Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vestsaharisk fiskeolje av ''ukjent'' opprinnelse

Fra: "ukjent havn i Marokko". Slik registreres vestsaharisk fiskeolje som ankommer Norge. Vest-Sahara er under marokkansk okkupasjon, og norske myndigheter fraråder handelen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Fra: "ukjent havn i Marokko". Slik registreres vestsaharisk fiskeolje som ankommer Norge. Vest-Sahara er under marokkansk okkupasjon, og norske myndigheter fraråder handelen.

Av Erik Hagen
Norwatch

Ifølge den Kristiansund-baserte fiskeoljeimportøren GC Rieber importeres mesteparten av selskapets nordafrikanske fiskeolje fra de marokkanske byene Tan Tan og Agadir. Kun unntaksvis, dersom det er fjære og dårlig vær i den lille Tan Tan-havnen, skipes olje ut fra Vest-Saharas hovedstad El Aaiun. Men norske registre og statistikker forteller om noe annet.

Norwatch har prøvd å kartlegge hvor mye fiskeolje som GC Rieber har importert fra Vest-Sahara og Marokko, og hvilke båter som ankom Kristiansund havn fra regionen mellom 1. januar 2005 og 1. juli 2006. Resultatet er foreløpig oppsiktsvekkende.

apache_fiskeolje_rieber.jpgStatistikken viser at minst to båter definitivt har kommet fra byen El Aaiun i okkuperte Vest-Sahara. De to båtene kom i løpet av fjoråret. En av båtene ble fanget opp av et britisk webkamera på vei til det okkuperte området i oktober i fjor (til høyre).

Det som er mest interessant, er likevel alt hva statistikkene ikke viser. For eksempel viser opplysningene som Norwatch har hentet fram at ingen av båtene som har ankommet Norge i perioden er blitt registrert med opprinnelse i Tan Tan. Og bare én eneste båt har kommet med fiskeolje fra Agadir. Det er disse to marokkanske byene som ifølge GC Rieber skal være deres viktigste havner i regionen.

Unøyaktig
Enten må registrene fra havnemyndighetene være ufullstendige eller gale, eller så kan Tan Tan og Agadir umulig være ledende i fiskeoljeeksport til GC Rieber. Alternativt kommer fiskeoljen inn til Norge via havner i EU.

At det kan være unøyaktigheter i havneregistre, kan Norwatch allerede fastslå. De kommunale havnene er ikke pliktig å rapportere hvilken havneby i Marokko/Vest-Sahara båtene kommer fra. Dermed blir det raskt feil i statistikken.

I den aktuelle 18-måneders-perioden Norwatch har undersøkt, registrerte Statistisk sentralbyrå 44 skipsanløp til Norge med siste anløpshavn i Marokko (inkludert Vest-Sahara). De fleste anløpene har vært bulk- og stykkgodstransport fra byer i nord-Marokko, og dermed utelukket som mulige fiskeoljetransporter. Av de relevante anløpene er det kun få båter som kan ha kommet fra Vest-Sahara eller som er i stand til å transportere fiskeolje.

En supplerende ringerunde til Mattilsynet, tollmyndighetene, Kystverket Midt-Norge og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS bidrar til å fylle ut bildet. Nesten alle de aktuelle båtene som kan ha kommet med fiskeolje til Norge har ankommet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Og alle disse potensielle båtene har inneholdt fiskeolje til importørbedriften GC Rieber.

Fire båter
Da båten West Lynda ankom Kristiansund 21. mars 2005, ble den for eksempel registrert som ”fra ukjent havn i Marokko” ifølge registrene til Kristiansund havn. Etter det Norwatch kan fastslå, hadde Kystverket registrert at båten kom fra Frankrike: et land som normalt ikke eksporterer en eneste dråpe fiskeolje til Norge. Losen som førte båten inn i Kristiansund havn, derimot, hadde notert seg at den kom fra El Aaiun, altså i okkuperte Vest-Sahara. Båten hadde med seg fiskeolje til selskapet som i dag heter GC Rieber.

Apache 1, en Malta-registrert båt, ankom Kristiansund med fiskeolje 21. oktober 2005. Et kamera ved Liverpool fotograferte tilfeldigvis båten 12 dager før den ankom Kristiansund. Se her (ekstern link). Bildet ble tatt med et automatisk webkamera på 7 kilometers avstand. Da var fartøyet på vei til El Aaiun for å hente sin last. (El Aaiun er på Liverpool-hjemmesiden skrevet på den marokkansk-franske måten ”Laayoune”). Den lokale megleren i Kristiansund, Shipping Service Kristiansund, bekrefter leveransen overfor Norwatch.

Vanligvis seiler den islandske båten Frigg mellom havner i Norge, men både 6. oktober 2005 og 2. januar 2006 hadde båten vært på langtur. Da kom den i land med fiskeolje fra utlandet. Ved begge tilfellene var mottakeren av lasten GC Rieber, men i begge tilfellene hadde Kristiansund havn at båten kommer fra ”ukjent havn i Marokko”.

Bergensrederiet Utkilen Shipping, som bistod de islandske eierne med Frigg-leveransen, ønsker ikke oppklare overfor Norwatch hvor båten hadde hentet sin last ved de to anledningene.

Les også:
22.12.2006: Norsk fiskeriinvestering i Vest-Sahara stanset
21.12.2006: Megler omstridt fiskemel
07.12.2006: Fortsatt Omega 3-import fra Vest-Sahara

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!