ikke finnes et forbud mot handel med Burma, er ikke dette ulovlig, sier Sand.

Tam regjering

– Hva synes du om den rødgrønne regjeringens holdning til Burma?

– Regjeringen har forholdt seg litt tamt. Den opprettholder oppfordringen om å ikke handle med Burma. Men Regjeringen kom sent på banen. Det gikk over et halvt år før utenriksministeren Jonas Gahr Støre overhodet uttalte seg i dette spørsmålet.

Den norske Burmakomitéen fikk heller aldri noe klart svar på hva Norge konkret ville gjøre i forhold til forsøket på å få FN til å vedta en Burma-resolusjon. Denne resolusjonen ble nedstemt fredag.

– Det var et forsøk på å gjøre FN til en mer aktiv partner i demokratiprosessen i Burma, og resolusjonen oppfordret Bruma til å løslate alle politiske fanger. Det var flertall i rådet for resolusjonen. Men Kina og Russland nedla veto, slik man hadde fryktet, sier Sand.

Den norske Burmakomitéen mener at Regjeringen må kunne ha to tanker i hodet samtidig, og arbeide både for målrettede sanksjoner og samtidig drive humanitær bistand.

– Norge viser hele tiden hva EU gjør, og legger seg på samme linje som EU. Men det er ikke noe i veien for at Norge som ikke er medlem i EU, kunne ta på seg oppgaven å gå i bresjen for å få til målrettede sanksjoner mot Burma, sier Åse Sand.

Hun legger til at EU har innført investeringsforbud, men påpeker at listen over selskaper inkluderer ikke de viktigste, som f.eks. statlige selskaper med ansvar for naturressursene.

– Derfor er det fortsatt fullt mulig for europeiske selskaper å investere i de sektorene som gir mest avkastning både for Europa og Burma, avslutter Sand.

 

Totalimport Teakimport Klesimport
1997
10,4 millioner 6,7 millioner 1,7 millioner
1998 5,9 millioner 2,3 millioner 2,6 millioner
1999 4,1 millioner 1,1 millioner 1,7 millioner
2000 10,5 millioner 2,6 millioner 6,3 millioner
2001 14,7 millioner 5,4 millioner
7,9 millioner
2002 12,5 millioner 3,5 millioner
8,6 millioner
2003 11,7 millioner 5,3 millioner 5,3 millioner
2004 11,5 millioner 7,7 millioner 3,5 millioner
2005 15,3 millioner 6,6 millioner 7,1 millioner
2006 10,6 millioner 4,6 millioner 5,7 millioner

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!