Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny klasevåpenprodusent ute

Det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation har røket ut av Oljefondet. Selskapet reklamerer på sine hjemmesider for klaseammunisjon og skryter av å operere med de aller høyeste etiske standardene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation har røket ut av Oljefondet. Selskapet reklamerer på sine hjemmesider for klaseammunisjon og skryter av å operere med de aller høyeste etiske standardene.


Av Pia A. Gaarder og Erik Hagen
Norwatch

Finansdepartementet opplyser i en pressemelding i dag at Poongsan Corporation er ute av porteføljen til Statens Pensjonsfond – Utland.

– I følge Etikkrådet produserer dette selskapet klasevåpen, og den type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen i pressemeldingen.

Etikkrådet anbefaler i en tilråding av 6. september 2006 at det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation utelukkes fra fondet. Rådet baserer seg på informasjon fra selskapets hjemmeside og finner det godtgjort at selskapet tilvirker klasevåpen. På bakgrunn av dette sendte Norges Bank et brev til selskapet og anmodet om selskapets kommentar til Etikkrådets funn. Selskapet har ikke svart på denne henvendelsen.

Syv klasebombeprodusenter
Det er det syvende selskapet som er utelukket på grunn av produksjon av klasevåpen. I tillegg til Poongsan Corporation er også følgende selskaper ekskludert: General Dynamics Corporation, L3 Communications Holdings Inc, Raytheon Co, Lockheed Martin Corp, Alliant Techsystems Inc, og Thales SA.

Selskapet EADS Co (European Aeronautic Defence and Space Company) eide også et selskap som produserte klasevåpen, men har solgt dette. EADS er fortsatt ute av Oljefondet fordi selskapet produserer komponenter til atomvåpen.

Det sørkoreanske selskapet Poongsan Corp. produserer ulike typer ammunisjon til militær bruk, herunder 155 mm artillerigranater, skriver Etikkrådet i sin tilrådning. Etikkrådet referer til selskapet egne hjemmesider hvor to av disse produktene blir beskrevet:

Granaten som betegnes DP-ICM TP er oppgitt å inneholde 88 stk. ”bomblets”, dvs. små sprenglegemer som kjennetegner nettopp klasevåpen. Videre omtales granaten DP-ICM K305 slik: ”This is fired from 155mm howitzer and used for blast, fragmentation, mining effects.”

Ut fra sammenhengen kan det synes som at selskapet ved å bruke begrepet ”mining effects” bevisst fremhever at denne ammunisjonstypen har en høy feilrate som fører til at et stort antall udetonerte sprenglegemer blir liggende igjen på bakken og således har samme virkning som antipersonell landminer, skriver Etikkrådet videre.

Høy etisk standard
På selskapets hjemmeside har Norwatch også funnet at selskapets mener å oppofre seg til menneskehetens beste og skryter av sin høye etiske standard: ”Som et selskap i verdensklassen, vier vi oss til å operere med de høyeste etiske standarder", skriver Poongsan.

Finansdepartementet ga 30. september Norges Bank instruks om at selskapet skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 30. november. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde fondet før nedsalget aksjer for vel 8 millioner kroner i Poongsan Corporation. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant, heter det i Finansdepartemenets pressemelding.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!