Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

På turne mot nordisk skogsindustri i Brasil

- Eukaluptus fortrenger småbønder og sprer en monokultur som utarmer naturen. Problemet er ikke bare Aracruz, men også finsk-svenske Stora Enso og brasilianske Votorantim, sier representanter for brasilianske bondekvinner og De jordløses bevegelse.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
- Eukaluptus fortrenger småbønder og sprer en monokultur som utarmer naturen. Problemet er ikke bare Aracruz, men også finsk-svenske Stora Enso og brasilianske Votorantim, sier representanter for brasilianske bondekvinner og De jordløses bevegelse.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Adriana Mesadri fra bondekvinneorganisasjonen MMC og Elizabete Witchel fra De jordløses bevegelse (MST) er på Europa-turne til Finland, Norge, Sverige og Spania for å informere om de store negative konsekvensene av celluloseproduksjonen i Brasil. Onsdag deltok de på et seminar i regi av Norsk Bonde- og Småbrukarlag som også står bak programmet til de to i Norge. Torsdag skal de blant annet ha møte med Latin-Amerika-seksjonen i Utenriksdepartementet og fredag skal de møte Miljødepartementet.

- Eukalyptusplantasjene skaper ørkenlignende tilstander, og tar både jord og vann fra småbøndene. I delstaten Minas Gerais nord for Espirito Santo har 270 bekker og elver tørket ut etter at Aracruz begynte å plante eukalyptus i området, sier Adriana Mesadri. Hun representerer organisasjonen Movimiento de Mulheres Camponesas (MMC) som samler rundt 50 000 kvinner i Brasil.

- Mens 185 hektar med eukalyptusplantasjer i dag gir jobb til ett eneste menneske, arbeider fem småbønder på et eneste hektar jord, forteller Mesadri.

Både Bonde- og Småbrukarlaget, MMC og MST er alle med i den internasjonale organisasjonen Via Campesina som arbeider for å bedre forholdene for småskalajordbruk verden over. Organisasjonen er opptatt av jordreform, matvaresikkerhet, kredittordninger og gjeldsproblematikk, matvarehandel, genressurser, biologisk mangfold, samt kvinners stilling i landbruket.

8. mars-aksjonen
Utgangspunktet for Europaturneen til Adriana Mesadri og Elizabete Witchel er kvinneaksjonen 8. mars i år som Via Campesina organiserte. 1500-2000 kvinner demonstrerte mot Aracruz, og gikk til det radikale skrittet å ødelegge forskningslaboratoriet til cellolosegiganten (les mer om aksjonen her).

- Aksjonen er utelukkende blitt kritisert i brasilianske medier, og deltakerne er blitt fremstilt som voldelige og som vandaler. Men noe annet var ikke å vente, fordi det er de samme industrielle jordbruksinteressene som eier mediene. Aksjonen har derimot gjort at det plutselig diskuteres mye mer i Brasil om spredningen av eukalyptusplantasjer og om de store ødeleggelsene som monokulturen påfører naturen, sier Elizabete Witchel.

Tre giganter
De to kvinnene understreker at problemet ikke bare er Aracruz, men også de andre cellulosegigantene som brasilianske Votorantim Papel Celulose og finsk-svenske Stora Enso. Nettopp derfor går Europaturen også til Sverige og Finland.

Witchel forteller at cellolusegigantene i Brasil får masiv statsstøtte og nesten ikke betaler skatt.

- I delstaten Rio Grande do Sur har de tre store celluloseprodusentene delt territoriet seg imellom. Stora Enso har etablert seg i grenseområdet mot Uruguay som i dag av sikkerhetshensyn eies av staten. Selskapet driver intens lobbyvirksomhet for å få ekspansjonsmuligheter i området. Etter valget i oktober vil det bli presentert et lovforslag som minker sikkerhetssonen mot grenseområdene fra 150 til 50 kilometer, forteller Witchel.

I dag er området befolket av en rekke fattige småbønder, og de klarer på den måten å brødfø familien. Dersom cellulosegigantene får sin vilje i gjennom, vil med andre ord tusenvis av familier bli fordrevet, og må flytte inn i fattigstrøkene i byene.

Både MMC og MTS er sterkt kritisk til at stadig mer matjord går til eksportrettet industri som dyrker eukalyptus, sukker og soya, og at småbøndene systematisk fordrives.

Informasjonskampanje
- Regjeringen har gått inn for å utvide eukalyptusplantasjene i Brasil med hele 40 prosent. Hva slags støtte får dere på regjeringshold for å begrense ekspansjonen til celluloseproduksjonen, spør Norwatch.

- Vi er veldig klar over at det er vanskelig å få politisk støtte for våre krav. Derfor legger vi press på myndighetene og driver en bevisstgjøringskampanje for å gjør folk oppmerksomme på konsekvensene av det som er i ferd med å skje. Allerede i dag ser vi at problemet er i ferd med å bli satt på dagsorden, sier Elizabete Witcher og Adriana Mesadri.

Torsdag 14. september skal de to delta på et åpent møte om hvordan eukalyptusplantasjene vokser og celluloseindustrien fortrenger urfolk og småbønder i Brasil. Møtet finner sted i Miljøhuset, Grensen 9b i Oslo klokka 16-18.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!