Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk investering stanset

Et planlagt norsk fiskerianlegg i Vest-Sahara ble i fjor stanset i tolvte time. Etter at Utenriksdepartementet grep inn, ble anlegget lagt til Marokko. Verken eksportør eller importør kan si hvor anleggets råstoff kommer fra.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Et planlagt norsk fiskerianlegg i Vest-Sahara ble i fjor stanset i tolvte time. Etter at Utenriksdepartementet grep inn, ble anlegget lagt til Marokko. Verken eksportør eller importør kan si hvor anleggets råstoff kommer fra.

Av Erik Hagen
Norwatch

Et delvis norskfinansiert fiskeriprosjekt som var påtenkt i marokkansk-okkuperte Vest-Sahara ble i fjor sommer ble stanset før det kom i gang. Prosjektet var et samarbeid mellom den lokale fiskeoljeprodusenten KB Fish, og den norske importbedriften GC Rieber. Ifølge planene –som hadde kommet langt på sommeren 2005- skulle det bygges et raffineri for fiskeoljeproduksjon i den vestsahariske byen El Aaiun under marokkansk okkupasjon.

Men etter press fra UD besluttet investorene å plassere anlegget i byen Tan Tan helt sør i Marokko, ikke langt fra grensen til Vest-Sahara. Det har både eksportør- og importbedriften bekreftet overfor Norwatch.

– På grunn av den negative omtalen som var forbundet med El Aaiun, ble våre påtenkte nye investeringer uaktuelle. Ut ifra de diskusjonene vi hadde med ambassaden og UD ble prosjektet lagt til Marokko og ikke til Vest-Sahara, sier direktør Harald Wiedswang i det marokkanske selskapet KB Fish på telefon fra Agadir.

Men han kan ikke garantere at produksjonen de har i Marokko henter sitt råstoff fra Marokko eller Vest-Sahara.

UD grep inn
Under den tidligere regjeringen ble Norges holdning overfor norsk næringsliv i de okkuperte områdene strammet betraktelig inn.

– Jeg husker ikke helt hvordan diskusjonen var. Men de hadde en klar anbefaling om at det skulle legges til Marokko, sier Wiedswang til Norwatch om dialogen med norske myndigheter.

Dermed er dette den andre norske fiskeriinvesteringen som har blitt trukket ut av Vest-Sahara, etter at NRK Brennpunkt mai 2005 avdekket den norske industrien i det okkuperte området. Ifølge fiskeribladet Fiskaren stanset den norske båtbyggerfabrikken Selfa Arctic sine prosjekter i Vest-Sahara i fjor sommer. Selfa Arctic hadde planlagt å bygge småbåter for marokkanske fiskere i området, men trakk seg etter påtrykk fra UD.

Kan ikke garantere
Verken eksportøren Wiedswang eller importøren Arne Alnæs i GC Rieber har imidlertid et klart svar på hvor råstoffet til det nye raffineriet i Tan Tan-raffineriet er hentet fra. El Aaiun er den desidert viktigste havnen i området for mottak av fisk fra de rike fiskeområdene utenfor Vest-Sahara. Men mye av det som landes i El Aaiun transporteres nordover til Marokko for videre prosessering. Det meste ender opp i Tan Tan og Agadir, og det er derfor stor sjanse for at Tan Tan-anlegget benytter seg av fiskeavfall fra Vest-Sahara.

trailere_vest-sahara_250.jpgBildet til høyre ble tatt på veien mellom El Aaiun og Tan Tan tidligere i desember og viser lastebiler med fiskeprodukter som kjører i skytteltrafikk mellom de to byene. Tan Tan ligger en tjue mils kjøretur fra den vestsahariske grensen.

– Ble det også diskutert med UD hvor råstoffet skulle komme fra?

– Ambassaden og UD har forklart hva de kan støtte og ikke støtte. Men hva jeg som privatperson foretar meg er jo en annen ting, sier Wiedswang til Norwatch.

Heller ikke importøren i Norge, GC Rieber, kan si noe om råstoffet hentes fra Vest-Sahara eller Marokko, men understreker at de legger stor vekt på å følge UDs anbefalinger om ikke å handle med Vest-Sahara.

Kritisk
At selskapene ikke kan garantere hvor råstoffet kommer fra, liker Sidi Omar dårlig. Omar er motstandsbevegelsen Front Polisarios representant i London.

– KB Fish bør garantere at fisken de prosesserer i Marokko ikke stammer fra Vest-Sahara, sier Omar på telefon til Norwatch.

– Men det er tross alt gledelig å høre at de har valgt å legge investeringen sin til Marokko. Enhver fiskeribedrift vi slipper å se etablert i Vest-Sahara innebærer en håndfull færre marokkanske bosettere, sier Omar på telefon fra England.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!