Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Manglende innsyn i etikkpraksis

Aktiv investorpolitikk og uttrekk har presset hotellkjeden Marriott til å ta barneprostitusjon på alvor. Men Oljefondet trakk seg aldri fra Marriottkjeden etter prostitusjonsskandalen i Costa Rica. Norges Bank deltok heller ikke i et felles investorinitiativ for å få slutt på uvesenet. Mangelen på innsyn gjør det umulig å vite om Norges Bank har gjort noe som helst.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aktiv investorpolitikk og uttrekk har presset hotellkjeden Marriott til å ta barneprostitusjon på alvor. Men Oljefondet trakk seg aldri fra Marriottkjeden etter prostitusjonsskandalen i Costa Rica. Norges Bank deltok heller ikke i et felles investorinitiativ for å få slutt på uvesenet. Mangelen på innsyn gjør det umulig å vite om Norges Bank har gjort noe som helst.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Mandag 4. desember offentliggjorde Kommunal Landspensjonskasse (KLP) at den amerikanske hotellkjeden Marriott International ikke lenger er utestengt fra investeringsuniverset. Gigantkjeden har vært ekskludert fra KLPs portefølje siden 2003 på grunn av grove brudd på FNs barnekonvensjon.

I en årrekke så hotelledelsen gjennom fingrene med en systematisk seksuell utnyttelse av barn ved et Marriotthotell i Costa Rica. Konsernledelsen viste også stor uvilje mot å innføre retningslinjer for å hindre at barneprostitusjon finner sted i deres hoteller (les tidligere Norwatch-artikkel om saken ).

Nå er imidlertid Marriot blitt tatt inn i varmen av en rekke fondsforvaltere. Selskapet ga nemlig til slutt etter for et sterkt internasjonalt investorpress, og skal nå ha tatt seriøse grep for å få bukt med og forebygge barneprostitusjon ved kjedens hoteller. For fra å ha vendt det døve øret til hele problemstillingen, har Marriott snudd og ønsker nå å bli en av de beste hotellkjedene i å bekjempe barneprostitusjon.

Effekten i investormiljøene har ikke latt vente på seg. I begynnelsen av november kom det svenske analysebyrået Ethix med en pressemelding om at de ikke lenger anbefalte sine kunder om å ekskludere Marriott. Mandag kom KLP med sin pressemelding, og onsdag 6. desember kom det svenske analysebyrå GES Investment Services med en egen pressemelding – sammen med flere av sine kunder som aktivt har brukt eierskapsutøvelsen for å få Marriott til å endre policy; DnB NOR Asset Management, Första AP-fonden, Boston Common Asset Management og Interfaith Center on Corporate Responsibility.

Her beskrives noe av bakteppet for at Marriott endelig snudde og tok seriøst tak i problemet. For det skal ha vært først etter at disse investorene i fjor forberedte en resolusjon om saken til Marriotts generalforsamling, at konsernledelsen endret holdning.

Hva med Oljefondet?
Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland) på sin side trakk seg aldri ut av Marriot, og det er tvilsomt om de etiske retningslinjene overhodet har vært virksomme i denne saken. Uansett gjør mangelen på innsyn det umulig å få klarhet i om saken har vært oppe i Etikkrådet og om forvalterne av oljeformuen har utøvet press overfor Marriott.

Allerede sommeren 2003 anbefalte analysebyrået CaringCompany at Oljefondet skulle trekke seg ut av Marriottkjeden. Det svenske etikkbyrået – direkte forløper til GES Investment Services – hadde finkjemmet Oljefondet på oppdrag for Finansdepartementet for å finne selskaper som bryter med Norges folkerettslige forpliktelser. Det endte med full konfrontasjon mellom CaringCompany og det daværende Folkerettsrådet som slaktet CaringCompanys dokumentasjon som mangelfullt fundert og metoden som lite egnet.

CaringCompany mente derimot at FNs barnekonvensjon gjorde at det var grunnlag for å ekskludere Marriott allerede den gang, det vil si før de etiske retningslinjene for forvaltningen av oljeformuen ble vedtatt.

De etiske retningslinjene for Oljefondet ble aktive mot slutten av 2004, og innebar at uttrekk kunne skje på et bredere grunnlag enn Folkeretten. Men ingenting skjedde med Marriott-investeringen. Det kom aldri en anbefaling om uttrekk fra Etikkrådet.

Aktivt eierskap
Om Etikkrådet skulle ha behandlet Marriott, og anbefalt Norges Bank å utøve et aktivt eierskap for å påvirke Marriott i riktig retning, så er dette ikke mulig å få vite. For dette er ikke informasjon som offentliggjøres.

Lederen for Etikkrådet, Gro Nystuen, sier til Norwatch at hun ikke kan kommentere i hvilken grad Etikkrådet ser på enkelte selskaper.

Etikkrådet offentliggjør tilrådningene som oversendes Finansdepartementet, men ikke hvilke selskaper som behandles dersom konklusjonen ikke er uttrekk. Det er dermed umulig å få vite om Etikkrådet overhodet har tatt Marriott-saken opp på nytt etter at det gamle Folkerettsrådet slaktet CaringCompanys anbefalninger.

Norwatch har også spurt Norges Bank om saken, men heller ikke der er det mulig å få vite om Norges Bank har brukt sin eiermakt overfor Marriott. Henrik Syse som leder eierskapsgruppen i Norges Banks kapitalforvaltning sier til Norwatch at de av prinsipp ikke omtaler av prinsipp ikke hvordan Norges Bank agerer overfor enkeltselskaper i eierskapsutøvelsen.

– Dette har slett ikke med aksjekurser å gjøre, men henger sammen med at vår dialog i de fleste tilfeller vil bli skadelidende dersom vi også kommuniserer utad hva vi gjør, siden vi hele tiden ønsker å ivareta muligheten for videre dialog med selskapet/selskapene. Dette er en praksis mange store pensjonsfond følger, skriver Henrik Syse i en e-post.

I følge det Norwatch kjenner til var Norges Bank ikke del av den nordiske investorgruppen som arbeidet aktivt på Marriotts generalforsamling for at hotellkjeden skulle ta barneprostitsjonen i kjedens lokaler på alvor.

I denne sammenheng presiserer Syse:

– Jeg er selvsagt klar over Marriott-prosessen, som har pågått i flere år, og vi er hele tiden opptatt av å lære av slike prosesser for selv best mulig å kunne utøve vårt eget eierskap - særlig nå som også vi i større grad enn før igangsetter aktive, egeninitierte prosesser mot enkeltselskaper.

Men om dette innebærer at Norges Bank har aktivt arbeidet for å påvirke Marriott, er det umulig å få vite.

Og så lenge all kommunikasjonen mellom Norges Bank og selskapene hemmeligholdes, vil det i prisippet være umulig å kontrollere hva slags investorpolitikk som Oljefondet gjennomfører i praksis.

Oppdatert 7.12.06

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!